Kerkdiensten

Er is in Koningshof wekelijks een kerkdienst om  10:00 (winter) of 9:30 (zomer). De meeste diensten worden geleid door de wijkpredikanten. Regelmatig gaat er ook een gastvoorganger voor.

Nieuws

OP ZONDAG 9 AUGUSTUS NAAR DE KERKDIENST IN KONINGSHOF

Denkt u er dan aan om aan te melden via:
het speciale mailadres:  AanmeldingKH@pknmaassluis.nl   (tot vrijdag 20:00 uur)
of per telefoon:                06-42576934                                         op vrijdag tussen 18 en 20 uur

Van harte welkom op 9 augustus en bij alle diensten daarna! De dienst begint om 9.30 uur.   Velen van u kijken er weer naar uit om naar de kerk te kunnen. Anderen zijn nog wat huiverig ‘is het wel veilig’ , ‘is het niet saai als we niet mogen zingen’, ‘zonder de koffie na de dienst is er weinig gelegenheid om elkaar te ontmoeten’. Over de veiligheid kunnen we stellen dat er echt alles aan is gedaan om risico te vermijden. Dat brengt helaas met zich mee dat we ons aan de regels moeten houden die we u al eerder doorgaven. Dus 1,5 meter afstand (niet alleen in de kerkzaal, maar ook bij het binnenkomen en vertrekken), niet zingen, geen gebruik van de garderobe. En geen koffie. Het is helaas niet anders. Toch hopen we met elkaar weer gezegende diensten te mogen vieren. Zondag wordt u ontvangen door een lid van de kerkenraad die uw naam afvinkt op de lijst en daarna is er een team vrijwilligers en kosters om u naar uw plaats te leiden. Bij het verlaten van de kerkzaal via de hoofdingang of via een achteruitgang, krijgt u ook weer aanwijzingen. Er is een speciale procedure opgesteld waarbij de aanwezigen rij voor rij de zaal kunnen verlaten. Het schema , ontwikkeld door de kosters, ziet u hieronder.

Ook voor de dienst van de komende weken gaat het op deze manier met vooraf aanmelden. Als er daarna iets wijzigt in de procedure kunt u dat in de volgende Kerkwijzer lezen.

Collecte:
Na de kerkdienst gebruiken we de 3 nooduitgangen in de kerkzaal. Bij die uitgangen is een speciale constructie gemaakt met collectezakken waar u uw gaven kunt geven. De kerkenraad heeft ervoor gekozen om voor de drie doelen: het diaconaal doel van de week, de ‘kerk’ en de wijkkas apart in te zamelen omdat we horen dat u soms b.v. voor een diaconaal doel meer wenst te geven. 

 

Klik hier voor meer informatie over de dienst van komende zondag. 

Soorten kerkdiensten

Er zijn in Koningshof verschillende soorten kerkdiensten. Zo zijn er ieder jaar twee ontmoetingsdiensten. De diensten worden begeleid door verschillende musici, organisten en bands. Tijdens alle kerkdiensten maken we gebruik van een beamer. Dat maakt het gemakkelijker om liederen uit diverse liedbundels te zingen. 

Andere 'bijzondere' kerkdiensten zijn kampdiensten en schooldiensten. Ook zijn er regelmatig kerkdiensten in zorgcentra Driemaashave, de Tweemaster en De Vloot. Die diensten worden mede door wijkgemeente Koningshof mogelijk gemaakt. Tenslotte vindt er sinds 2014 jaarlijks ook een Top2000 kerkdienst plaats, aan het einde van het jaar. Een relatieve nieuwkomer is de Roze Viering, die in oktober 2016 voor het eerst plaatsvond, en op 14 februari 2017 opnieuw. Deze viering staat in het teken van de emancipatie van lhbt'ers. 

De maranathasingers en hun praiseband voor het orgel van Koningshof.

Oppas en kindernevendienst  

Er is tijdens kerkdiensten in Koningshof altijd oppas voor kinderen tot 4 jaar oud. Er is ook kindernevendienst voor alle groepen van de basisschool. Meer informatie over de kindernevendienst in Koningshof vind je hier.

Beamteam, kosters, ouderlingen, lectoren, koffiedienst, bloemendienst

Er zijn veel mensen die wekelijks meehelpen bij de kerkdienst. Zo zijn er onder meer de volgende teams van vrijwilligers: