Avondgebed met en voor vluchtelingen

Op dinsdag 10 januari 2017 wordt er om 19.00 uur in één van de zaaltjes in de Immanuëlkerk weer een avondgebed met en voor de vluchtelingen en hun familieleden en vrienden dichtbij en ver weg gehouden. Komt u ook (weer)? Het is fijn als deze mensen, die zoveel verschrikkingen hebben doorgemaakt en zoveel zorgen hebben om wie zij noodgedwongen achterlieten, zich door uw aanwezigheid en gebed gesteund weten! Een dergelijk avondgebed is er steeds op de tweede dinsdagavond (let op; dus niet meer, zoals voorheen, op de tweede donderdagavond!) in de oneven maand. Het avondgebed heeft de vorm van een korte liturgische viering waarin een gedeelte uit de bijbel (zowel in het Nederlands als in het Arabisch) gelezen en in stilte overdacht wordt, enkele (Nederlandse en Arabische) liederen gezongen worden en – uiteraard – gebeden wordt. Voor wie dit wil is er gelegenheid hardop te bidden en na een kort moment van stilte bidden we gezamenlijk, ieder in de eigen taal, het “Onze Vader”. Op dinsdag 10 januari wordt het avondgebed geleid door de heer Engel Leune, hulpvoorganger in de Baptistengemeente.

Laatst gewijzigd op 31 december 2016.