Welkom bij de wijkgemeente iona!

Wijkgemeente iona is ontstaan uit de samenvoeging van de protestantse wijkgemeenten Oost-De Ark en Centrum-Immanuëlkerk. De naam iona is in gebruik sinds de gezamenlijke startzondag in 2010. We bestaan uit zo'n 1.600 adressen, bijna 2.000 leden en er is gezamenlijk met wijkgemeente Koningshof een predikantenteam dat bestaat uit 3 fulltime predikanten. We komen iedere zondag bij elkaar in de Immanuëlkerk, Lange Boonestraat 5. Maar er is meer!

Nieuws week 8

Orde van dienst voor elke zondag online beschikbaar voor kerkradioluisteraars

Geen printer? Vraagt u dan een familielid of bekende: Klik hier voor de orde van dienst

Zondag 17 februari 9.30 uur ds. G. van Dijk - Viering Heilig Avondmaal

Schriftlezingen: nog niet bekend. Collecten: 1. Diaconie (“Food forAll” Ethiopië), 2. Kerk (Plaatselijk pastoraat), 3. Diaconie (Avondmaalscollecte voor landbouwproject in Zimbabwe van ds. Martijn van Leerdam). Kind van de zondag: Lukas Schreuder. Kinderen: Er is kinderoppas, kindernevendienst en jongerennevendienst. Kerkauto: u kunt op zondagmorgen bellen tot 8.30 uur naar de heer Leo Cats (tel. 5912367). 

Zaterdag 23 februari en vrijdag 8 maart: Oud Papier Actie wijkgemeente iona

Februari is een korte maand. De containerinzameling is dan ook al op zaterdag 23 februari van 9.00 tot 12.00 uur aan de Rembrandtlaan 2 achter De Ark. Doet u weer mee? De medewerkers staan klaar om de kranten in ontvangst te nemen. Bij de containerinzameling staat ook een ton voor de inzameling van kaarten en postzegels. Op jaarbasis levert ook dat mooie bedragen op voor zendingsprojecten. Op 8 maart is de maandelijkse inzameling met de kraak/perswagen in wijk Oost en de Oranjewijk. Tussen 18.00 en 20.30 uur worden de kranten opgehaald.

Een hartelijke groet van OPA bij De Ark

Laatst gewijzigd op 18 februari 2019.