Welkom bij de wijkgemeente iona!

Wijkgemeente iona is ontstaan uit de samenvoeging van de protestantse wijkgemeenten Oost-De Ark en Centrum-Immanuëlkerk. De naam iona is in gebruik sinds de gezamenlijke startzondag in 2010. We bestaan uit zo'n 1.600 adressen, 2.500 leden, 2 predikanten en komen iedere zondag bij elkaar in de Immanuëlkerk, Lange Boonestraat 5. Maar er is meer!

Nieuws week 25

Orde van dienst voor elke zondag online beschikbaar voor kerkradioluisteraars

Geen printer? Vraagt u dan een familielid of bekende: Klik hier voor de orde van dienst

Zondag 24 juni 9.30 uur ds. C.M. Schreuder - Viering Heilig Avondmaal

Schriftlezingen: Job 30: 15-26 en 38: 1 en Marcus 4: 35-41. Collecten: 1. Diaconie (Voedselbank), 2. Kerk (Plaatselijk pastoraat), 3. Diaconie (Landbouwproject ds. Van Leerdam in Zimbabwe). Kind van de zondag: Lars Weltevrede. Kinderen: Er is kinderoppas, kindernevendienst en jongerennevendienst. Kerkauto: u kunt op zondagmorgen bellen tot 8.30 uur naar de heer Leo Cats (tel. 5912367). 

Bij de ochtenddienst van zondag 24 juni

Het reguliere rooster geeft eens in de drie jaar Job 30: 15-26 en 38: 1 als Oud-Testamentische lezing voor deze zondag aan. Dit jaar reikt het rooster een alternatief spoor aan waarin gedurende enkele zondagen uit het boek Job gelezen wordt. In de kindernevendienst en in sommige kerkdiensten wordt dit spoor gevolgd.

Volgens dat alternatieve rooster is heel Job 38 deze zondag aan de beurt. Gezien de lengte van Job 38 en gezien het poëtische karakter van deze tekst moet er gekozen worden. Ik heb er nu voor gekozen de oorspronkelijke lezing aan te houden en dus niet heel Job 38 te lezen.

Echter: Job 38 klinkt wel , maar dan in de vorm van een lied. Uit het Liedboek zingen we lied 850, een lied waarin motieven uit de hoofdstukken 38 tot en met 42 uit het boek Job te herkennen zijn. Ik raad u aan het lied thuis alvast een keer op te zoeken en de tekst op u te laten inwerken.

Job 38 gaat over de vraag waar Job was, en waar wij mensen waren, toen de Eeuwige alles schiep. Of deze nadrukkelijke manifestatie van de grootheid en majesteit van God, het antwoord dat Job vanuit de storm te horen krijgt, ook werkelijk een antwoord is op de klachten die hij uit is een vraag op zich. En daarmee natuurlijk ook of wij met zo ’n antwoord iets kunnen beginnen als het stormt in de wereld en in ons leven. Ongetwijfeld komt die vraag zondag ook ter sprake.

Opmerkelijk in Job 38 is dat daarin onder meer beelden voorkomen die ontleend zijn aan de zee. Dat motief vinden we ook in het evangelie van deze zondag, Marcus 4: 35-41, waarin Jezus de onstuimige zee bestraft en tot rust brengt.

In deze dienst vieren wij, te midden van de elementen en van alles wat zich roert, de Maaltijd van de Heer, als een hart onder de riem: zelfs in de felste storm is Hij aan boord in het schip van ons leven!

Ds. Chris Schreuder

Laatst gewijzigd op 18 juni 2018.