Welkom bij de wijkgemeente iona!

Wijkgemeente iona is ontstaan uit de samenvoeging van de protestantse wijkgemeenten Oost-De Ark en Centrum-Immanuëlkerk. De naam iona is in gebruik sinds de gezamenlijke startzondag in 2010. We bestaan uit zo'n 1.600 adressen, 2.500 leden, 2 predikanten en komen iedere zondag bij elkaar in de Immanuëlkerk, Lange Boonestraat 5. Maar er is meer!

Nieuws week 7

Orde van dienst voor elke zondag online beschikbaar voor kerkradioluisteraars

Geen printer? Vraagt u dan een familielid of bekende: Klik hier voor de orde van dienst

Zondag 18 februari 10.00 uur ds. C.M. Schreuder - Ontmoetingsdienst (m.m.v. de "Maranatha Singers")

Thema: “Op de proef gesteld”. Schriftlezing: Genesis 9: 8-17 en Marcus 1: 12-15. Collecten: 1. Werelddiaconaat Veertigdagenproject (Noodhulp Syrische vluchtelingenkinderen in Libanon, “Met je kind op de vlucht”), 2. Kerk (Plaatselijk pastoraat), 3. Kerk (Onderhoud gebouwen en apparatuur). Kind van de zondag: Arend van Vuuren. Kinderen: Er is kinderoppas, kindernevendienst en jongerennevendienst. Kerkauto: u kunt op zondagmorgen bellen tot 9.00 uur naar de heer Leo Cats (tel. 5912367).

18 februari Ontmoetingsdienst in de Immanuëlkerk

Komende zondag zitten we alweer aan het begin van de Veertigdagentijd. Een bijzonder verhaal daarin is de verzoeking van Jezus in de woestijn. Het is nogal wat, die verzoekingen die Jezus allemaal moet weerstaan. Hij blijkt in staat sterker te zijn dan het kwaad en het mooie is dat de duivel hem uiteindelijk met rust laat. Zijn wij ook bestand tegen alle verleidingen en verzoekingen als we op de proef worden gesteld? We zingen weer een aantal prachtige liederen uit het nieuwe Liedboek, de bundels “HemelHoog” en “Opwekking”. U bent weer van harte uitgenodigd! Jan Dirk Renes.

Zondag 18 februari 19.00 uur ds. G. van Dijk (Driewijkendienst)

Organist: Piet George Klootwijk. Collecten: 1. Werelddiaconaat Veertigdagenproject (Noodhulp Syrische vluchtelingenkinderen in Libanon, “Met je kind op de vlucht”), 2. Kerk.

Vrijdag 9 februari en zaterdag 24 februari Oud Papier Actie iona

Voor de maand februari is er op vrijdag 9 februari een inzameling met de kraak/perswagen in stadsdeel Oost en de Oranjewijk. Kunt u er voor zorgen dat de kranten om 18.00 uur buiten staan? Van 18.00 tot 20.30 uur worden de  kranten opgehaald. Wat eerder dan andere maanden vanwege de korte maand is zaterdag 24 februari de container weer open van 9.00 tot 12.00 uur bij De Ark, Rembrandtlaan 2. We hopen u weer te zien! Hartelijke groeten, Het OPA - team.

Nieuwsbrief iona_december_2017

 

 

Laatst gewijzigd op 12 februari 2018.