Welkom bij de wijkgemeente iona!

Wijkgemeente iona is ontstaan uit de samenvoeging van de protestantse wijkgemeenten Oost-De Ark en Centrum-Immanuëlkerk. De naam iona is in gebruik sinds de gezamenlijke startzondag in 2010. We bestaan uit zo'n 1.600 adressen, bijna 2.000 leden en er is gezamenlijk met wijkgemeente Koningshof een predikantenteam dat bestaat uit 3 fulltime predikanten. We komen iedere zondag bij elkaar in de Immanuëlkerk, Lange Boonestraat 5. Maar er is meer!

Nieuws week 42

Orde van dienst voor elke zondag online beschikbaar voor kerkradioluisteraars

Geen printer? Vraagt u dan een familielid of bekende: Klik hier voor de orde van dienst 

Zondag 20 oktober 9.30 uur ds. J. Korf, Den Haag.

Schriftlezingen: nog niet bekend. Collecten:  1. Werelddiaconaat (Moldavië, steun aan kwetsbare ouderen), 2. Kerk (Plaatselijk pastoraat), 3. Kerk (Onderhoud gebouwen en apparatuur). Kind van de zondag: Floor Bergwerff. Kinderen: Er is kinderoppas, kindernevendienst en jongerennevendienst. Kerkauto: u kunt op zondagmorgen bellen tot 8.30 uur naar de heer Leo Cats (tel. 5912367).

Zaterdag 26 oktober en vrijdag 8 november, Oud Papier Actie wijkgemeente iona

Zaterdag 26 oktober is er een containerinzameling van 9.00 tot 12.00 uur aan de Rembrandtlaan achter De Ark. Wij staan klaar om de kranten in ontvangst te nemen. Op vrijdag 8 november is de maandelijkse inzameling met de kraak/perswagen in wijk Oost en de Oranjewijk. Tussen 18.00 en 20.30 uur worden de kranten opgehaald. Zorgt u dat ze klaar staan om 18.00 uur? Een hartelijke groet van OPA bij De Ark

1

Laatst gewijzigd op 14 oktober 2019.