Welkom bij de wijkgemeente iona!

Wijkgemeente iona is ontstaan uit de samenvoeging van de protestantse wijkgemeenten Oost-De Ark en Centrum-Immanuëlkerk. De naam iona is in gebruik sinds de gezamenlijke startzondag in 2010. We bestaan uit zo'n 1.600 adressen, 2.500 leden, 2 predikanten en komen iedere zondag bij elkaar in de Immanuëlkerk, Lange Boonestraat 5. Maar er is meer!

Nieuws week 17

Orde van dienst voor elke zondag online beschikbaar voor kerkradioluisteraars

Geen printer? Vraagt u dan een familielid of bekende: Klik hier voor de orde van dienst

Zondag 29 april 10.00 uur ds. W. Barendrecht - Bediening Heilige Doop (gezamenlijke dienst met wijk Koningshof)

Schriftlezingen: Genesis 6: 5-22Collecten: 1. Diaconie (Plaatselijke ondersteuning), 2. Kerk (Plaatselijk pastoraat), 3. Kerk (Onderhoud gebouwen en apparatuur). Kind van de zondag: Florine Nuijten. Kinderen: Er is kinderoppas, kindernevendienst en jongerennevendienst. Kerkauto: u kunt op zondagmorgen bellen tot 9.00 uur naar de heer Leo Cats (tel. 5912367).

Bij de dienst van zondag 29 april

In de dienst aanstaande zondag, 29 april, wordt Amélie Savanja gedoopt, dochter van Kim Noordzij en Floriska van Wijngaarden, Vuurbaak 24. Op het rooster staat de lezing uit Genesis 6: 5-22, de bouw van de ark van Noach. Dat past mooi bij de doop! We hopen op een vreugdevolle viering. Ds. Wim Barendrecht

Zondag 29 april 19.00 uur ds. W.J.W. Scheltens, Lunteren.

Zondagavondzangdienst, meer informatie leest u hier.

Vrijdag 4 mei (Dodenherdenking) 19.00 uur Witte Kerkje: drs. E.Leune (Viering vanuit Platform van Kerken)

Vrijdag 13 april en zaterdag 28 april Oud Papier Actie iona

Op vrijdag 13 april is er een inzameling met de kraak/perswagen in stadsdeel Oost en de Oranjewijk. Kunt u er voor zorgen dat de kranten om 18.00 uur buiten staan? Tussen 18.00 en 20.30 uur worden de kranten opgehaald. Zaterdag 28 april is de container weer open van 9.00 tot 12.00 uur en kunt u de kranten weer brengen bij De Ark, Rembrandtlaan 2. We hopen u weer te zien! Hartelijke groeten, Het OPA - team.

Laatst gewijzigd op 23 april 2018.