Welkom bij de wijkgemeente iona!

Wijkgemeente iona is ontstaan uit de samenvoeging van de protestantse wijkgemeenten Oost-De Ark en Centrum-Immanuëlkerk. De naam iona is in gebruik sinds de gezamenlijke startzondag in 2010. We bestaan uit zo'n 1.600 adressen, bijna 2.000 leden en er is gezamenlijk met wijkgemeente Koningshof een predikantenteam dat bestaat uit 3 fulltime predikanten. We komen iedere zondag bij elkaar in de Immanuëlkerk, Lange Boonestraat 5. Maar er is meer!

Nieuws week 16

Orde van dienst voor elke zondag online beschikbaar voor kerkradioluisteraars

Geen printer? Vraagt u dan een familielid of bekende: Klik hier voor de orde van dienst 

Donderdag 18 april - Witte Donderdag- 19.30 uur ds. D.W. Brouwer - Viering Heilig Avondmaal

Muzikale medewerking: Ruud Spermon. Collecte: Diaconie (Landbouwproject ds. Van Leerdam in Zimbabwe).

Vrijdag 19 april - Goede Vrijdag - 19.30 uur ds. D.W. Brouwer

Muzikale medewerking: Annemarie Verburg.

Zaterdag 20 april - Stille Zaterdag - 21.00 uur ds. D.W. Brouwer

Muzikale medewerking: Nicolette Nuijten en Jaap Cats

Zondag 21 april - Eerste Paasdag 9.30 uur ds. D.W. Brouwer - m.m.v. Samenspeelgroep, The Miracles en Jeugdband; vanaf 9.20 uur samenzang)

Schriftlezingen: nog niet bekend. Collecten:  1. Diaconie (Missionair Werk Binnenland: steun aan de pioniersplaatsen), 2. Kerk (Plaatselijk pastoraat), 3. Wijkkas. Kind van de zondag: Noa Romeo. Kinderen: Er is kinderoppas, kindernevendienst en jongerennevendienst. Kerkauto: u kunt op zondagmorgen bellen tot 8.30 uur naar de heer Leo Cats (tel. 5912367).

1

Laatst gewijzigd op 16 april 2019.