Week van Gebed

Doe mee aan de Week van Gebed 2020

Buitengewoon

Het buitengewone staat centraal tijdens de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen in 2020. Geïnspireerd door de buitengewone vriendelijkheid die in Handelingen 28 naar voren komt, daagt de Week van Gebed ons uit om te streven naar meer dan het gewone.

Tijdens de Week van Gebed bidden wereldwijd miljoenen christenen mee. Door samen te bidden ervaren we eenheid. Tegelijk tonen we verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven. 

De centrale Bijbeltekst voor de gebedsweek komt in 2020 uit het laatste deel van het boek Handelingen, hoofdstuk 27 vanaf vers 18 tot hoofdstuk 28 vers 10. Hierin is te lezen hoe Paulus en zijn reisgenoten schipbreuk lijden op Malta, en daar met buitengewone vriendelijkheid benaderd worden. Deze gebeurtenis markeert het moment waarop het evangelie het eiland bereikt. Op 10 februari wordt deze gebeurtenis nog altijd door de christenen op Malta herdacht en gevierd. Zij hebben dit jaar het materiaal voor de gebedsweek voorbereid.

De Week van Gebed wordt georganiseerd door MissieNederland en de Raad van Kerken. Meer over de Week van Gebed en gebedsmaterialen vind je op www.weekvangebed.nl

 

Van 15 januari tot 22 januari 2017 zal de jaarlijkse ‘Week van Gebed’ worden gehouden in Maassluis.

Dit keer zal deze week in het teken staan van verzoening en terugblikken op 500 jaar Reformatie aan de hand van het thema: ‘Jouw hand, mijn glimlach’.

Stap voor stap volgen we Paulus’ woorden uit Korintiërs over de liefde van Christus die mensen drijft en bidden dat deze drijfveer de verdeeldheid overstijgt en christenen bijeen brengt.

 

Op zondag is er een gezamenlijke dienst van de kerken, die tevens de start is van een week die in het teken zal staan van gebed rond dit onderwerp. Iedere avond zal er namelijk in één van de kerken in Maassluis een speciaal biduur worden gehouden van 19.30u tot 20.30u. U/jij bent van harte welkom, zowel in de startdienst als bij de gebedsuren!

 

Startdienst:

Zondag 15 januari om 10.00 uur in ‘Immanuelkerk’ (vanaf 9.45 uur samenzang).

Er is tijdens de dienst kinderoppas en kindernevendienst.

 

Gebedsuren:

Maandag 16 januari: Leger des Heils, Noordvliet 61-63

Dinsdag 17 januari: Maranathakerk, G.A. Brederolaan 49

Woensdag 18 januari: De Ark, Rembrandtlaan 2

Donderdag 19 januari: Groote Kerk, Kerkplein 2

Vrijdag 20 januari: Bethelkerk, Wagenstraat 9

Zaterdag 21 januari: Petrus en Pauluskerk, Andreasplein 1

Zondag 22 januari: Het Kompas, Ibisstraat 1

 

 

Contactpersoon: ds. Chris Schreuder, 010 – 8806177 / jmpschreuder@hotmail.com

Laatst gewijzigd op 27 januari 2020.