Taizévieringen

In “de donkere maanden“ van het jaar organiseren wij Taizévieringen. In deze vieringen nemen zingen en stilte een belangrijke plaats in. We zingen liederen van de oecumenische gemeenschap van Taizé, eenvoudige liederen die hun kracht ontlenen aan de herhaling. Er worden een aantal teksten uit de Bijbel gelezen en we bidden met elkaar, dit allemaal in de traditie van Taizé.
De vieringen vinden afwisselend plaats in de Petrus en Pauluskerk en de Immanuëlkerk.

De tweede Taizéviering van dit seizoen wordt gehouden op zondag 11 november in de Immanuëlkerk om 17.00 uur. De kerk is geopend vanaf 16.30 uur.
De Taizévieringen zijn diensten van verstilling, meditatieve inkeer, zingend bidden. Inspirerende momenten van ontmoeting met de ander en de Ander.

De liefde is het thema van deze viering, o.a. geïnspireerd op Sint Maarten, de heilige die op 11 november in de Katholieke kerk wordt herdacht. De lezing in de viering is uit Johannes 15 waarin hij schrijft: Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader mij heeft liefgehad.
Voel je welkom in deze momenten van samen zijn.

Om de zang in de viering te ondersteunen is er tijdens de viering een koor.
Zin om een keer mee te zingen? Van harte welkom.
We oefenen vóór de viering en starten daarmee om 16.15

Na afloop is er ruimte voor ontmoeting tijdens een kopje koffie, thee of een glas wijn.
Er wordt een collecte gehouden om de kosten te dekken.

Namens de voorbereidingsgroep een goede viering gewenst.

De volgende vieringen zijn op:

De voorbereidingsgroep:

Voor meer informatie over Taizé: www.taize.fr/nl

 

Laatst gewijzigd op 8 november 2018.