Algemene Kerkenraad

Voorzitter:

J.A.Karssen

Scriba:

P.Bouterse

In de AK-vergadering van 7 september 2017 zijn de jaarrekeningen van het CvK en CvD beiden vastgesteld.

jaarrekening_2016_cvk.pdf

jaarrekening_2016_cvd.pdf

In de AK is afgesproken dat de genomen besluiten in het vervolg ter informatie op de website zullen worden gepubliceerd. Deze zijn onderstaand in samenvattende vorm weergegeven.

12 december 2017

besluiten_vanuit_de_vergadering_van_12_december_2017_van_de_algemene_kerkenraad.docx

10 april 2018

Besloten is om voor een bedrag van € 372.500,00 het huis aan de Henriëtte Bosmanslaan 6 aan te kopen, als pastorie voor dominee Pim Brouwer. 

29 mei 2018  

ak_besluiten_29052018.docx

26 juni 2018 

In de AK-vergadering van 26 juni 2018 zijn de jaarrekeningen 2017 van het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen vastgesteld. 

jaarrekening_2017_cvk.pdf

jaarrekening_2017_cvd.pd

6 september 2018

Onlangs is een aanzet gegeven om te komen tot een nieuw Beleidsplan voor de Protestantse Gemeente te Maassluis. Er is een beleidscommissie gevormd en benoemd uit de verschillende wijken, bestaande uit de volgende personen:

Jan Bol                                                                                wijk Groote Kerk

Sjaak Bot                                                                            wijk IONA

Rien Braber en Nico v.d. Berg                                        wijk Koningshof

 

De gemeenteleden zullen bij het beleidsplan worden betrokken voordat deze definitief zal worden vastgesteld; nadere informatie hierover volgt t.z.t.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laatst gewijzigd op 10 september 2018.