Algemene Kerkenraad

Voorzitter:

J.A.Karssen

Scriba:

P.Bouterse

In de AK-vergadering van 7 september 2017 zijn de jaarrekeningen van het CvK en CvD beiden vastgesteld.

jaarrekening_2016_cvk.pdf

jaarrekening_2016_cvd.pdf

In de AK is afgesproken dat de genomen besluiten in het vervolg ter informatie op de website zullen worden gepubliceerd. Deze zijn onderstaand in samenvattende vorm weergegeven.

12 december 2017

besluiten_vanuit_de_vergadering_van_12_december_2017_van_de_algemene_kerkenraad.docx

10 april 2018

Besloten is om voor een bedrag van € 372.500,00 het huis aan de Henriëtte Bosmanslaan 6 aan te kopen, als pastorie voor dominee Pim Brouwer. 

29 mei 2018  

ak_besluiten_29052018.docx

26 juni 2018 

In de AK-vergadering van 26 juni 2018 zijn de jaarrekeningen 2017 van het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen vastgesteld. 

jaarrekening_2017_cvk.pdf

jaarrekening_2017_cvd.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laatst gewijzigd op 3 juli 2018.