Kerkbalans

Kerkbalans 2018

voorlopig resultaat

Op 20 januari is in Maassluis Kerkbalans 2018 met klokgelui van start gegaan. Het thema dit jaar: “Geef voor je kerk”. Dat dit thema u aansprak, blijkt uit het feit dat kort na het afsluiten van de actie al meer dan 80% van de geadresseerden heeft gereageerd. Samen heeft u ruim € 477.000 aan bijdragen toegezegd. Daarvan is per heden  € 144.000 ontvangen. In totaal hopen wij dit jaar op een bedrag van € 493.500.

Als u al heeft toegezegd, willen we u daar hartelijk voor danken! Heeft u dat nog niet gedaan, dan vragen we u om dat deze maand alsnog te doen. De inkomsten uit Kerkbalans zijn voor onze gemeente van essentieel belang.

U kunt nog steeds reageren, ook via deze website (www.pknmaassluis.nl/kerkbalans). Van deze mogelijkheid is door ruim 450 gemeenteleden gebruik gemaakt. Hun reacties zijn positief.

Tot slot een hartelijk dankjewel aan alle vrijwilligers die ook dit jaar weer hebben meegeholpen om Kerkbalans 2018 tot een succes te maken!  

Namens het CvK en de werkgroep Kerkbalans 2018

Irene en Aat Benard

kerkbalans@pknmaassluis.nl

De start van Kerkbalans 2018 heeft op zaterdag 20 januari plaatsgevonden met een inluidmoment in de Groote Kerk van Maassluis. Ter gelegenheid hiervan schreef Jaap van Oostrum dit gedicht:

Geef voor je kerk

Als je om de kerk geeft,
dan geef je voor je kerk,
zodat zij blijft bestaan
en door kan met haar werk.

Als je om de kerk geeft,
dan draag je graag iets bij,
zoals de eerste christenen,
eensgezind en blij.

Zij vormden in Jezus naam
de kerk met hart en ziel
en deelden met elkaar,
wat er te delen viel.

In later eeuwen stonden
christenen zij aan zij
en droeg elk voor de kerk
jaarlijks zijn steentje bij.

Ook nu, in deze tijd,
maken wij ons nog sterk
voor het geloof in God
en ’t bouwen aan Zijn kerk. 

Een kerk, die in de wereld
in ’t spoor van Jezus leeft,
een kerk vol hoop en liefde,
waarvoor je graag iets geeft.

Vanaf dat weekeinde gaan in de wijken weer vrijwilligers op pad om de enveloppen van Kerkbalans te bezorgen en op te halen. Op de voorzijde van de bezorgenvelop staat genoteerd wanneer dat ophalen gebeurt. Daar treft u ook de gegevens van uw bezorg(st)er aan. Help hen door het toezeggingsformulier tijdig klaar te leggen of uw antwoordenvelop al vóór de ophaaldatum bij uw bezorger in de brievenbus te stoppen.

Maar het kan nog veel eenvoudiger. We bieden u nu ook de mogelijkheid om via de website van de Protestantse Gemeente Maassluis een toezegging te doen. Uw toezegging zal direct worden verwerkt en u per e-mail worden bevestigd. Strikt vertrouwelijk, veilig en efficiënt. Als uw toezegging tijdig bij ons binnenkomt, zorgen wij ervoor dat uw contactpersoon hiervan op de hoogte wordt gesteld en niet meer bij u langs komt om het formulier op te halen. Hebt u interesse in deze mogelijkheid? Ga naar www.pknmaassluis.nl/kerkbalans en volg de aanwijzingen.

Wij rekenen er op dat deze initiatieven er toe zullen bijdragen Kerkbalans 2018 tot een succes te maken en zijn vol vertrouwen dat wij daarbij ook weer op uw deelname en steun mogen rekenen. Geef voor, om en aan je kerk. Geef aan Kerkbalans.

Kerkbalans 2017

Hierbij een overzicht van de toezeggingen en ontvangsten aan vaste vrijwillige bijdragen per begin november  2017.  Aan vrijwillige bijdragen is inmiddels € 505.400 toegezegd. Van dit bedrag mochten wij per heden € 447.400 (88%) ontvangen. Alle bijdragers vanaf deze plaats een hartelijk woord van dank. Het niveau van de voor 2017 toegezegde bijdragen ligt boven het voor 2017 begrote bedrag van € 498.500 maar blijft achter bij de werkelijk ontvangen bijdragen in 2016. Een beeld dat aansluit op de trend van de laatste jaren.

Samengevat in de bekende thermometer is dit het beeld.

Uit het bovenstaande blijkt ook dat er in de resterende twee maanden van het jaar nog bijna € 60.000 aan VVB voor 2017 moet binnenkomen. Ons verzoek: Als u uw vrijwillige bijdrage voor 2017 nog niet (geheel) hebt voldaan, willen wij u vragen (het restant van) uw bijdrage zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval voor het einde van het jaar, over te maken. Denk ook aan de fiscale eisen voor het geval u middels een periodieke gift betaalt. Wellicht kunt u zelf in uw administratie nagaan of u uw bijdrage voor 2017 al (volledig) hebt voldaan, maar bij twijfel mag u altijd contact met ons opnemen. Bij voorkeur per email, telefonisch kan ook. 

Het rekeningnummer waarnaar u uw bijdrage kunt overmaken is NL56 FVLB 0635802872 t.n.v. CvK Protestantse  Gemeente te Maassluis  

Irene en Aat Benard

Administratie kerkelijke bijdragen (VVB) PG Maassluis

VVB@PKNMaassluis.nl

010-2373550

In de vorm van een thermometer ziet het er zo uit.

Toezeggingsformulier

Via deze link vindt u een blanco toezeggingsformulier plus toelichting voor de actie Kerkbalans.