Kerkbalans

Kerkbalans 2019

Kerkbalans 2019 uitgeluid, het definitieve resultaat

Per 1 april hebben wij voor Kerkbalans 2019 een bedrag van ruim € 486.000,= aan toezeggingen binnen gekregen. Daarvan is inmiddels al € 188.000,=  ontvangen. Het streefbedrag voor Kerkbalans 2019 is daarmee bereikt en zelfs overtroffen. In totaal zijn er 2388 adressen benaderd, daarvan hebben er 1942 gereageerd, van wie er 1866 daadwerkelijk een bijdrage hebben toegezegd. Dat betekent dat bijna vier op de vijf adressen positief heeft gereageerd op de oproep: Geef voor je kerk! De ervaring leert dat in de loop van het jaar een aantal gemeenteleden nog een bedrag zal overmaken zonder een toezegging te hebben gedaan. Hopelijk zal dit, samen met de bijdragen van mensen die nieuw binnenkomen, voldoende zijn om het onvermijdelijke verlies aan ontvangen bijdragen door natuurlijk verloop gedurende de rest van het jaar te compenseren.

Wij willen iedereen die heeft gereageerd daarvoor hartelijk danken. Heeft u nog niet gereageerd, dan vragen we u om dat alsnog te doen. U kunt nog steeds via de website van de kerk een toezegging doen: www.pknmaassluis.nl/kerkbalans . Als u dat te omslachtig vindt, kunt u ons ook op onderstaand nummer bellen. Samen met u maken wij uw toezegging dan in orde. Wilt u het nog eenvoudiger? Maak uw bijdrage voor Kerkbalans 2019 dan direct over naar rekeningnummer NL06 RABO 0373 7247 48 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Maassluis inzake Kerkbalans-VVB.  

Namens het CvK en de werkgroep Kerkbalans 2019

Irene en Aat Benard

010-2373550

kerkbalans@pknmaassluis.nl

Toezeggingsformulier

Via deze link vindt u een blanco toezeggingsformulier plus toelichting voor de actie Kerkbalans.