Kerkbalans

Kerkbalans 2018

tussenstand

Hierbij een overzicht van de toezeggingen en ontvangsten aan vaste vrijwillige bijdragen per 8 oktober 2018.  Aan vrijwillige bijdragen is inmiddels € 491.500,= toegezegd. Van dit bedrag mochten wij per heden € 423.300,= (86%) ontvangen. Alle bijdragers vanaf deze plaats een hartelijk woord van dank.

Samengevat in de thermometer ziet de stand van de vaste vrijwillige bijdragen er als volgt uit.

Zoals u ziet moet er in het laatste kwartaal van het jaar nog minimaal € 70.000,= aan VVB binnenkomen om het voor 2018 aan VVB begrote bedrag van € 493.500,= te halen. Daarom een dringend verzoek: Als u voor 2018 nog geen toezegging heeft gedaan of als u uw bijdrage nog niet (geheel) hebt overgemaakt, willen wij u vragen dit zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval ruim voor het einde van het jaar, te doen. U kunt dit zelf in uw administratie nagaan, maar bij twijfel mag u altijd contact met ons opnemen. Bij voorkeur per email, telefonisch kan natuurlijk ook. 

Toezeggingen kunt u doen op: www.pknmaassluis.nl/kerkbalans. Het rekeningnummer waarnaar u uw bijdrage kunt overmaken is NL06RABO0373724748 t.n.v. CvK Protestantse  Gemeente te Maassluis inzake Kerkbalans-VVB.   

LET OP: WIJZIGING REKENINGNUMMER KERKBALANS-VVB

Het rekeningnummer voor de Vaste vrijwillige Bijdrage is ondergebracht bij Stichting Kerkelijk Geldbeheer (SKG). SKG maakte gebruik van de systemen van Van Lanschot Bankiers voor het verzorgen van het betalingsverkeer. Per 1 november gaat SKG gebruik maken van de systemen van de Rabobank. Hierdoor wijzigt ons rekeningnummers per 1 november 2018. Graag vragen we uw aandacht voor het volgende:

• Heeft u ons gemachtigd om een bedrag van uw rekening te incasseren? Dan hoeft u zelf niets te doen, wij regelen dit voor u. Wel ziet u vanaf 1 november a.s. een andere tegenrekening op uw rekeningafschrift staan.

• Maakt u uw vrijwillige bijdrage aan ons over door middel van een eigen periodieke overboeking? Dan ziet u bij  een overboeking na 1 november a.s. dat deze overboeking via de ‘Overstapservice’ is doorgestuurd naar het nieuwe rekeningnummer van onze gemeente. U moet dan het rekeningnummer in internetbankieren wijzigen.

Het nieuwe rekeningnummer waarnaar u uw bijdrage kunt overmaken is NL06 RABO 0373 7247 48 t.n.v. CvK Protestantse  Gemeente te Maassluis inzake Kerkbalans-VVB.  (Voor alle duidelijkheid: het oude nummer was NL56 FVLB 0635 8028 72) 

Mocht u hierover vragen hebben dan mag u altijd contact met ons opnemen.

Namens het CvK en de werkgroep Kerkbalans 2018

Irene en Aat Benard

kerkbalans@pknmaassluis.nl

Start van de actie

De start van Kerkbalans 2018 heeft op zaterdag 20 januari plaatsgevonden met een inluidmoment in de Groote Kerk van Maassluis. Ter gelegenheid hiervan schreef Jaap van Oostrum dit gedicht:

Geef voor je kerk

Als je om de kerk geeft,
dan geef je voor je kerk,
zodat zij blijft bestaan
en door kan met haar werk.

Als je om de kerk geeft,
dan draag je graag iets bij,
zoals de eerste christenen,
eensgezind en blij.

Zij vormden in Jezus naam
de kerk met hart en ziel
en deelden met elkaar,
wat er te delen viel.

In later eeuwen stonden
christenen zij aan zij
en droeg elk voor de kerk
jaarlijks zijn steentje bij.

Ook nu, in deze tijd,
maken wij ons nog sterk
voor het geloof in God
en ’t bouwen aan Zijn kerk. 

Een kerk, die in de wereld
in ’t spoor van Jezus leeft,
een kerk vol hoop en liefde,
waarvoor je graag iets geeft.

Vanaf dat weekeinde gaan in de wijken weer vrijwilligers op pad om de enveloppen van Kerkbalans te bezorgen en op te halen. Op de voorzijde van de bezorgenvelop staat genoteerd wanneer dat ophalen gebeurt. Daar treft u ook de gegevens van uw bezorg(st)er aan. Help hen door het toezeggingsformulier tijdig klaar te leggen of uw antwoordenvelop al vóór de ophaaldatum bij uw bezorger in de brievenbus te stoppen.

Maar het kan nog veel eenvoudiger. We bieden u nu ook de mogelijkheid om via de website van de Protestantse Gemeente Maassluis een toezegging te doen. Uw toezegging zal direct worden verwerkt en u per e-mail worden bevestigd. Strikt vertrouwelijk, veilig en efficiënt. Als uw toezegging tijdig bij ons binnenkomt, zorgen wij ervoor dat uw contactpersoon hiervan op de hoogte wordt gesteld en niet meer bij u langs komt om het formulier op te halen. Hebt u interesse in deze mogelijkheid? Ga naar www.pknmaassluis.nl/kerkbalans en volg de aanwijzingen.

Wij rekenen er op dat deze initiatieven er toe zullen bijdragen Kerkbalans 2018 tot een succes te maken en zijn vol vertrouwen dat wij daarbij ook weer op uw deelname en steun mogen rekenen. Geef voor, om en aan je kerk. Geef aan Kerkbalans.

Kerkbalans 2017

Hierbij een overzicht van de toezeggingen en ontvangsten aan vaste vrijwillige bijdragen per begin november  2017.  Aan vrijwillige bijdragen is inmiddels € 505.400 toegezegd. Van dit bedrag mochten wij per heden € 447.400 (88%) ontvangen. Alle bijdragers vanaf deze plaats een hartelijk woord van dank. Het niveau van de voor 2017 toegezegde bijdragen ligt boven het voor 2017 begrote bedrag van € 498.500 maar blijft achter bij de werkelijk ontvangen bijdragen in 2016. Een beeld dat aansluit op de trend van de laatste jaren.

Samengevat in de bekende thermometer is dit het beeld.

Uit het bovenstaande blijkt ook dat er in de resterende twee maanden van het jaar nog bijna € 60.000 aan VVB voor 2017 moet binnenkomen. Ons verzoek: Als u uw vrijwillige bijdrage voor 2017 nog niet (geheel) hebt voldaan, willen wij u vragen (het restant van) uw bijdrage zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval voor het einde van het jaar, over te maken. Denk ook aan de fiscale eisen voor het geval u middels een periodieke gift betaalt. Wellicht kunt u zelf in uw administratie nagaan of u uw bijdrage voor 2017 al (volledig) hebt voldaan, maar bij twijfel mag u altijd contact met ons opnemen. Bij voorkeur per email, telefonisch kan ook. 

Het rekeningnummer waarnaar u uw bijdrage kunt overmaken is NL56 FVLB 0635802872 t.n.v. CvK Protestantse  Gemeente te Maassluis  

Irene en Aat Benard

Administratie kerkelijke bijdragen (VVB) PG Maassluis

VVB@PKNMaassluis.nl

010-2373550

In de vorm van een thermometer ziet het er zo uit.

Toezeggingsformulier

Via deze link vindt u een blanco toezeggingsformulier plus toelichting voor de actie Kerkbalans.