(Buitenlandse) projecten

 

Hongerdoek 2019: ‘Mens waar ben je?’    40-dagentijd 2019

 

Hongerdoek 2019: ‘Mens waar ben je?’
Er zijn afbeeldingen van mensen te zien op de hongerdoek. Dat leidt meteen tot de vraag:
‘Mens waar ben je?’. De vraag die God ook stelt in het scheppingsverhaal wanneer Adam
en Eva zich verborgen houden voor God. De vraag daagt ons uit na te denken over waar
en waarvoor we zelf staan, wie we zijn. Naar wie ik mijn oor te luisteren leg en of ik (te)
snel een oordeel vel. De vraag ‘Mens waar ben je?’ doelt op de verantwoordelijkheid die
iedere mens heeft, voor zichzelf, voor zijn medemensen en voor de wereld als geheel.
De vraag kan uitgebreid worden: Mens waar ga je heen?, Wat is onze gezamenlijke toekomst?

Kijkrichting
In het midden van de hongerdoek is van boven naar beneden aarde uit Getsemane verwerkt.
Op deze aarde rust een gouden cirkel, symbool van God. In het midden staat het gemeenschappelijke huis dat nog niet af is en waaraan mensen in gezamenlijkheid kunnen bouwen.
De cirkel ligt een beetje links van het midden, geloven staat niet meer in het centrum in de
westerse samenleving.
Het kleine rode kruis, symbool voor het lijden van Jezus staat helemaal aan de rand.
Jezus’ boodschap was en is bij voorkeur bestemd voor mensen aan de rafelranden
van de maatschappij. De figuur rechtsonder staat symbool voor de mens met het ene oor
gespitst op de wereld van vandaag en met het andere oor op Gods belofte die gerealiseerd
moet worden in deze wereld.

Over de kunstenaar Uwe Appold
Uwe Appold werd in 1942 in Wilhelmshaven geboren en is een veelzijdig kunstenaar.
Hij studeerde onder andere aan de Werkkunstschule Flensburg en het Cite des Arts, Paris.
Hij ontwierp onder meer meubilair voor kerken en voor scholen, maar ook kerkramen.
In zijn schilderijen verwerkt hij vaak betekenisvolle aarde.

===

Geschiedenis Hongerdoeken
Het gebruik van hongerdoeken stamt uit de Middeleeuwen. Tijdens de Vastentijd
(veertig dagen voor Pasen) hingen de doeken in de kerk om het zicht op het altaar
te ontnemen, als een aansporing voor de mensen om tot inkeer te komen.
De doeken toonden afbeeldingen van verhalen uit de Bijbel: vanaf het scheppingsverhaal
tot aan de laatste levensdagen van Jezus. Vanwege de Vastentijd en het daarmee gepaard
gaande hongergevoel, kwam de benaming Hongerdoek in zwang.
Na de Reformatie ( 16e eeuw) verdween het gebruik van de hongerdoek.

De traditie vernieuwd
In 1976 blies Misereor, de Duitse missieorganisatie, de oude Middeleeuwse traditie een
nieuw leven in, om de bezinning op het leven en lijden van Jezus in onze eigen tijd te verdiepen
en versterken.
De nieuwe doeken leggen een verbinding tussen de traditie van het vasten en hedendaagse
wereldwijde problemen als honger en armoede. Elke twee jaar nodigt Misereor een schilder
uit Afrika, Latijns-Amerika of Azië uit om een schilderij te maken. Van het schilderij worden
hongerdoeken gemaakt die gebruikt worden voor bezinningsmomenten tijdens de veertigdagentijd
in protestantse en Rooms-Katholieke kerken.

Kunst als plek van dialoog
De hongerdoeken laten grote culturele en spirituele rijkdom van landen in het Zuiden zien.
De meeste kunstenaars die de hongerdoeken hebben geschilderd, kennen zowel het Zuiden
als het Noorden. Zij zijn door hun hongerdoeken bruggenbouw(st)ers tussen hun eigen en
onze cultuur en spiritualiteit. De katholieke ontwikkelingsorganisatie Vastenactie brengt in
Nederland de hongerdoeken onder de aandacht om de dialoog tussen culturen te bevorderen.
De kunstenaars zijn afkomstig uit vele landen waaronder Togo, Kameroen, China, Bolivia, India,
Duitsland en Indonesië. Er is figuratieve en abstracte kunst afgedrukt op de hongerdoeken.

= = =

SAM's Kledingactie zaterdagochtend  20 april 2019 bij "de Ark" en "Koningshof"  (10:30  -  12:30)

Rondgangcollecte 2019  (enveloppen verdelen vanaf zondag 19 mei 2019)

Tafel van Hoop op donderdag 20 juni 2019 in Immanuelkerk

Geloven in Delen       Bloemengroet met een boodschap  (14 september 2019)
Op deze zaterdagochtend  zullen in de omgeving van Immanuelkerk / supermarkt Jumbo weer bloemen uitgedeeld om door te geven aan anderen, waar deze ,-- door bijvoorbeeld bepaalde omstandigheden --, zeer welkom zijn.

  

 

Voor deze pagina is op dit moment geen verdere actuele informatie beschikbaar.

Laatst gewijzigd op 23 maart 2019.