Activiteiten van de diaconie

Deze webpagina bevat specifieke en algemene informatie.
Kijkt u vooral verder door de schuifbalk naar beneden te bewegen.

 

===========================================================================================
===========================================================================================

Mededelingen van het College van Diakenen

RONDGANGCOLLECTE 2018 (projecten; detailbeschrijving verderop)

Plaatselijk:  Stichting ASVZ

Regionaal:   Stichting Avavieren

Landelijk:     Myanmar MTC Kinderbescherming

 

College van Diakenen

Op zondag 24 Februari 2019 is de 1e collecte in de Immanuëlkerk, Koningshof en de Groote Kerk bestemd voor ‘Food For All’, de stichting die zich inzet voor hulp aan de allerarmsten in Ethiopië. De 3e collecte in de Koningshof en Immanuëlkerk (H.A) is bestemd voor het Zimbabwe’.

Op zondag 3 Maart 2019 is de 1e collecte in de Immanuëlkerk, Koningshof bestemd voor ‘Zending in Pakistan’. De 3e collecte in de Immanuëlkerk en Koningshof en de 1e collecte in de Groote Kerk is bestemd voor het werk van ‘Padre Alejandro Solalinde’ die daar voor de Geuzenpenning voor 2019 is toegekend.

Stichting Food for All

"Deel je brood met wie honger heeft."   Jesaja 58:7

Het ontstaan van Food For All.

Voorjaar 2003 werd het bestuur van de Ethiopische (kerkelijke) Gemeente in Nederland door Novib benaderd met de vraag of zij wilden nadenken hoe zij hun landgenoten in Ethiopië, die het zoveel slechter hebben dan wij hier in het rijke westen, het beste zouden kunnen helpen. Men is hierover gaan nadenken en er werd besloten zich te gaan inzetten voor bedelaars. Tevens werd contact gezocht met autochtone Nederlanders om met elkaar te proberen die hulp te gaan opzetten. Een paar maanden later werd Stichting “Food For All” (FFA) geboren, de stichting die zich inzet voor hulp aan de allerarmsten in Ethiopië.We zijn inmiddels meer dan tien jaar verder en er is al heel wat gebeurd. Tot het voorjaar van 2014 zijn in samenwerking met de Presbyterian Church Development Association (PCDA) twee driejarige projecten uitgevoerd. Sinds 2014 werkt FFA samen met stichting Embracing Hope Ethiopia, een stichting die in Addis Ababa hulp biedt aan alleenstaande vrouwen en hun gezin. Werk dat dus naadloos aansluit bij het doel wat FFA voor ogen heeft: hulp aan de allerarmsten. Food For All ondersteunt sinds 2013 ook het kindertehuis ‘Rehoboth’ in Addis Ababa. En medio 2016 werd een samenwerkingsovereenkomst ondertekend met de Ethiopische stichting ‘Bright Future Ethiopia’, voor hulp aan ouderen en verwaarloosde kinderen in Fital, op het platteland van Ethiopië. FFA werkt vanuit de Bijbelse opdracht: “Deel je brood met wie honger heeft.” Hoewel FFA werkt vanuit een Christelijke levensovertuiging, wil dat beslist niet zeggen dat alleen mensen geholpen worden die ook Christelijk zijn of dat denken te worden. Alle mensen zijn welkom als zij om hulp vragen, onafhankelijk van hun levensovertuiging. Van harte aanbevolen. Natuurlijk zijn ook eenmalige giften van harte welkom!  Met een vriendelijke groet van HansTreurniet (oud organist van de Koningshof )

NL 24 INGB  000431 89 98     t.n.v. Stg. Food For All

Zimbabwe.

Stel je voor dat je bij de bakker net zo lang in de rij staat als voor een attractie in de Efteling, en dat je maar één brood per keer kunt kopen. Dat je de helft van je maandelijkse inkomen kwijt bent aan je dagelijkse boodschappen. En dat als je naar het ziekenhuis moet, je alleen maar geholpen wordt door stagiaires en assistenten. Want artsen en verpleegkundigen staken al maanden op rij. Zo is het om te leven in Zimbabwe. Vandaag collecteren we voor de mensen in dat land.In het bijzonder voor de kinderen die zijn toevertrouwd aan de zorg van de City Life Church, onze partnerkerk in Harare. Via Stichting KOZA draagt u bij aan de zorg voor de allerarmsten op de aarde.Dat is niet iets om trots op te zijn, maar wel om serieus te nemen.Daarom bevelen wij u deze collecte van harte aan.

ds. Martijn van Leerdam

Onze kerk in actie voor een sterke kerk in Pakistan.

Samen zijn we de kerk in actie. Geïnspireerd door Jezus delen mensen wereldwijd van wat ze hebben ontvangen. Als christenen zijn we wereldwijd verbonden. We willen van elkaar leren en met elkaar delen. Daarom zet onze kerk zich via Kerk in Actie in voor het thema Versterk de kerk. Samen met partnerorganisaties van Kerk in Actie komen we op een voor een sterke kerk wereldwijd. Een kerk die zich verzet tegen armoede en onderdrukking.

Pakistan heeft 200 miljoen inwoners. Drie miljoen christenen vormen daar een kleine minderheid. Samen met de 2,5 miljoen hindoes zijn christenen een minderheid in dit overwegend soennitisch islamitische land. De Kerk van Pakistan is een krachtige geloofsgemeenschap met 800.000 leden. Deze kerk wil diaconaal aanwezig zijn in de samenleving en komt op voor armen en zwakken. Bijvoorbeeld voor meisjes uit afgelegen dorpen: de kerk zorgt er voor dat ook zij de kans krijgen zich te ontwikkelen en werk te vinden. De Kerk van Pakistan heeft veel aandacht voor jongeren. Het team van jongerenwerkers organiseert trainingen, gospelconcerten en theater en helpt jongeren om werk te vinden. Ze leggen ook contact met islamitische jongeren en organiseren samen met hen vredesconcerten.De Kerk van Pakistan is één van de partners van Kerk in Actie bij het thema Versterk de kerk, waar onze gemeente zich voor inzet.

Uw bijdrage voor dit werk is welkom via de collectes in onze kerk. Of maak uw gift over op NL 89 ABNA 0457 457 457, t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Z00400, thema Versterk de kerk, Pakistan. Hartelijk dank!

 

De Geuzenpenning voor 2019 is toegekend aan padre Alejandro Solalinde Guerra.

Dat heeft de stichting Geuzenpenning bekendgemaakt. Padre Alejandro Solalinde (73) richtte in 2007 het opvanghuis Hermanos en el Camino op (Broeders Onderweg). De Mexicaanse priester biedt hiermee een veilige plek aan migranten. Daar kunnen ze even op adem komen en voedsel en onderdak krijgen, evenals medische en psychologische hulp en juridische begeleiding. De Geuzenpenning wordt op woensdag 13 maart 2019 uitgereikt in de Grote Kerk van Vlaardingen.

(Over het leven en de keuzes van Alejandro)

Ik heb een geweldige jeugd gehad hier in Mexico. God riep me opeens toen ik 19 jaar was, om priester te worden. Ik kende Zijn stem niet en wist niet dat Hij spreekt in stilte. Toen hij begon te preken probeerde ik te leren luisteren, en toen ik goed begreep dat Hij wilde dat ik priester zou worden zei ik “Nee!”. Ik schaamde me ervoor om priester te worden. Dus ik zocht een andere loopbaan, in de Filosofie en de Letteren. Maar God won. Er kwam een moment dat Hij zei dat ik me niet langer kon verstoppen. Ik zei “OK Jij wint, ik ga.”

Dus ik ging naar het seminarie en daar had ik een geweldig tijd en geweldige onderwijzers. Ik leerde dat de kerk en wijzelf ons steeds moeten vernieuwen, en zich aanpassen aan de actualiteit. Het is een heel interessant leven en geschiedenis geweest die geleid heeft tot wie ik nu ben in de realiteit van de huidige kerk. En in de realiteit van een Mexico dat gewond is, gesloopt, gecorrumpeerd, dat geweld is aangedaan. Ik sta zo in het oog van de orkaan, maar wel in een tijd met een heel goede president, die bereid is te luisteren naar wat ik vertel, in wederzijdse vrijheid. Zo kan ik invloed uitoefenen ten goede van Mexico.

Alejandro begon zich het lot van de vluchtelingen en niet gedocumenteerden aan te trekken zo'n veertien jaar geleden. Ik kwam plotseling in contact met honderden mensen zonder papieren. Mensen met honger en dorst. Kinderen en jongeren vooral. Dat maakte een grote indruk op mij. Ik vroeg mezelf af wat ik kon doen. Ik wist niet eens wie het waren en waarom ze daar waren dus ik besloot op onderzoek uit te gaan. Ik kwam er toen achter dat niemand hen hielp, dat niemand zich om hen bekommerde. En ik realiseerde me dat ik niet kon doorleven zoals ik tot dan toe gewend was geweest, zonder iets voor hen te doen. Ik ben met mijn bisschop gaan praten. Het heeft veel strijd en discussie gekost tot ik toestemming kreeg om het residentiële bestaan achter me te laten en een zwervend missionair leven te gaan leiden.(Over het openen en open houden van een huis, een Herberg voor de indocumentados) Een deel van de kerkelijke autoriteiten steunde me, een ander deel niet, een deel begreep me, een ander deel niet. Er was ook een strijd tegen krachten die er nog waren vanuit de PRI (Mexicaanse politieke partij die Mexico van 1929 tot 2000 regeerde, en nu in de oppositie zit). Dus tegen het PRI-isme in Oaxaca. Vreselijk! Ik ging de strijd aan met allerlei machtige mannen uit dat systeem, en dat was echt vreselijk, om de immigranten te verdedigen. Zij wilden een grote handel drijven over de ruggen van die mensen en aan hen verdienen, terwijl ik de vluchtelingen zag als schapen zonder herder en niet als handelswaar. Zo begon de confrontatie, gedurende twee jaar waren er heel nare conflicten maar gelukkig heeft God me van dat alles bevrijd. Ik heb mezelf ingezet, had vertrouwen in God, heb me niet overgegeven aan de angst en uiteindelijk heeft Hij geantwoord. We overleefden en De Herberg bleef open.Terwijl zij (de machtigen) wilden dat we die zouden sluiten en dat ik weg zou gaan zodat zij een grote klapper konden maken met hun handel.

(In 2017 werd Alejandro voorgedragen voor de Nobelprijs voor de Vrede.)

Wel ja, ehm, ok, er was dus die voordracht. Maar ik had geen idee wat er allemaal achter zo'n voordracht zat. Toen ik twee weken van tevoren in Europa arriveerde, hoorde ik wie die prijs eerder al ontvingen. Ik kreeg een prachtige ontvangst in Wenen, met vertegenwoordigers van uit de hele VN. Ik sprak met hen over mensenrechten voor immigranten. Maar vervolgens had ik een dialoog met vertegenwoordigers van het Europees parlement. En daar heb ik mijn beklag gedaan. Want Europa verdedigt de mensenrechten van immigranten en internationale arbeiders niet. Om economische redenen wordt gewoon zaken gedaan met corrupte regimes als dat van mijn land. Voor hen is geld het aller belangrijkst, meer dan mensenrechten. De vertegenwoordigers waren zeer verbaasd en met stomheid geslagen. En ik vervolgde, hoe kan Europa prijzen aan strijders voor  mensenrechten uitreiken, terwijl zij die rechten zelf niet respecteren? Er kwamen geen vragen meer, totale stilte. En ze vertrokken. En ik zei tegen mezelf: “Ik heb zojuist de Nobelprijs voor de Vrede verloren.” Maar het boeide me niet. Het is veel belangrijker trouw te zijn aan mijn geweten, dan een prijs te ontvangen van een autoriteit die zich niet inzet voor de mensenrechten van immigranten.

 

KIAM beëindigt werkzaamheden per januari 2019.

Zie dit artikel onder de Pagina van Iona en Koningshof.

 

Stichting ASVZ

ASVZ is een zorgorganisatie, gespecialiseerd in kleinschalige zorg- en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking en psychische problematiek. De 5000 medewerkers zetten zich samen met ruim 1900 vrijwilligers in voor ongeveer 5200 cliënten in Zuid-Holland en West-Brabant. Dat kunnen (jong) volwassenen, ouderen, kinderen of gezinnen zijn. Ze hebben een schat aan specialistische kennis en ervaring in huis. Ze hebben tientallen eigen woonvoorzieningen, maar doen hun werk ook bij mensen thuis. Ruim 2000 mensen doen een beroep op de ambulante dienstverlening van ASVZ. Dat zijn cliënten die op zichzelf wonen, of gezinnen waarvan een ouder of kind een verstandelijke beperking heeft. In de loop der jaren zijn hun veel verschillende vragen gesteld. Daardoor hebben zij een gevarieerd pakket van zorg en diensten kunnen opbouwen en beschikken de medewerkers over zeer uiteenlopende vakkennis. Het dienstverleningspakket groeit mee met de vragen van cliënten. Alle teams binnen ASVZ hebben één gezamenlijk doel. De best mogelijke betaalbare zorg bieden aan cliënten. De locatie Lepelaarplantsoen Koningshof “De Luit”, is één van de vestigingen van ASVZ, van waaruit zorg wordt verstrekt aan de bewoners en aan cliënten in Maassluis. De bewoners zouden graag één van hun wensen op het dakterras in vervulling zien gaan: nieuwe parasols; een nieuwe elektrische bakplaat voor in de zomer om op het terras te kunnen bbq-en en onderhoud van de steigerhouten tuinmeubelen.

Stichting Avavieren

Stichting Avavieren wil ontspannen, betaalbare vakanties mogelijk maken voor mensen met een beperking en hun ouders of verzorgers. Op een mooie locatie, dicht bij het strand en met volop activiteiten voor jong en oud. Avavieren werkt samen met Strandpark Vlugtenburg in ‘s-Gravenzande om 9 aangepaste en rolstoelvriendelijke bungalows te realiseren. In de loop van 2017 hebben we de eerste gasten  verwelkomd. In de schoolvakanties biedt Avavieren deze gezinnen een aantrekkelijk programma aan, met als uitgangspunt dat alle activiteiten voor iedereen toegankelijk zijn, in een ontspannen sfeer waarin niets moet en alles mag en waarbij kinderen in een rolstoel ook het strandleven en de zee kunnen ervaren. Gezinnen kunnen hun behoeften aangeven op het gebied van de benodigde zorg en wij zorgen ervoor dat deze voorzieningen worden geregeld. Doordat een team van enthousiaste en kundige vrijwilligers degene met een beperking, eventueel samen met hun gezonde broertjes en zusjes, begeleidt, krijgen de ouders ook de gelegenheid om tot rust te komen.

Myanmar MTC Kinderbescherming

Als gevolg van de langdurige conflicten in Myanmar (Birma) zijn veel Birmezen , met name etnische minderheden, de grens met Thailand over gevlucht. Kerk in Actie steunt bij de organisatie Mae Tao Clinic (MTC) het werk wat zich vooral richt op de opvang en scholing van kinderen in het grensgebied van Myanmar en Thailand. Ondanks dat de politieke en veiligheidssituatie in Myanmar aan het veranderen is, kunnen deze kinderen nog niet terug. Sommigen hebben geen ouders meer, veelal werken hun ouders ook als illegale arbeiders in Bangkok. Terug in dorpen in Myanmar zijn vaak ook nog geen voorzieningen zoals scholing, voldoende voedsel of uitzicht op een inkomen. Alleen al in Mae Sot en omgeving verblijven naar schatting nog steeds ca. 250.000 Birmese migranten en hun gezinnen. De meesten verblijven er zonder enige vorm van registratie. Deze omstandigheden hebben tot gevolg dat ook de basis mensenrechten van kinderen in gevaar zijn! Zonder registratie bestaat een kind feitelijk niet, is er geen recht op onderwijs, gezondheidszorg, zijn de risico's op uitbuiting en misbruik groter etc. Kortom geen registratie biedt weinig kans op een goede toekomst.

Voedselbank Maassluis

In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen de armste door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Om onze klanten van voldoende eten te kunnen voorzien, werken wij samen met bedrijven, instellingen, overheden en particulieren. Zo zorgen we er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Met als motto: “Oog voor voedsel, hart voor mensen“.

Ook in Maassluis zijn er mensen die wekelijks de voedselbank bezoeken voor een voedselpakket.

Uw gift via de collecte is  dan ook nodig om  voorraden van de voedselbank te kunnen continueren.

Noodhulpfonds

Het kerkelijk noodfonds geïnspireerd door het evangelie en handelend uit naastenliefde, biedt financiële en/of materiële hulp, aan mensen van de gemeente Maassluis, die niet zijn aangesloten bij een van de Maassluise geloofsgemeenschappen en die, om welke reden dan ook, in financiële nood verkeren of dreigen te raken. Het noodfonds is aanvullend op bestaande voorzieningen en regelingen. Voor mensen die hulp vragen bij het Kerkelijk Noodfonds en tussen wal en schip dreigen te geraken. Als er tijdnood is om iets op te lossen is er dit Noodfonds. Het is een initiatief van een aantal Maassluise kerken om hierin te voor zien middels deze collecte.

 

===========================================================================================

ALGEMENE INFORMATIE:

Stichting Voedselbank Maassluis
 

Voedselmand

·         Voedselmand hal Immanuëlkerk en Koningshof

Iedere zondag kunt u verpakt voedsel (het liefst rijst,pasta’s , wasmiddelen e.d.) in de mand in de hal van de Immanuëlkerk en Koningshof leggen. Wij zorgen er dan voor dat het de vrijdag daarop bij de Voedselbank terecht komt.

Contact:Adres   : Troelstraweg 6  , 3144 XC  Maassluis.

Tel.                   :  06 427 059 23  (Joke Cats of Cees v.d.Boom)

Openingstijden iedere vrijdagmorgen van 07.00 uur tot ca. 15.00 uur

Email               :  info@voedselbankmaassluis.nl      

Website           :  www.voedselbankmaassluis.nl                    Rekeningnr. :  1210107

Taalmaatje

Zoals bekend hebben buitenlandse medeburgers vaak moeite met onze taal. Het taalmaatje project wordt gedaan met de EGMA gemeente (Maranathakerk) en de Nederlands Gereformeerde Kerk. Eenmaal per week b.v. samen boodschappen doen of samen een ingewikkelde brief lezen. Of je keukenkastje leeghalen en alles benoemen. Het gaat om 1 keer per week een ontmoeting. Iedere 3e woensdag van de maand kunnen taalmaatjes elkaar ontmoeten in een zaal van de Immanuëlkerk om ervaringen uit te wisselen. Opleiding/cursus is niet nodig ! Een betrokken hart en Nederlands kunnen spreken/schrijven zijn voldoende.

Contactpersoon: Joke Cats  , tel. 5911569

SchuldHulpMaatje

Stichting BOOM (Budget Op Orde Maken) Maassluis is op 1 februari 2013 opgericht door de Protestantse Gemeente, de Evangelische Gemeente en de Nederlands Gereformeerde Kerk in Maassluis. Het doel van BOOM is om inwoners van Maassluis met (dreigende) geldzorgen de helpende hand te bieden. Niet door het geven van geld, maar door het inzetten van SchuldHulpMaatjes, die samen met de hulpvrager op zoek gaan naar structurele oplossingen.

Voor meer informatie zie de website  www.stichtingboommaassluis.nl  en

de Landelijke website :    www.SchuldHulpMaatje.nl

 

Mantelzorg

In onze wijkgemeente zijn er maar liefst ongeveer 350 mantelzorgers actief. Deze mensen zorgen zeer intensief voor een dierbare, welke hulpbehoevend is.

Vaak is dit heel intensief en zetten ze zich dag en nacht in! Wij willen door middel van een luisterend oor, advies en bovenal praktische hulp er zijn voor de mantelzorgers die hier behoefte aan hebben.

Bij het geven van praktische hulp kan men denken aan boodschappen doen, chauffeuren, een klusje doen, een rondje wandelen met de hulpbehoevende, etc.

Een toegewijd hart is het enige wat nodig is evenals af en toe een uurtje tijd vrij maken!

Contactpersoon  :  Caroline Mateovics, tel 010-5916759

     Email:  vdburgt.mateovics@versatel.nl

Laatst gewijzigd op 19 februari 2019.