Activiteiten van de diaconie

Deze webpagina bevat specifieke en algemene informatie.
Kijkt u vooral verder door de schuifbalk naar beneden te bewegen.

 

===========================================================================================
===========================================================================================

Mededelingen van het College van Diakenen

RONDGANGCOLLECTE 2018 (projecten; detailbeschrijving verderop)

Plaatselijk:  Stichting ASVZ

Regionaal:   Stichting Avavieren

Landelijk:     Myanmar MTC Kinderbescherming

 

College van Diakenen

Op zondag 23 December is de 1e collecte in de Immanuelkerk en Koningshof bestemd voor de “Voedselbank” en in de Groote Kerk voor de “Plattelandsdorpen vrij van kinderarbeid – India”. In de Kerstnachtdiensten (24\12 ) en de diensten op 1e Kerstdag (25/12) is de   1e collecte in alle kerkgebouwen  bestemd voor “Kinderen in de Knel”.

Op zondag 30 December is de 1e collecte in de Groote Kerk en de gezamenlijke viering in de  Immanuelkerk ( Koningshof te gast Immanuelkerk ) bestemd voor de “Plaatselijke ondersteuning van de Diaconie”.

Op Oudejaarsavond 31 December is de 1e collecte in de Groote Kerk en de Immanuelkerk bestemd voor de Algemene middelen van de Diaconie.

Op zondag 6 Januari 2019 is de 1e collecte in de Immanuelkerk, Koningshof en Groote kerk bestemd voor “Ethiopië  – Gezondheidsprogramma in een van de armste gebieden”.

Voedselbank Maassluis

In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen de armste door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Om onze klanten van voldoende eten te kunnen voorzien, werken wij samen met bedrijven, instellingen, overheden en particulieren. Zo zorgen we er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Met als motto: “Oog voor voedsel, hart voor mensen“. Ook in Maassluis zijn er mensen die wekelijks de voedselbank bezoeken voor een voedselpakket. Uw gift via de collecte is dan ook nodig om  voorraden van de voedselbank te kunnen continueren.

Brengen van goederen kan elke vrijdag tussen 8.00 uur en 16.00 uur aan de Troelstraweg 6 (grijze rolluiken). Is dit niet mogelijk neem dan contact op via het mobiele nummer

 06 42705923 om nadere afspraken te maken.

www.voedselbankmaassluis.nl

 

Onze kerk in actie tegen kinderarbeid in India

Alle kinderen naar school in India
In India werken naar schatting 17 miljoen kinderen: in de bouw, kledingindustrie, horeca,huishouding of steengroeven of in de landbouw. Deze kinderen werken vaak onder zware omstandigheden, wat niet goed is voor hun ontwikkeling. De Indiase christelijke organisatie CASA wil kinderarbeid stoppen in 48 dorpen met 6.160 gezinnen in Tamil Nadu en Andhra Pradesh.

Achterstand inhalen en schooluitval voorkomen
Werkende kinderen hebben vaak een leerachterstand opgelopen. CASA  heeft negen overbruggings-scholen voor kinderen tot 15 jaar, waar ze spelenderwijs leren. De meeste kinderen kunnen na vier maanden overstappen naar een gewone school. Jongeren van 15 jaar en ouder kunnen in acht centra vakonderwijs volgen voor elektricien, naaister of computertechnicus.

CASA is één van de Indiase partners van Kerk in Actie binnen het thema Kinderen in de knel, waar onze kerk zich de komende tijd voor inzet. Lees meer op www.kerkinactie.nl/casa.

Uw bijdrage voor dit werk is welkom via de collecte in onze kerk.

Kerst 2018: Geef licht aan kinderen in de knel  ( collecte 24 en 25 december )

Kinderen zijn kwetsbaar. Helaas worden zij maar al te vaak misbruikt of aan hun lot overgelaten.

Kerk in Actie bestrijdt kinderarbeid en uitbuiting van kinderen en geeft straatkinderen, werkende kinderen, oorlogskinderen, gehandicapte en misbruikte kinderen de kans kind te zijn. Geen enkel kind mag worden onderdrukt. Kinderen hebben recht op onderwijs, omdat dit belangrijk is voor

hun toekomst. Geef hen de kans om de cirkel van armoede te doorbreken. Sta op voor kinderen in de knel!

Kerst is het feest van licht. Jezus' geboorte maakte Gods licht zichtbaar. We delen Zijn licht met elkaar en geven het door. Ook aan kwetsbare kinderen voor wie het leven vaak donker is. Zij verlangen naar een uitgestoken hand, een warm hart en een sterke schouder. Doe mee met de kerstcampagne van Kerk in Actie en geef zo licht door aan kinderen in Zuid-Afrika, Colombia, Oekraïne, Myanmar en Syrië en Libanon, zodat zij weer kunnen stralen.

Wat doet Kerk in Actie met uw bijdrage?

www.kerkinactie.nl/kom-in-actie/thema/thema-kinderen-in-de-knel

Songtekst adventslied 'Geef Licht' van Stef Bos

Het wordt steeds vroeger donker

De winter is in zicht

Alles keert naar binnen

De gordijnen gaan weer dicht

De tijd staat op een kruispunt

Niemand weet waarheen

De schoonheid is soms ver te zoeken

De dromer staat alleen

Geef licht

Geef licht

Voor een uitweg uit het donker

Geef wat er vaak niet is

Geef licht

Geef licht

Geef alles wat je hebt

Geef de liefde een gezicht

Zie de wereld om ons heen

Zie de leugen die regeert

Zie de ongeleide leiders

Zie hun volk dat crepeert

En zie de oorlog die maar doorgaat

Ook al is ze ver van hier

Onze wereld is te klein

Om het niet te willen zien

Geef licht

Geef licht

Geef ruimte en geef uitzicht

Geef wat er vaak niet is

Geef licht

Geef licht

Geef alles wat je hebt

Geef de liefde een gezicht

 

Plaatselijke ondersteuning van de Diaconie

Uit deze fondsen worden de plaatselijke diaconale kosten gefinancierd.

Ethiopië  – Gezondheidsprogramma in een van de armste gebieden. ( collecte 6 januari )

Benshangul-Gumuz is een van de armste gebieden van Ethiopië. Het is een gebied zo groot als Nederland met ruim 600.000 inwoners, Het ligt erg afgelegen op ruim 700 kilometer van Addis Abeba. Meer dan 90% van de Bertha bevolking in dit gebied is moslim. Landbouw is voor hen de belangrijkste bron van inkomsten. Het percentage van de bevolking dat kan lezen en schrijven is laag en een groot deel van hen spreekt alleen de lokale taal en niet het Amhaars (de officiële taal van Ethiopië). De gezondheidszorg is weinig ontwikkeld. Zowel de kinder- als de moedersterfte rond de geboorte is hoger dan in de rest van Ethiopië. Het overlijden van mensen wordt in 33% van de gevallen veroorzaakt door malaria en in 25% door tuberculose. Ongeveer 2% van de bevolking in dit gebied heeft HIV/aids.

Midden in dit gebied is een kliniek gebouwd, waar onder andere veel aandacht is voor moeder- en kindzorg. Zwangere vrouwen worden aangemoedigd om voor controle en bevalling naar de kliniek te komen, wat de overlevingskansen sterk vergroot en waar moeder en kind direct alle zorg krijgen die nodig is. Hiervoor moet natuurlijk ook nauw worden samengewerkt met de traditionele vroedvrouwen die in de dorpen actief zijn. Zij worden samen met de lokale gezondheidswerkers opgeleid om preventieve zorg te kunnen bieden in hun eigen omgeving. Het gaat dan vooral om het voorkomen van ziekten en infecties en vragen rond HIV/aids, besnijdenis, voeding en andere vragen die er in de gemeenschappen leven.

Er zijn naast de kliniek ook vijf kleine gezondheidsposten in andere plaatsen, zodat er voor meer mensen basishulp beschikbaar is.

Ansha Yakob is 29 jaar. Ze heeft zeven kinderen gekregen, waarvan er één is overleden doordat de borstvoeding niet goed op gang kwam, en omdat de moeder niet wist hoe ze het kind anders moest voeden. Omdat haar jongste kind pas acht maanden oud was toen Ansha weer zwanger bleek, moedigde de lokale vroedvrouw haar aan om naar de kliniek te gaan. Daar beviel ze van een gezonde zoon en werd ze na de bevalling ook begeleid bij het voeden van de baby. Ansha is nu in haar dorp een soort ambassadeur, door anderen te vertellen over de goede zorg in de kliniek tijdens de bevalling en daarna.

Bij de kliniek is een demonstratietuin gemaakt waar allerlei geneeskrachtige kruiden worden gekweekt en waarin moringabomen groeien. Van de bladeren van deze bomen wordt poeder gemalen dat een hoge en gezonde voedingswaarde heeft. Het poeder wordt door de gezondheidswerkers gebruikt en aan bezoekers wordt geleerd hoe zij zelf geneeskrachtige kruiden of een moringaboom kunnen planten en onderhouden.

 

Stichting ASVZ

ASVZ is een zorgorganisatie, gespecialiseerd in kleinschalige zorg- en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking en psychische problematiek. De 5000 medewerkers zetten zich samen met ruim 1900 vrijwilligers in voor ongeveer 5200 cliënten in Zuid-Holland en West-Brabant. Dat kunnen (jong) volwassenen, ouderen, kinderen of gezinnen zijn. Ze hebben een schat aan specialistische kennis en ervaring in huis. Ze hebben tientallen eigen woonvoorzieningen, maar doen hun werk ook bij mensen thuis. Ruim 2000 mensen doen een beroep op de ambulante dienstverlening van ASVZ. Dat zijn cliënten die op zichzelf wonen, of gezinnen waarvan een ouder of kind een verstandelijke beperking heeft. In de loop der jaren zijn hun veel verschillende vragen gesteld. Daardoor hebben zij een gevarieerd pakket van zorg en diensten kunnen opbouwen en beschikken de medewerkers over zeer uiteenlopende vakkennis. Het dienstverleningspakket groeit mee met de vragen van cliënten. Alle teams binnen ASVZ hebben één gezamenlijk doel. De best mogelijke betaalbare zorg bieden aan cliënten. De locatie Lepelaarplantsoen Koningshof “De Luit”, is één van de vestigingen van ASVZ, van waaruit zorg wordt verstrekt aan de bewoners en aan cliënten in Maassluis. De bewoners zouden graag één van hun wensen op het dakterras in vervulling zien gaan: nieuwe parasols; een nieuwe elektrische bakplaat voor in de zomer om op het terras te kunnen bbq-en en onderhoud van de steigerhouten tuinmeubelen.

Stichting Avavieren

Stichting Avavieren wil ontspannen, betaalbare vakanties mogelijk maken voor mensen met een beperking en hun ouders of verzorgers. Op een mooie locatie, dicht bij het strand en met volop activiteiten voor jong en oud. Avavieren werkt samen met Strandpark Vlugtenburg in ‘s-Gravenzande om 9 aangepaste en rolstoelvriendelijke bungalows te realiseren. In de loop van 2017 hebben we de eerste gasten  verwelkomd. In de schoolvakanties biedt Avavieren deze gezinnen een aantrekkelijk programma aan, met als uitgangspunt dat alle activiteiten voor iedereen toegankelijk zijn, in een ontspannen sfeer waarin niets moet en alles mag en waarbij kinderen in een rolstoel ook het strandleven en de zee kunnen ervaren. Gezinnen kunnen hun behoeften aangeven op het gebied van de benodigde zorg en wij zorgen ervoor dat deze voorzieningen worden geregeld. Doordat een team van enthousiaste en kundige vrijwilligers degene met een beperking, eventueel samen met hun gezonde broertjes en zusjes, begeleidt, krijgen de ouders ook de gelegenheid om tot rust te komen.

Myanmar MTC Kinderbescherming

Als gevolg van de langdurige conflicten in Myanmar (Birma) zijn veel Birmezen , met name etnische minderheden, de grens met Thailand over gevlucht. Kerk in Actie steunt bij de organisatie Mae Tao Clinic (MTC) het werk wat zich vooral richt op de opvang en scholing van kinderen in het grensgebied van Myanmar en Thailand. Ondanks dat de politieke en veiligheidssituatie in Myanmar aan het veranderen is, kunnen deze kinderen nog niet terug. Sommigen hebben geen ouders meer, veelal werken hun ouders ook als illegale arbeiders in Bangkok. Terug in dorpen in Myanmar zijn vaak ook nog geen voorzieningen zoals scholing, voldoende voedsel of uitzicht op een inkomen. Alleen al in Mae Sot en omgeving verblijven naar schatting nog steeds ca. 250.000 Birmese migranten en hun gezinnen. De meesten verblijven er zonder enige vorm van registratie. Deze omstandigheden hebben tot gevolg dat ook de basis mensenrechten van kinderen in gevaar zijn! Zonder registratie bestaat een kind feitelijk niet, is er geen recht op onderwijs, gezondheidszorg, zijn de risico's op uitbuiting en misbruik groter etc. Kortom geen registratie biedt weinig kans op een goede toekomst.

 

Voedselbank Maassluis

In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen de armste door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Om onze klanten van voldoende eten te kunnen voorzien, werken wij samen met bedrijven, instellingen, overheden en particulieren. Zo zorgen we er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Met als motto: “Oog voor voedsel, hart voor mensen“.

Ook in Maassluis zijn er mensen die wekelijks de voedselbank bezoeken voor een voedselpakket.

Uw gift via de collecte is  dan ook nodig om  voorraden van de voedselbank te kunnen continueren.

 

Noodhulpfonds

Het kerkelijk noodfonds geïnspireerd door het evangelie en handelend uit naastenliefde, biedt financiële en/of materiële hulp, aan mensen van de gemeente Maassluis, die niet zijn aangesloten bij een van de Maassluise geloofsgemeenschappen en die, om welke reden dan ook, in financiële nood verkeren of dreigen te raken. Het noodfonds is aanvullend op bestaande voorzieningen en regelingen. Voor mensen die hulp vragen bij het Kerkelijk Noodfonds en tussen wal en schip dreigen te geraken. Als er tijdnood is om iets op te lossen is er dit Noodfonds. Het is een initiatief van een aantal Maassluise kerken om hierin te voor zien middels deze collecte.

 

===========================================================================================

ALGEMENE INFORMATIE:

Stichting Voedselbank Maassluis
 

Voedselmand

·         Voedselmand hal Immanuëlkerk en Koningshof

Iedere zondag kunt u verpakt voedsel (het liefst rijst,pasta’s , wasmiddelen e.d.) in de mand in de hal van de Immanuëlkerk en Koningshof leggen. Wij zorgen er dan voor dat het de vrijdag daarop bij de Voedselbank terecht komt.

Contact:Adres   : Troelstraweg 6  , 3144 XC  Maassluis.

Tel.                   :  06 427 059 23  (Joke Cats of Cees v.d.Boom)

Openingstijden iedere vrijdagmorgen van 07.00 uur tot ca. 15.00 uur

Email               :  info@voedselbankmaassluis.nl      

Website           :  www.voedselbankmaassluis.nl                    Rekeningnr. :  1210107

Taalmaatje

Zoals bekend hebben buitenlandse medeburgers vaak moeite met onze taal. Het taalmaatje project wordt gedaan met de EGMA gemeente (Maranathakerk) en de Nederlands Gereformeerde Kerk. Eenmaal per week b.v. samen boodschappen doen of samen een ingewikkelde brief lezen. Of je keukenkastje leeghalen en alles benoemen. Het gaat om 1 keer per week een ontmoeting. Iedere 3e woensdag van de maand kunnen taalmaatjes elkaar ontmoeten in een zaal van de Immanuëlkerk om ervaringen uit te wisselen. Opleiding/cursus is niet nodig ! Een betrokken hart en Nederlands kunnen spreken/schrijven zijn voldoende.

Contactpersoon: Joke Cats  , tel. 5911569

SchuldHulpMaatje

SchuldHulpMaatje  is een ca. 1,5 jaar geleden landelijk gestart project, in al meer dan 45 steden, waar in totaal zo’n 1200 vrijwilligers tot schuldhulpmaatje zijn opgeleid of al aan de slag zijn. Alle maatjes volgen een verplichte training en worden daarna gecertificeerd. Het project is gestart omdat uit allerlei onderzoeken bleek dat een aantal mensen met schulden en de hoogte van die schulden de afgelopen jaren enorm is toegenomen.

Doel van het SchuldHulpMaatjesproject is dat vrijwilligers gekoppeld worden aan mensen die in de schulden zijn geraakt of dreigen te raken en daar zonder hulp niet uitkomen. Een maatje is iemand die een hulpvrager kan helpen overzicht over inkomsten en uitgaven te krijgen, om indien nodig in een schuldhulp- verleningstraject te komen, om te budgetteren, zijn of haar inkomen te vergroten en kosten te verminderen.

Landelijke website :    www.SchuldHulpMaatje.nl

Contactpersonen  :      Wim van der Schee (5915473) of Cees v.d. Boom (5921555)

Joke Cats (5911569) of  Ds. Gerrit van Dijk(5903518)

Mantelzorg

In onze wijkgemeente zijn er maar liefst ongeveer 350 mantelzorgers actief. Deze mensen zorgen zeer intensief voor een dierbare, welke hulpbehoevend is.

Vaak is dit heel intensief en zetten ze zich dag en nacht in! Wij willen door middel van een luisterend oor, advies en bovenal praktische hulp er zijn voor de mantelzorgers die hier behoefte aan hebben.

Bij het geven van praktische hulp kan men denken aan boodschappen doen, chauffeuren, een klusje doen, een rondje wandelen met de hulpbehoevende, etc.

Een toegewijd hart is het enige wat nodig is evenals af en toe een uurtje tijd vrij maken!

Contactpersoon  :  Caroline Mateovics, tel 010-5916759

     Email:  vdburgt.mateovics@versatel.nl

Laatst gewijzigd op 17 december 2018.