Activiteiten van de diaconie

 


 

Deze webpagina bevat specifieke en algemene informatie.
Kijkt u vooral verder door de schuifbalk naar beneden te bewegen.

 

===========================================================================================
===========================================================================================

Mededelingen van het College van Diakenen

Rondgangcollecte 2019;    vanaf zondag  19 mei 2019     zie projecten

           gift te storten op NL63INGB0000160100     t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Maassluis
                 
mededeling:   Rondgangcolllecte

Doelen: 1) Diaconaal Centrum Pauluskerk
              2) Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg
              3) Hulpverlening in Moldavië

 Agenda overige activiteiten; zie projecten

 

College van Diakenen   

Op zondag 11 Augustus is de 1e collecte in de Groote Kerk en Immanuelkerk  bestemd voor  de Algemene middelen van de Diaconie

Op zondag  18 Augustus is de 1e Collecte in de Immanuelkerk en Groote Kerk  bestemd voor  NOODHULP ZUID AZIE

 i.v.m. de Zomervakantie is op zondag  11 en 18 augustus is wijkgemeente Koningshof  te gast in de Immanuelkerk.

Algemene Middelen Diaconie / Plaatselijke ondersteuning.

Uit deze beide fondsen worden de kosten gefinancierd voor het allerdaags diaconaal werk binnen onze kerk. Het is de basis voor de hulp en steun die wij kunnen geven aan mensen die hulp nodig hebben, in welke vorm dan ook. Van harte aanbevolen.

NOODHULP ZUID AZIE

Terwijl in Nederland de hitte soms oploopt, zijn meer dan 14 miljoen mensen in Zuid-Azië getroffen door zware regenval, aardverschuivingen en overstromingen.Dit natuurgeweld is veroorzaakt door overvloedige moessonregens in de afgelopen weken. Mensen in Bangladesh, India, Nepal zijn het zwaarst getroffen. Sommige gebieden zijn nog steeds niet toegankelijk vanwege de overstromingen en aardverschuivingen. Er zijn meer dan 150 doden te betreuren, 650.000 gezinnen zijn ontheemd.

Voedselpakketten en waterzuiveraars in Nepal

In Oost- en Centraal-Nepal zijn ongeveer 500.000 mensen getroffen. Volgens het ministerie van Binnenlandse zaken zijn 10.385 huishoudens ontheemd geraakt. Ook in 2017 kregen deze gebieden te maken met ernstige regenval en overstromingen. Kerk in Actie werkt in Nepal samen met onze vaste lokale partner. 500 gezinnen konden op korte termijn worden voorzien van een voedselpakket waarvan de gezinnen 15 dagen kunnen eten. Ook worden er waterzuiveraars, zeep en muskietennet uitgedeeld aan de getroffen families.

Voedsel en levensmiddelen in Bangladesh

Naar schatting zijn 4 miljoen mensen in Noordoost- en Centraal-Bangladesh getroffen door de overstromingen. Meer dan 350.000 huizen zijn beschadigd of vernietigd door de allesverwoestende waterstromen. Cox's Bazar, waar momenteel meer dan een miljoen Rohingya vluchtelingen verblijven, is ook getroffen door zware regenval. De meeste mensen wonen in bamboe omheinde of lemen huizen met stro en golfplaten; deze zijn flink beschadigd door de plotselinge regenval. Momenteel leven de getroffen families in provisorisch gemaakte schuilplaatsen langs de kant van de weg. De lokale markten functioneren niet goed en dagloners kunnen haast geen inkomsten meer krijgen. Drinkwaterbronnen en sanitaire voorzieningen zijn ernstig beschadigd. Kerk in Actie werkt in Bangladesh samen met lokale partners. Zij konden de hulp snel opstarten. Zij delen onder de getroffen mensen voedsel en andere levensmiddelen uit, zoals rijst, sojaolie, suiker, zout, ORS en zeep.

Geef aan slachtoffers overstromingen Nepal en Bangladesh

Dankzij ons wereldwijde netwerk kan Kerk in Actie de getroffenen bijstaan met noodhulp. Deel mee en geef voor hulp aan de slachtoffers van de overstromingen! Maak uw bijdrage over via de collecte in uw kerk of doneer online via IBAN-nummer NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. overstromingen Zuid-Azië . Hartelijk dank!

KIAM beëindigt werkzaamheden per januari 2019.

Zie dit artikel onder de Pagina van Iona en Koningshof.

===========================================================================================

ALGEMENE INFORMATIE:

Stichting Voedselbank Maassluis
 

Voedselmand

·         Voedselmand hal Immanuëlkerk en Koningshof

Iedere zondag kunt u verpakt voedsel (het liefst rijst,pasta’s , wasmiddelen e.d.) in de mand in de hal van de Immanuëlkerk en Koningshof leggen. Wij zorgen er dan voor dat het de vrijdag daarop bij de Voedselbank terecht komt.

Contact:Adres   : Troelstraweg 6  , 3144 XC  Maassluis.

Tel.                   :  06 427 059 23  (Joke Cats of Cees v.d.Boom)

Openingstijden iedere vrijdagmorgen van 07.00 uur tot ca. 15.00 uur

Email               :  info@voedselbankmaassluis.nl      

Website           :  www.voedselbankmaassluis.nl                    Rekeningnr. :  1210107

Taalmaatje

Zoals bekend hebben buitenlandse medeburgers vaak moeite met onze taal. Het taalmaatje project wordt gedaan met de EGMA gemeente (Maranathakerk) en de Nederlands Gereformeerde Kerk. Eenmaal per week b.v. samen boodschappen doen of samen een ingewikkelde brief lezen. Of je keukenkastje leeghalen en alles benoemen. Het gaat om 1 keer per week een ontmoeting. Iedere 3e woensdag van de maand kunnen taalmaatjes elkaar ontmoeten in een zaal van de Immanuëlkerk om ervaringen uit te wisselen. Opleiding/cursus is niet nodig ! Een betrokken hart en Nederlands kunnen spreken/schrijven zijn voldoende.

Contactpersoon: Joke Cats  , tel. 5911569

SchuldHulpMaatje

Stichting BOOM (Budget Op Orde Maken) Maassluis is op 1 februari 2013 opgericht door de Protestantse Gemeente, de Evangelische Gemeente en de Nederlands Gereformeerde Kerk in Maassluis. Het doel van BOOM is om inwoners van Maassluis met (dreigende) geldzorgen de helpende hand te bieden. Niet door het geven van geld, maar door het inzetten van SchuldHulpMaatjes, die samen met de hulpvrager op zoek gaan naar structurele oplossingen.

Voor meer informatie zie de website  www.stichtingboommaassluis.nl  en

de Landelijke website :    www.SchuldHulpMaatje.nl

 

Mantelzorg

In onze wijkgemeente zijn er maar liefst ongeveer 350 mantelzorgers actief. Deze mensen zorgen zeer intensief voor een dierbare, welke hulpbehoevend is.

Vaak is dit heel intensief en zetten ze zich dag en nacht in! Wij willen door middel van een luisterend oor, advies en bovenal praktische hulp er zijn voor de mantelzorgers die hier behoefte aan hebben.

Bij het geven van praktische hulp kan men denken aan boodschappen doen, chauffeuren, een klusje doen, een rondje wandelen met de hulpbehoevende, etc.

Een toegewijd hart is het enige wat nodig is evenals af en toe een uurtje tijd vrij maken!

Contactpersoon  :  Caroline Mateovics, tel 010-5916759

     Email:  vdburgt.mateovics@versatel.nl

Laatst gewijzigd op 8 augustus 2019.