Activiteiten van de diaconie

Deze webpagina bevat specifieke en algemene informatie.
Kijkt u vooral verder door de schuifbalk naar beneden te bewegen.

 

===========================================================================================
===========================================================================================

Mededelingen van het College van Diakenen

RONDGANGCOLLECTE 2018 (projecten; detailbeschrijving verderop)

Plaatselijk:  Stichting ASVZ

Regionaal:   Stichting Avavieren

Landelijk:     Myanmar MTC Kinderbescherming


College van Diakenen
Op zondag 10 Juni
is in de Immanuelkerk en Koningshof de 1e collecte bestemd voor de Algemene Middelen en in de Groote kerk is de 1e collecte bestemd voor de Voedselbank. De 3e collecte is in de Groote Kerk bestemd voor de Algemene Middelen. Op zondag 17 juni is in de Immanuelkerk, Koningshof en de Groote Kerk de 1e collecte bestemd voor Pakistan.

Stichting ASVZ

ASVZ is een zorgorganisatie, gespecialiseerd in kleinschalige zorg- en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking en psychische problematiek. De 5000 medewerkers zetten zich samen met ruim 1900 vrijwilligers in voor ongeveer 5200 cliënten in Zuid-Holland en West-Brabant. Dat kunnen (jong) volwassenen, ouderen, kinderen of gezinnen zijn. Ze hebben een schat aan specialistische kennis en ervaring in huis. Ze hebben tientallen eigen woonvoorzieningen, maar doen hun werk ook bij mensen thuis. Ruim 2000 mensen doen een beroep op de ambulante dienstverlening van ASVZ. Dat zijn cliënten die op zichzelf wonen, of gezinnen waarvan een ouder of kind een verstandelijke beperking heeft. In de loop der jaren zijn hun veel verschillende vragen gesteld. Daardoor hebben zij een gevarieerd pakket van zorg en diensten kunnen opbouwen en beschikken de medewerkers over zeer uiteenlopende vakkennis. Het dienstverleningspakket groeit mee met de vragen van cliënten. Alle teams binnen ASVZ hebben één gezamenlijk doel. De best mogelijke betaalbare zorg bieden aan cliënten. De locatie Lepelaarplantsoen Koningshof “De Luit”, is één van de vestigingen van ASVZ, van waaruit zorg wordt verstrekt aan de bewoners en aan cliënten in Maassluis. De bewoners zouden graag één van hun wensen op het dakterras in vervulling zien gaan: nieuwe parasols; een nieuwe elektrische bakplaat voor in de zomer om op het terras te kunnen bbq-en en onderhoud van de steigerhouten tuinmeubelen.

Stichting Avavieren

Stichting Avavieren wil ontspannen, betaalbare vakanties mogelijk maken voor mensen met een beperking en hun ouders of verzorgers. Op een mooie locatie, dicht bij het strand en met volop activiteiten voor jong en oud. Avavieren werkt samen met Strandpark Vlugtenburg in ‘s-Gravenzande om 9 aangepaste en rolstoelvriendelijke bungalows te realiseren. In de loop van 2017 hebben we de eerste gasten  verwelkomd. In de schoolvakanties biedt Avavieren deze gezinnen een aantrekkelijk programma aan, met als uitgangspunt dat alle activiteiten voor iedereen toegankelijk zijn, in een ontspannen sfeer waarin niets moet en alles mag en waarbij kinderen in een rolstoel ook het strandleven en de zee kunnen ervaren. Gezinnen kunnen hun behoeften aangeven op het gebied van de benodigde zorg en wij zorgen ervoor dat deze voorzieningen worden geregeld. Doordat een team van enthousiaste en kundige vrijwilligers degene met een beperking, eventueel samen met hun gezonde broertjes en zusjes, begeleidt, krijgen de ouders ook de gelegenheid om tot rust te komen.

Myanmar MTC Kinderbescherming

Als gevolg van de langdurige conflicten in Myanmar (Birma) zijn veel Birmezen , met name etnische minderheden, de grens met Thailand over gevlucht. Kerk in Actie steunt bij de organisatie Mae Tao Clinic (MTC) het werk wat zich vooral richt op de opvang en scholing van kinderen in het grensgebied van Myanmar en Thailand. Ondanks dat de politieke en veiligheidssituatie in Myanmar aan het veranderen is, kunnen deze kinderen nog niet terug. Sommigen hebben geen ouders meer, veelal werken hun ouders ook als illegale arbeiders in Bangkok. Terug in dorpen in Myanmar zijn vaak ook nog geen voorzieningen zoals scholing, voldoende voedsel of uitzicht op een inkomen. Alleen al in Mae Sot en omgeving verblijven naar schatting nog steeds ca. 250.000 Birmese migranten en hun gezinnen. De meesten verblijven er zonder enige vorm van registratie. Deze omstandigheden hebben tot gevolg dat ook de basis mensenrechten van kinderen in gevaar zijn! Zonder registratie bestaat een kind feitelijk niet, is er geen recht op onderwijs, gezondheidszorg, zijn de risico's op uitbuiting en misbruik groter etc. Kortom geen registratie biedt weinig kans op een goede toekomst.

 

Voedselbank Maassluis

In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen de armste door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Om onze klanten van voldoende eten te kunnen voorzien, werken wij samen met bedrijven, instellingen, overheden en particulieren. Zo zorgen we er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Met als motto: “Oog voor voedsel, hart voor mensen“.

Ook in Maassluis zijn er mensen die wekelijks de voedselbank bezoeken voor een voedselpakket.

Uw gift via de collecte is  dan ook nodig om  voorraden van de voedselbank te kunnen continueren.

 

Plaatselijke Ondersteuning Diaconie

Algemene Middelen Diaconie

Uit deze fondsen wordt de plaatselijke Diaconie gefinancierd.

 

Kerk in Pakistan vraagt hulp van Nederland

Veel mensen reageren verrast als ze horen dat er in het islamitische Pakistan ook kerken zijn. Christenen vormen een kleine minderheid. Zij zijn vaak slachtoffer van discriminatie of geweld, of worden bij het minste of geringste tot zondebok gemaakt. Ds. Humphrey Sarfaraz Peters, hoofd van de Kerk van Pakistan en bisschop van het bisdom Peshawar, vraagt Nederland via een open brief om hulp.

Geliefde broeders en zusters in God,

Het is een voorrecht en een vreugde om het woord tot u te kunnen richten. Hoewel de kerk in Pakistan een religieuze minderheid vormt, geniet ze een goede reputatie op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en diaconaat.

Op dit moment staat onze kerk voor een paar lastige uitdagingen. Een daarvan is dat we in Pakistan te maken hebben met vooroordelen en discriminatie tegen religieuze minderheden. We willen dat christenen harmonieus kunnen samenleven met andere geloven. De kerk is daarom voortdurend bezig om te werken aan tolerantie, een vreedzame samenleving en menselijke waardigheid.

Andere uitdagingen zijn de groeiende verstedelijking, de armoede, het gebrek aan werk en het grote aantal hoger opgeleiden (ook christenen) dat het land verlaat. Op verschillende plekken in het land ontstaat verdeeldheid en worden kleine kerken gesticht. De grote, erkende kerken in Pakistan streven naar eenheid onder de verschillende kerken en laten regelmatig samen hun stem horen. Het ontstaan van nieuwe kerkjes is een mooie ontwikkeling, maar tegelijkertijd maakt dat het lastiger om gezamenlijk op te trekken.

Ondanks deze ingewikkeldheden blijft de Kerk van Pakistan vechten om te overleven. Ons doel is onveranderd: we willen een instrument van God zijn. We willen onze zegeningen en de liefde van God delen met alle mensen in Pakistan. Broeders en zusters in Nederland, wij danken jullie oprecht voor alle hulp die christenen in Pakistan hebben ontvangen. Of het nu gaat om jullie gebed of om de financiële ondersteuning van ons werk, voor ons speelt de verbondenheid met jullie een belangrijke rol. Onze relatie met gemeenten in Nederland via Kerk in Actie bestaat al tientallen jaren en daar zijn we dankbaar voor.

We bidden dat we mogen doorgaan om de wereldwijde kerk te versterken en dat we nooit zullen ophouden om de unieke en liefdevolle boodschap van het Evangelie te delen. Moge de Heer ons allemaal gebruiken voor het verkondigen van zijn koninkrijk!

In Christus verbonden,
Ds. Humphrey Sarfaraz Peters

 

Een inkomen voor boeren in Pakistan

In Pakistan werkt meer dan de helft van de bevolking in de landbouw .

Veel gezinnen boeren op een klein stukje grond. Dat levert vaak niet

genoeg op om het gezin te eten te kunnen geven. Deze gezinnen zijn extra

kwetsbaar bij tegenvallende oogsten, omdat zij geen andere bronnen van

inkomsten hebben. In de arme regio Zuid-Punjab ondersteunt REEDS,

partnerorganisatie van Kerk in Actie, christenen en kasteloze hindoes om

hun inkomsten te verhogen. Als religieuze minderheden zijn zij extra

kwetsbaar. Velen hebben nauwelijks onderwijs kunnen volgen omdat ze in

afgelegen gebieden wonen. REEDS ondersteunt deze gezinnen om naast de landbouw ook

inkomsten te verwerven door bijvoorbeeld als loodgieter, elektricien, assistent-veearts aan de slag

te gaan of een winkeltje te beginnen. Hiervoor geeft REEDS vaktrainingen en verstrekt leningen aan

gezinnen die daarvoor bij een bank niet in aanmerking komen. Ook helpt REEDS gezinnen om hun

inkomsten uit de landbouw te verhogen. Zo leren ze boeren te onderhandelen om een betere prijs

voor hun producten te kunnen vragen. Ook worden boeren in contact gebracht met afnemers om

tussenhandel uit te schakelen. Dankzij de inzet van REEDS kunnen 215 gezinnen hun inkomsten en

daarmee hun levensstandaard verbeteren.

 

Meer verhalen van christenen in Pakistan?

In het boek Mensen van Hoop vertellen christenen in Pakistan hoe zij vechten voor vrede en een rechtvaardige samenleving. Niet alleen voor zichzelf, maar ook voor andere minderheden die te

maken hebben met discriminatie en geweld. Het boek Mensen van Hoop gaat over hun geloof, hun vastberadenheid en hun kracht. Het boek is gratis te bestellen. https://webwinkel.pkn.nl/Zoeken/?term=pakistan

 

 

 

 

===========================================================================================

ALGEMENE INFORMATIE:

Stichting Voedselbank Maassluis
 

Voedselmand

·         Voedselmand hal Immanuëlkerk en Koningshof

Iedere zondag kunt u verpakt voedsel (het liefst rijst,pasta’s , wasmiddelen e.d.) in de mand in de hal van de Immanuëlkerk en Koningshof leggen. Wij zorgen er dan voor dat het de vrijdag daarop bij de Voedselbank terecht komt.

Contact:Adres   : Troelstraweg 6  , 3144 XC  Maassluis.

Tel.                   :  06 427 059 23  (Joke Cats of Cees v.d.Boom)

Openingstijden iedere vrijdagmorgen van 07.00 uur tot ca. 15.00 uur

Email               :  info@voedselbankmaassluis.nl      

Website           :  www.voedselbankmaassluis.nl                    Rekeningnr. :  1210107

Taalmaatje

Zoals bekend hebben buitenlandse medeburgers vaak moeite met onze taal. Het taalmaatje project wordt gedaan met de EGMA gemeente (Maranathakerk) en de Nederlands Gereformeerde Kerk. Eenmaal per week b.v. samen boodschappen doen of samen een ingewikkelde brief lezen. Of je keukenkastje leeghalen en alles benoemen. Het gaat om 1 keer per week een ontmoeting. Iedere 3e woensdag van de maand kunnen taalmaatjes elkaar ontmoeten in een zaal van de Immanuëlkerk om ervaringen uit te wisselen. Opleiding/cursus is niet nodig ! Een betrokken hart en Nederlands kunnen spreken/schrijven zijn voldoende.

Contactpersoon: Joke Cats  , tel. 5911569

SchuldHulpMaatje

SchuldHulpMaatje  is een ca. 1,5 jaar geleden landelijk gestart project, in al meer dan 45 steden, waar in totaal zo’n 1200 vrijwilligers tot schuldhulpmaatje zijn opgeleid of al aan de slag zijn. Alle maatjes volgen een verplichte training en worden daarna gecertificeerd. Het project is gestart omdat uit allerlei onderzoeken bleek dat een aantal mensen met schulden en de hoogte van die schulden de afgelopen jaren enorm is toegenomen.

Doel van het SchuldHulpMaatjesproject is dat vrijwilligers gekoppeld worden aan mensen die in de schulden zijn geraakt of dreigen te raken en daar zonder hulp niet uitkomen. Een maatje is iemand die een hulpvrager kan helpen overzicht over inkomsten en uitgaven te krijgen, om indien nodig in een schuldhulp- verleningstraject te komen, om te budgetteren, zijn of haar inkomen te vergroten en kosten te verminderen.

Landelijke website :    www.SchuldHulpMaatje.nl

Contactpersonen  :      Wim van der Schee (5915473) of Cees v.d. Boom (5921555)

Joke Cats (5911569) of  Ds. Gerrit van Dijk(5903518)

Mantelzorg

In onze wijkgemeente zijn er maar liefst ongeveer 350 mantelzorgers actief. Deze mensen zorgen zeer intensief voor een dierbare, welke hulpbehoevend is.

Vaak is dit heel intensief en zetten ze zich dag en nacht in! Wij willen door middel van een luisterend oor, advies en bovenal praktische hulp er zijn voor de mantelzorgers die hier behoefte aan hebben.

Bij het geven van praktische hulp kan men denken aan boodschappen doen, chauffeuren, een klusje doen, een rondje wandelen met de hulpbehoevende, etc.

Een toegewijd hart is het enige wat nodig is evenals af en toe een uurtje tijd vrij maken!

Contactpersoon  :  Caroline Mateovics, tel 010-916759

     Email:  vdburgt.mateovics@versatel.nl

Laatst gewijzigd op 18 juni 2018.