Activiteiten van de diaconie

Deze webpagina bevat specifieke en algemene informatie.
Kijkt u vooral verder door de schuifbalk naar beneden te bewegen.

 

===========================================================================================
===========================================================================================

Mededelingen van het College van Diakenen

College van Diakenen
Op zondag 4 februari is de 1e collecte in de Immanuëlkerk en in de Koningshof (als Heilig Avondmaalscollecte) bestemd voor het Landbouwproject in Zimbabwe. De 3e collecte is in beide kerken bestemd voor het Werelddiaconaat Medische Zorg op Java. In de Groote Kerk is de 1e collecte bestemd voor Noodhulp Vluchtelingen in Libanon. Op zondag 11 februari is de 1e collecte in de drie kerkgebouwen bestemd voor Missionair Werk Binnenland in Nieuw Vennep. De 3e collecte in de Immanuelkerk (als Heilig Avondmaalscollecte)  en de Koningshof is dan bestemd voor het Landbouwproject Zimbabwe.

 

Landbouwproject Zimbabwe
Stelt u zich eens voor dat uw spaargeld opeens de helft minder waard is, omdat alles in een paar weken tijd twee keer zo duur geworden is. Levensmiddelen, benzine, medicijnen en kleding. In Zimbabwe maakt men dat deze dagen mee. En niet voor het eerst. Hoewel de regering volhoudt dat er 0% inflatie is, is de straatwaarde van simpele levensmiddelen als brood en fruit de afgelopen weken heel hard omhoog gegaan. Alleen wie de beschikking heeft over harde valuta, euro's of dollars, kan nog onbekommerd zorgen voor zijn geliefden en zichzelf. We verzamelen in Maassluis nu al enkele jaren geld voor Zimbabwe. Telkens maken we plannen voor de middellange termijn, zodat er iets kan worden opgebouwd. En telkens worden we weer achterhaald door de economische en politieke rampspoed, waardoor het land getroffen wordt. Het geld dat we inzamelen komt dan ook steevast terecht waar het op dit moment het hardste nodig is: voedselvoorziening, schoolgeld voor de kinderen, de zorg voor de meisjes in het kindertehuis, waarvan enkelen besmet zijn met HIV-aids. Het is een druppel op de gloeiende plaat, denk ik weleens. Maar als je iemand kunt helpen, dan moet je het niet nalaten. Dat is, heel eenvoudig, wat we doen met dit project. We helpen mensen te overleven in een zeer zware tijd.

 

Project 10 27 Medische zorg voor Java

Op Java kent men het gezegde: Arme mensen mogen niet ziek worden. Dat geldt helemaal voor mensen die in afgelegen dorpen in de bergen wonen. Behalve dat medische zorg duur is, woont men ook te ver weg om snel hulp te krijgen in kritieke omstandigheden. Om aan deze situatie iets te doen heeft Stichting Sion in april 2011 twee medische posten geopend in afgelegen gebieden rond de Merbabu en Merapi bergen. Ook heeft men in 2012 een bus aangeschaft en omgebouwd tot mobiele kliniek, waarmee men de dorpen langsgaat. Sion werkt met professionele artsen en verpleegkundigen die vrijwillig of voor een klein salaris graag meewerken aan dit programma. Ernstig zieke mensen worden thuis bezocht, ondervoede kinderen worden geholpen, er worden vrijwilligers getraind die eerste hulp kunnen bieden, etc. Graag wil Sion dit werk verder uitbreiden. Hiervoor is veel geld nodig

 

 

Missionair Werk in Nieuw-Vennep

CrossPoint is de kerk in de wijk Getsewoud in Nieuw-Vennep, maar dan anders dan anders. Een kerk zonder kerkgebouw. Een eigentijdse en warme gemeenschap die samen een verschil wil maken: zorgen dat mensen elkaar weer echt zien staan. Juist de ‘gewone’ dagelijkse contacten met buren, collega’s, sportmaatjes of overblijf moeders zijn belangrijk. Crosspoint is één van de eerste pioniersplekken van de Protestantse Kerk in Nederland. Sinds de start in 2004 is Crosspoint gegroeid tot een gemeente waar ongeveer 250 mensen bij betrokken zijn. Crosspoint daagt mensen uit de wijk uit om volgeling van Jezus te worden, om met Hem te leven en om zich in te zetten voor Gods Koninkrijk. Er worden activiteiten georganiseerd zoals gezamenlijke maaltijden, een kerstwandeling, sport en spel, kleine groepen en tienerwerk. De contacten met statushouders in de wijk is aanleiding geworden om te starten met een nieuwe pioniersplek, House of Joy, die zich vooral richt op deze groep nieuwe Nederlanders. Steun met uw collecte deze en andere pioniersplekken. Zodat op nog meer plekken een levende gemeenschap van gelovigen een plek kan vinden.

 

 

Vluchtelingen in Libanon (Project 10 27)
Veel kinderen in Libanon groeien op in grote armoede. Denk bijvoorbeeld aan de vele vluchtelingen uit Syrië of vrouwen uit Azië en Afrika die in Libanon als hulp in de huishouding werken en daar vaak uitgebuit worden. Een kleine groep christelijke vrouwen trok zich het lot van deze kinderen aan en is een paar jaar terug gestart met peuteropvang via het Philemon Project. Inmiddels komen hier zo’n 60-70 kinderen naar toe in de leeftijd van 1-4 jaar. Een dag bestaat uit een gevarieerd programma van creatieve spelletjes (binnen en buiten), zingen, verhalen, knutselen, beginnend lezen en rekenen en het aanleren van sociale vaardigheden. Bijbelverhalen, zingen en gebed zijn natuurlijke onderdelen van de dag. Engels is de voertaal, zodat deze kwetsbare kinderen later meer kans hebben om op een betere school terecht te komen. En natuurlijk krijgen de kinderen ook iedere dag een gezonde maaltijd. Er is ook aandacht voor de ouders. De ouders wordt geleerd dat tijd besteden aan hun kinderen belangrijk is. Veel ouders uit arme migranten/vluchtelingengezinnen hebben die vaardigheden niet en hebben er eigenlijk ook geen tijd voor aan het eind van een lange werkdag. Het Philemon Project probeert hierin een positieve bijdrage te leveren door om de maand een ‘family-workshop’ te organiseren voor de ouders waarin basale opvoedingstips langs komen, zoals spelletjes doen thuis, minder TV kijken en meer boeken lezen, het belang van gezonde voeding, en het omgaan met emoties zoals boosheid.

 

 

===========================================================================================

ALGEMENE INFORMATIE:

Stichting Voedselbank Maassluis
 

Voedselmand

·         Voedselmand hal Immanuëlkerk en Koningshof

Iedere zondag kunt u verpakt voedsel (het liefst rijst,pasta’s , wasmiddelen e.d.) in de mand in de hal van de Immanuëlkerk en Koningshof leggen. Wij zorgen er dan voor dat het de vrijdag daarop bij de Voedselbank terecht komt.

Contact:Adres   : Troelstraweg 6  , 3144 XC  Maassluis.

Tel.                   :  06 427 059 23  (Joke Cats of Cees v.d.Boom)

Openingstijden iedere vrijdagmorgen van 07.00 uur tot ca. 15.00 uur

Email               :  info@voedselbankmaassluis.nl      

Website           :  www.voedselbankmaassluis.nl                    Rekeningnr. :  1210107

Taalmaatje

Zoals bekend hebben buitenlandse medeburgers vaak moeite met onze taal. Het taalmaatje project wordt gedaan met de EGMA gemeente (Maranathakerk) en de Nederlands Gereformeerde Kerk. Eenmaal per week b.v. samen boodschappen doen of samen een ingewikkelde brief lezen. Of je keukenkastje leeghalen en alles benoemen. Het gaat om 1 keer per week een ontmoeting. Iedere 3e woensdag van de maand kunnen taalmaatjes elkaar ontmoeten in een zaal van de Immanuëlkerk om ervaringen uit te wisselen. Opleiding/cursus is niet nodig ! Een betrokken hart en Nederlands kunnen spreken/schrijven zijn voldoende.

Contactpersoon: Joke Cats  , tel. 5911569

SchuldHulpMaatje

SchuldHulpMaatje  is een ca. 1,5 jaar geleden landelijk gestart project, in al meer dan 45 steden, waar in totaal zo’n 1200 vrijwilligers tot schuldhulpmaatje zijn opgeleid of al aan de slag zijn. Alle maatjes volgen een verplichte training en worden daarna gecertificeerd. Het project is gestart omdat uit allerlei onderzoeken bleek dat een aantal mensen met schulden en de hoogte van die schulden de afgelopen jaren enorm is toegenomen.

Doel van het SchuldHulpMaatjesproject is dat vrijwilligers gekoppeld worden aan mensen die in de schulden zijn geraakt of dreigen te raken en daar zonder hulp niet uitkomen. Een maatje is iemand die een hulpvrager kan helpen overzicht over inkomsten en uitgaven te krijgen, om indien nodig in een schuldhulp- verleningstraject te komen, om te budgetteren, zijn of haar inkomen te vergroten en kosten te verminderen.

Landelijke website :    www.SchuldHulpMaatje.nl

Contactpersonen  :      Wim van der Schee (5915473) of Cees v.d. Boom (5921555)

Joke Cats (5911569) of  Ds. Gerrit van Dijk(5903518)

Mantelzorg

In onze wijkgemeente zijn er maar liefst ongeveer 350 mantelzorgers actief. Deze mensen zorgen zeer intensief voor een dierbare, welke hulpbehoevend is.

Vaak is dit heel intensief en zetten ze zich dag en nacht in! Wij willen door middel van een luisterend oor, advies en bovenal praktische hulp er zijn voor de mantelzorgers die hier behoefte aan hebben.

Bij het geven van praktische hulp kan men denken aan boodschappen doen, chauffeuren, een klusje doen, een rondje wandelen met de hulpbehoevende, etc.

Een toegewijd hart is het enige wat nodig is evenals af en toe een uurtje tijd vrij maken!

Contactpersoon  :  Caroline Mateovics, tel 010-916759

     Email:  vdburgt.mateovics@versatel.nl

Laatst gewijzigd op 7 februari 2018.