Diaconie

College van Diakenen

Postadres

Diaconie Protestantse Gemeente te Maassluis

Lange Boonestraat 5

3142 CC  Maassluis

e-mail:

cvd@pknmaassluis.nl

Bankrekening:

NL63INGB0000160100 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Maassluis

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Alg. Adjunct

W. Pronk

Koekoekstraat 84

3145 AJ Maassluis

 

Tel. 010-7611808

H. Huizinga

Poldermolen 22

3146 SH Maassluis

Tel. 010-5920783

 

Mevr. H.C. van den Berg

Drijver 29

3144 GD Maassluis

010-5923266

R. Touw

Seringenstraat 149,

3142NT Maassluis

 

Tel. 010-5915800

Leden namens Iona

Jan Seip (notulist)

Cees van der Boom,

 

Leden namens Groote Kerk

Roel Touw

Sander Wakker

Leden namens Koningshof

Dirk van der Eijk

 

 

 

 

 

De Protestantse Gemeente te Maassluis en haar Diaconie is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) op grond van een groepsbeschikking die door de belastingdienst is afgegeven aan de Protestantse Kerk in Nederland. 

Informatie: RSIN (fiscaal nummer) Diaconie:: 8241.33.183 ten name van de Diaconie Protestantse Gemeente te Maassluis..

Diaconie Beleids- en Werkplan 2013-2017  beleids_en_werkplan_cvd_2015_2017.pdf

Diaconie Financiënresultatenrekening_2016_3_2.pdf
                                -  begroting_2017_diaconie_pgm.pdf

Zie de activiteitenpagina voor alle actuele zaken.

Laatst gewijzigd op 18 juni 2018.