Bij de ochtenddienst van zondag 11 maart

Deze zondag is er opnieuw een school te gast in Koningshof, in dit geval de Ichthus. Al vele jaren werken we als school en kerk plezierig samen. Er is een schoolbezoek en op zondag zijn ouders en kinderen welkom in de kerkdienst. De muziekschool muziek@maassluis brengt de muzikale talenten van kinderen samen in een schoolorkest dat ook enkele liederen zal begeleiden. Het jeugdtheaterhuis denkt weer mee en helpt met de uitwerking en verbeelding van het thema en de bijbelverhalen. 

Het gaat over de zorgen die we ons kunnen maken over eten en kleding en Jezus die ons oproept om dat niet te doen, of in elk geval ons daardoor niet te laten bepalen. Daarnaast klinkt het verhaal over wat rijken offeren in de tempel en een arme weduwe. Rijk en arm speelt een grote rol in het verhaal dat Lucas vertelt. En of we het nu leuk vinden of niet, Lucas weet het zeker: Gods voorkeur gaat uit naar de armen.

U kunt de orde van dienst voor komende zondag hier neerladen.

Laatst gewijzigd op 9 maart 2018.