Bij de ochtenddienst van zondag 18 november

In de Ontmoetingsdienst van zondag 18 november lezen we het bekende verhaal uit Marcus 12: 38, 13: 2 over de rijken die nam hun overvloed geven en de arme weduwe die alles geeft wat zij heeft: objectief gezien veel minder – het stelt nauwelijks wat voor – maar wel een echt offer, in tegenstelling tot de “fooi” die de rijken in de offerkist van de tempel deponeren.
Zou het toevallig zijn dat, vlak voor dit tafereel, Marcus Jezus laat zeggen dat de Schriftgeleerde in hun  ijdelheid op eigen eer uit zijn en de “huizen van de weduwe verslinden”?
En zou het toevallig zijn dat, vlak na dat tafereel met de offerkist in de tempel, in de beginwoorden van Marcus 13 zelfs heel die tempel gerelativeerd wordt?
We hopen op een inspirerende ( maar misschien ook wel confronterende )
ontmoeting in deze ontmoetingsdienst : een ontmoeting met elkaar, een ontmoeting met onszelf en een ontmoeting met God.

Chris Schreuder

 

De liturgie voor van deze zondag kunt u  hier neerladen.

 

Laatst gewijzigd op 16 november 2018.