Kinder- en jeugdnevendienst Koningshof

Er is in Koningshof een mooie groep vrijwilligers die zorgdraagt voor de kindernevendienst. Gezamenlijk zorgen zij ervoor dat er bij vrijwel alle diensten kindernevendienst is voor alle groepen van de basisschool. 

De kindernevendienst organiseert regelmatig bijzondere projecten: tijdens de Veertigdagentijd en de Adventsperiode. 

Kinderpaaskaars

Tijdens iedere kerkdienst is er een speciaal moment voor de kinderen. Dan roept de dominee de kinderen naar voren en is er plek voor een praatje of een verhaal. Regelmatig wordt er verteld uit prentenboeken, met hulp van de beamer en het grote scherm. Daarna gaan de kinderen naar de kindernevendienst. De kindernevendienst is voluit deel van de kerkdienst. Om dat te symboliseren, krijgen de kinderen en jongeren een kinderpaaskaars mee. Eén van de kinderen mag die kaars zelf aansteken in de kerkzaal.

Contact

Contactpersoon voor de kinder- en jeugdnevendienst van Koningshof is Carolien van Dijk. De kinder- en jeugdnevendienst vergadert ongeveer eens in de zes weken, meestal bij één van de vrijwilligers thuis.

Voor overige vragen over het jeugdwerk in deze wijk kunt u terecht bij jeugdouderling Ruud Fortuin, tel. 010-5928919.