Kerkdienst zondag 20 januari 2019

Interkerkelijke dienst 20 januari 2019 - Immanuëlkerk

 

De kerken die meewerken aan deze dienst zijn: de Andreas-, Petrus- en Paulusparochie, het Leger des Heils, de Nederlands Gereformeerde Kerk, de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, de Evangelische Gemeente Maranatha, de protes-tantse wijkgemeente Iona en de protestantse wijkgemeente Koningshof.

 

De orde van dienst kunt hier ophalen, of klik hier voor de grote letter versie

 

 

 

 

Laatst gewijzigd op 17 januari 2019.