Welkom bij de wijkgemeente iona!

Wijkgemeente iona is ontstaan uit de samenvoeging van de protestantse wijkgemeenten Oost-De Ark en Centrum-Immanuëlkerk. De naam iona is in gebruik sinds de gezamenlijke startzondag in 2010. We bestaan uit zo'n 1.600 adressen, bijna 2.000 leden en er is gezamenlijk met wijkgemeente Koningshof een predikantenteam dat bestaat uit 3 fulltime predikanten. We komen iedere zondag bij elkaar in de Immanuëlkerk, Lange Boonestraat 5. Maar er is meer!

Nieuws week 13

Orde van dienst voor elke zondag online beschikbaar voor kerkradioluisteraars

Geen printer? Vraagt u dan een familielid of bekende: Klik hier voor de orde van dienst

Zondag 31 maart 9.30 uur ds. C.M. Schreuder 

Schriftlezingen: 2 Kronieken 36: 14-23 en Lucas 15: 11-32. Collecten:  1. Diaconie (Steun aan kinderen en moeders 25 jaar na de genocide in Rwanda), 2. Kerk (Plaatselijk pastoraat), 3. Diaconie (Plaatselijke ondersteuning). Kind van de zondag: Lauriene van den Bos. Kinderen: Er is kinderoppas en jongerennevendienst. Kerkauto: u kunt op zondagmorgen bellen tot 8.30 uur naar de heer Leo Cats (tel. 5912367). 

Bericht vanuit de kindernevendienst iona over 31 maart 2019

Omdat er op 31 maart 2019 een kinderdienst “Noach in de ark” van 16.00 tot 17.00 uur is georganiseerd verwachten we eigenlijk haast geen kinderen in de morgendienst van iona om 9.30 uur. Dit was de vorige keer namelijk ook het geval. Bovendien is het op dit moment erg lastig om alle zondagen te vullen met leiding van de kindernevendienst. Daardoor hebben we besloten in de vergadering van de kindernevendienst dat er geen kindernevendienst zal zijn in de morgendienst van 31 maart om 9.30 uur. Namens de leiding van de kindernevendienst, Pauline Haagsma

Zondag 31 maart 16.00 uur ds. D.W. Brouwer (Kinderdienst)

Laatst gewijzigd op 25 maart 2019.