Welkom bij de wijkgemeente iona!

Wijkgemeente iona is ontstaan uit de samenvoeging van de protestantse wijkgemeenten Oost-De Ark en Centrum-Immanuëlkerk. De naam iona is in gebruik sinds de gezamenlijke startzondag in 2010. We bestaan uit zo'n 1.600 adressen, bijna 2.000 leden en er is gezamenlijk met wijkgemeente Koningshof een predikantenteam dat bestaat uit 3 fulltime predikanten. Ds. Wim Barendrecht is nog tot het eind van 2018 voor 0,5 fte werkzaam in onze wijkgemeente. Zijn afscheidsdienst is op 2 december. We komen iedere zondag bij elkaar in de Immanuëlkerk, Lange Boonestraat 5. Maar er is meer!

Nieuws week 4

Orde van dienst voor elke zondag online beschikbaar voor kerkradioluisteraars

Geen printer? Vraagt u dan een familielid of bekende: Klik hier voor de orde van dienst

Zondag 27 januari 9.30 uur ds. C.M. Schreuder.

Schriftlezingen: Ester 3 en Lucas 4: 14-21. Collecten: 1. Diaconie (Stichting BOOM), 2. Kerk (Plaatselijk pastoraat), 3. Kerk (Onderhoud gebouwen en apparatuur). Kind van de zondag: Lauriene van den Bos. Kinderen: Er is kinderoppas, kindernevendienst en jongerennevendienst. Kerkauto: u kunt op zondagmorgen bellen tot 8.30 uur naar de heer Leo Cats (tel. 5912367). 

Bij de ochtenddienst van zondag 27januari

Voor de komende weken wijst het leesrooster als alternatief voor de klassieke lezingen het bijbelboek Ester aan – een boek waar de Naam van God niet één keer genoemd wordt, maar dat betekent nog niet dat Hij daarom ontbreekt! Niet voor niets is het boek Ester in de canon opgenomen. Mensen hebben de aanwezigheid van God vermoed, achter de schermen, zoals Hij misschien ook in ons leven en in onze wereld wel heel vaak achter de schermen aanwezig is.

Ik daag u en mezelf uit Hem op het spoor te komen, ook in het heftige verhaal dat deze zondag onze aandacht vraagt: het verdelgingsdecreet tegen de Joden dat koning Ahasveros op instigatie van Hamanlaat uitvaardigen.

We lezen er de klassieke evangelielezing voor deze zondag bij, Lucas 4: 14-21, waar Jezus, voortgekomen uit dat volk dat Haman het liefst vernietigd en uitgedelgd had gezien en in wie oude Schriftwoorden in vervulling gaan, een ander decreet uitvaardigt: het decreet van het Rijk van God, het decreet van het genadejaar van de HEER. Spannend om het decreet van Haman en de verkondiging van Jezus naast elkaar te lezen: het Woord van en aangaande de HEER als heilzame tegenhanger van de negativiteit en de narigheid die mensen elkaar dikwijls (willen) aandoen!

Ds. Chris Schreuder

Laatst gewijzigd op 21 januari 2019.