Welkom bij de wijkgemeente iona!

Wijkgemeente iona is ontstaan uit de samenvoeging van de protestantse wijkgemeenten Oost-De Ark en Centrum-Immanuëlkerk. De naam iona is in gebruik sinds de gezamenlijke startzondag in 2010. We bestaan uit zo'n 1.600 adressen, bijna 2.000 leden en er is gezamenlijk met wijkgemeente Koningshof een predikantenteam dat bestaat uit 3 fulltime predikanten. Ds. Wim Barendrecht is nog tot het eind van 2018 voor 0,5 fte werkzaam in onze wijkgemeente. Zijn afscheidsdienst is op 2 december. We komen iedere zondag bij elkaar in de Immanuëlkerk, Lange Boonestraat 5. Maar er is meer!

Nieuws week 38

Orde van dienst voor elke zondag online beschikbaar voor kerkradioluisteraars

Geen printer? Vraagt u dan een familielid of bekende: Klik hier voor de orde van dienst

Zondag 23 september 9.30 uur: ds. C. Schreuder. Gezamenlijke ochtenddienst met wijk Koningshof in Immanuëlkerk. (Startzondag - Afscheid en bevestiging ambtsdragers en afscheid kerkelijk werker Annelies Nijman). Muzikale medewerking: koor “Happy Days”.

Kind van de zondag: Thijmen van den Bos. Collecten: 1. Diaconie (Diaconaal Havenproject Rotterdam), 2. Kerk (Plaatselijk pastoraat), 3. Kerk (Onderhoud gebouwen en apparatuur). Kinderen: Er is kinderoppas, kindernevendienst en jongerennevendienst. Kerkauto: u kunt op zondagmorgen bellen tot 8.30 uur naar de heer Leo Cats (tel. 5912367). 

Afscheid en bevestiging ambtsdragers en afscheid kerkelijk werker

In de gezamenlijke startdienst op zondag 23 september worden de nieuwe uitvaartpastores bevestigd in het ambt van ouderling met als bijzondere opdracht het voorgaan in uitvaartdiensten. U leest hier meer over in het gezamenlijk nieuws van Koningshof en iona. Zij zullen dit werk immers in beide wijken gaan doen. Wij zijn heel blij hen te kunnen verwelkomen en wensen hen veel wijsheid, sterkte, moed en vreugde toe bij dit werk.

Daarnaast nemen we in deze dienst als wijk iona afscheid van enkele ambtsdragers, te weten de ouderlingen Ronny Moerman, Jaap Poldervaart en Adri van Vliet en diaken Magda Karssen. Vanaf deze plaats danken wij hen allen hartelijk voor hun inzet in de afgelopen jaren.

Tevens zwaaien wij in deze dienst Annelies Nijman uit, die als kerkelijk werker vanaf januari in de wijken Koningshof en iona gewerkt heeft. Ook haar danken wij zeer voor haar inzet en wij wensen haar alle goeds toe voor de tijd die komt.

Verheugd zijn wij ook dat Peter Vellekoop het voorzitterschap van de wijkkerkenraad van iona van Adri van Vliet overneemt. Hij zal als ouderling worden bevestigd. Ook hem wensen wij alle goeds toe en wij zien als wijkkerkenraad uit naar de samenwerking.

De winter komt snel

Donkere dagen, regen, wind en gladheid, er zijn mensen die noodgedwongen zondags thuis blijven omdat ze niet naar de kerk durven / kunnen lopen, en daardoor in een isolement dreigen te komen. Daarom is er een team chauffeurs / autobezitters elke zondag in de weer om mensen die daarom vragen op te halen en na de dienst weer naar huis te brengen, een flinke groep soms. Er is dringend behoefte aan versterking van ons team. We zoeken een aantal mensen, in het bezit van een auto met liefst 4 deuren, die in ons 3-maandelijks schema ingeroosterd willen worden (u kunt dan vooraf aangeven wanneer u niet beschikbaar bent), maar als invaller bent u ook van harte welkom. Is dit iets voor u of wilt u nadere informatie? Bel 010 – 5912367. Leo Cats

Oud Papier Actie wijkgemeente iona vrijdag 14 september en maandag 29 september

De inzameling van de kraak/perswagen is in wijk Oost / Oranjewijk op de tweede vrijdag van de maand en dat is voor deze maand 14 september vanaf 18.00 uur. Kunt u er voor zorgen dat de kranten om 18.00 uur buiten staan? Tot 20.30 uur kunnen zij opgehaald worden. We hopen dat u weer mee doet! De containerinzameling is (de laatste zaterdag van de maand) op maandag 29 september aan de Rembrandtlaan 2, op het parkeerterrein achter De Ark. U kunt de kranten dan zelf brengen. Medewerkers staan klaar van 9.00 tot 12.00 uur om de kranten in ontvangst te nemen. Bij de containerinzameling staat ook een ton voor de inzameling van kaarten en postzegels. Op jaarbasis levert ook dat mooie bedragen op voor zendingsprojecten.

Een hartelijke groet van Het OPA - team

Laatst gewijzigd op 21 september 2018.