Welkom bij de wijkgemeente iona!

Wijkgemeente iona is ontstaan uit de samenvoeging van de protestantse wijkgemeenten Oost-De Ark en Centrum-Immanuëlkerk. De naam iona is in gebruik sinds de gezamenlijke startzondag in 2010. We bestaan uit zo'n 1.600 adressen, bijna 2.000 leden en er is gezamenlijk met wijkgemeente Koningshof een team dat bestaat uit 2 fulltime predikanten, een tijdelijk kerkelijk werker en 5 uitvaartpastores. We komen iedere zondag bij elkaar in de Immanuëlkerk, Lange Boonestraat 5. Maar er is meer!

Nieuws week 4

Orde van dienst voor elke zondag online beschikbaar voor kerkradioluisteraars

Geen printer? Vraagt u dan een familielid of bekende: Klik hier voor de orde van dienst 

Zondag 26 januari 10.00 uur ds. C.M. Schreuder - Viering Heilig Avondmaal.

Schriftlezing: zie de tekst hieronder. Collecten: 1. Diaconie, stichting Boom 2.Kerkelijk pastoraat 3. Heilig Avondmaal, Syrië opbouw kerken, materieel en geestelijkKind van de zondag: Thijmen van den Bos. Kinderen: Er is kinderoppas, kindernevendienst en jongerennevendienst. Kerkauto: u kunt op zondagmorgen bellen tot 8.30 uur naar de heer Leo Cats (tel. 5912367).

Bij de ochtenddienst in de Immanuëlkerk op zondag 26 januari

Op deze zondag lezen wij Jesaja 49: 1-7 en Matteüs 4: 12-22. Wij horen hoe Jezus vissers van achter hun visnetten vandaan roept om op weg te gaan met Hem mee. Zouden wij dat zomaar doen? Iedereen kan je wel oproepen om mee te gaan, maar hoe weet je of die persoon betrouwbaar is? De evangelist lijkt te willen zeggen dat Jezus wel een innerlijk gezag moet hebben – anders laat je als visser toch niet stante pede je broodwinning achter je! Vraagt Jezus dan werkelijk het onmogelijke van ons? Wat moet ik achterlaten om werkelijk volgeling van de Heer te kunnen zijn?

Dat zijn indringende vragen. Maar wij worden niet zomaar met die vragen alleen gelaten. Er is brood en wijn. In de tekenen van het Avondmaal belooft de Heer ons zijn aanwezigheid en nabijheid en steekt Hij ons een hart onder de riem.

Ds. Chris Schreuder

Oud Papier Actie wijkgemeente  iona

Op 25 januari is er weer een container inzameling van 9.00-12.00 aan de Rembrandtlaan achter de Ark. Fijn dat u de kranten weer komt brengen voor het goede doel en dat u het niet voor niets doet is te zien aan de donaties die in december en in januari zijn gedaan. Naar aanleiding van een verzoek heeft OPA een bedrag van € 250,00 gedoneerd ter bestrijding van de organisatiekosten van de Oecumenische kring “in de Vloot”. Voor een project in Bangladesh van ds. Pim Brouwer doneert OPA € 1000,00 en er gaat een donatie van € 5000,00  t.b.v. het nieuwe geluid in de Immanuëlkerk. Een hartelijke groet van het OPA team. 

1

Laatst gewijzigd op 20 januari 2020.