Welkom bij de wijkgemeente iona!

Wijkgemeente iona is ontstaan uit de samenvoeging van de protestantse wijkgemeenten Oost-De Ark en Centrum-Immanuëlkerk. De naam iona is in gebruik sinds de gezamenlijke startzondag in 2010. We bestaan uit zo'n 1.600 adressen, 2.500 leden, 2 predikanten en komen iedere zondag bij elkaar in de Immanuëlkerk, Lange Boonestraat 5. Maar er is meer!

Nieuws week 29 en 30

Orde van dienst voor elke zondag online beschikbaar voor kerkradioluisteraars

Geen printer? Vraagt u dan een familielid of bekende: Klik hier voor de orde van dienst

Zondag 22 juli 9.30 uur: Gezamenlijke ochtenddienst in Koningshof (geen dienst in Immanuëlkerk).

Voorganger: ds. Chris Schreuder. Schriftlezingen: Jeremia 23: 1-6 en Marcus 6: 30-44.Collecten: 1. Diaconie (Noodhulpfonds), 2. Kerk (Plaatselijk pastoraat), 3. Kerk (Onderhoud gebouwen en apparatuur). Kinderen: Er is kinderoppas en kindernevendienst. Kerkauto: u kunt op zondagmorgen bellen tot 8.30 uur naar de heer Leo Cats (tel. 5912367). 

Zondag 29 juli 9.30 uur: Gezamenlijke ochtenddienst in Koningshof (geen dienst in Immanuëlkerk).

Voorganger: ds. Pim Brouwer. Collecten: 1. Diaconie (Plaatselijke ondersteuning), 2. Kerk (Plaatselijk pastoraat), 3. Kerk (Onderhoud gebouwen en apparatuur). Kinderen: Er is kinderoppas en kindernevendienst. Kerkauto: u kunt op zondagmorgen bellen tot 8.30 uur naar de heer Leo Cats (tel. 5912367). 

Zaterdag 28 juli en vrijdag 10 augustus - Oud Papier Actie wijkgemeente iona

Zaterdag 28 juli is de container weer open van 9.00 tot 12.00 uur en kunt u uw kranten weer brengen bij De Ark aan de Rembrandtlaan 2. Op 10 augustus is de inzameling met de kraak/perswagen in stadsdeel Oost en de Oranjewijk. Kunt u er voor zorgen dat de kranten om 18.00 uur buiten staan? Tussen 18.00 en 20.30 uur worden de kranten opgehaald. Hartelijke groeten, Het OPA - team

Laatst gewijzigd op 16 juli 2018.