Welkom bij de wijkgemeente iona!

Wijkgemeente iona is ontstaan uit de samenvoeging van de protestantse wijkgemeenten Oost-De Ark en Centrum-Immanuëlkerk. De naam iona is in gebruik sinds de gezamenlijke startzondag in 2010. We bestaan uit zo'n 1.600 adressen, 2.500 leden, 2 predikanten en komen iedere zondag bij elkaar in de Immanuëlkerk, Lange Boonestraat 5. Maar er is meer!

Nieuws week 11

Orde van dienst voor elke zondag online beschikbaar voor kerkradioluisteraars

Geen printer? Vraagt u dan een familielid of bekende: Klik hier voor de orde van dienst

Zondag 18 maart 10.00 uur ds. G. van Dijk.

Schriftlezing: nog niet bekendCollecten: 1. Diaconie (Noodsituatie Oost-Ghouta, Syrië), 2. Kerk (Plaatselijk pastoraat), 3. Kerk (Onderhoud gebouwen en apparatuur). Kind van de zondag: Judith Zonnenberg. Kinderen: Er is kinderoppas, kindernevendienst en jongerennevendienst. Kerkauto: u kunt op zondagmorgen bellen tot 9.00 uur naar de heer Leo Cats (tel. 5912367).

Bij de ochtenddienst van zondag 18 maart

De vijfde zondag in de Veertigdagentijd is weer diep paars. Vanuit de beginpsalm (43) klinkt hartstochtelijk de roep om recht. Wat is recht en gerechtigheid? Het is nog altijd een actuele vraag. We zien veel onrecht en figuren die er mee weg lijken te komen. Rechtvaardiging speelt ook in het verhaal rond Jezus een rol. Het klinkt aan de ene kant mooi dat Hij voor ons is ondergegaan. Aan de andere kant druist het in tegen ons idee van wat recht is. En wat is de rol van God in dit geheel? God is rechtvaardig, horen we in de Bijbelse verhalen, en tegelijk zeggen die ook dat Hij genadig is. Dat lijkt moeilijk te rijmen. Die tegenstrijdigheid zit ook in het verhaal uit Numeri 21 dat we zullen lezen. Een bizar verhaal over Israël in de woestijn. Ze morren en God straft met giftige slangen. En Hij laat Mozes een koperen slang maken die mensen kan redden. Dit verhaal lijkt terug te keren in het fragment uit Johannes 12 waarin het gaat over de ‘verhoging’ van Jezus, een verwijzing naar zijn kruisiging. Pittige stukken op weg naar Pasen die veel van ons vragen. Maar hoort dat niet precies bij de weg door het donker naar het licht? Ds. Gerrit van Dijk

Zondag 18 maart 19.00 uur ds. L.L. van Berkel, Spijkenisse - Zondagavondzangdienst(voorzang 18.50 uur)

Meer informatie over de Zondagavondzangdienst leest u hier.

Dinsdag 20 maart 20.00 uur

Dindag 20 maart verzorgt pastor Frank Kazenbroot een lezing over Leonard Cohen en zijn liederen. Deze lezing/luisteravond wordt gehouden in Het Kompas, Ibisstraat 1 Maassluis. Meer informatie leest u hier.

Nieuwsbrief iona_december_2017

 

Laatst gewijzigd op 12 maart 2018.