Actueel

opdeze pagina vindt u actuele berichten over de Groote Kerk. Meer nieuws vindt u in de Weekelijkse Zondagsbrief.

 

NETTO OPBRENGST ROMMELMARKT GROOTE KERK €2400,00.

 

 

KERSTCONCERT BIJ KAARSLICHT

 Woensdag 6 december 2017 is er in de Groote of Nieuwe Kerk, Kerkplein 2, 3144 EK Maassluis, een kerstconcert bij kaarslicht. Er is ook samenzang van bekende kerstliederen, begeleid op het majestueuze Garrels-orgel. Aanvang 20:00 uur. Uitvoerenden: The Martin Mans Formation o.l.v.Martin Mans en Mark Brandwijk, orgel en piano. Toegangsprijs € 10,-. Reserveren via evenementengrootekerk@gmail.com TMMF Ruim 16 jaar geleden is het ensemble vanuit het Christelijk Waddinxveens Mannenkoor “De Gouwestem”onder de naam Mannenensemble De Gouwestem opgericht. In 2006 heeft bovengenoemd ensemble een eigen naam aangenomen en is onder de naam The Martin Mans Formation (TMMF) en o.l.v. Martin Mans verder gegaan. TMMF is intussen gegroeid tot een 19-tal goed getrainde zangers onder de bezielende leiding van Martin Mans en zijn er 7 CD’s uitgebracht. In maart heeft men meegewerkt aan concerten van Vocal Group Voice (ook van Martin Mans) en een aantal concerten van De Gouwestem. Ook werken ze mee aan zang- diensten in het hele land. Verder werken ze op kerstavond mee aan de dienst met belang- stellenden in het Concertgebouw van Amsterdam. Er zijn concertreizen gemaakt naar o.a.Canada, Parijs, Wenen, Engeland. De kracht van het ensemble is het repertoire en de homogene zang. Martin Mans weet wat de mannen graag zingen en zorgt voor een afwisselend repertoire. Vooral het geestelijk lied wordt door de mannen met overtuiging gebracht, hetgeen door de bezoekers van de concerten wordt gewaardeerd.  Mark Brandwijk Mark Brandwijk kreeg zijn eerste orgellessen van Jaap den Besten en studeerde verder bij Everhard Zwart. In 2007 won hij het Feike Asma concours en deed dat ook in 2008 en 2009. Hij is (vaste) begeleider van diverse koren. Hij werkte al mee aan tientallen cd-opnamen en maakt ook al twee solo cd’s. Tegenwoordig is hij ook veel te zien in het televisieprogramma ‘Nederland Zingt’

 

 

Openstelling kerk                                                                                                            

Woensdagmiddag van 13.00 uur tot 16.00 uur

Donderdagmiddag van 13.00 uur tot 16.00 uur

Vrijdag van 11.00 uur tot 16.00 uur

Zaterdag van 11.00 uur tot 16.00 uur

Dit over de periode 1 juli t/m de Furieade (in principe de eerste zaterdag van oktober)

Toegangsprijs € 2,-.

 

EERSTVOLGENDE DRIE WIJKENDIENSTEN

zondag 29 oktober, 19.00 uur

zondag 17 december, 19.00 uur

deze kerkdiensten zullen gehouden worden in het kader van de drie gezamelijke kerken.

Koningshof, Immanuelkerk en de Groote Kerk.

                                         

Programma seniorenmiddagen

 Seniorenmiddagen 2017-2018

18 oktober 2017 Eigen invulling

15 november 2017 Eigen invulling

20 december 2017 Kerstviering met aansluitend broodmaaltijd

17 januari 2018 Voordrachten

21 februari 2018 Foto’s Israëlreis

21 maart 2018 Paasviering met aansluitend broodmaaltijd

18 april 2018 Eigen invulling

16 mei 2018 Busreisje

De middagen beginnen om 14.30 uur, vanaf 14.00 uur is de deur open.

De toegang is gratis en koffie/thee staan klaar. Bij de uitgang is er een collecte.

Voor alle data geldt: D.V. en wijzigingen voorbehouden.

 

Bereikbaarheid ds. J.F. Tanghé

Voor wie mij iets per e-mail wil berichten, ergens over wil informeren of iets wil vragen geef ik hierbij mijn nieuwe e-mailadres:j.tanghe@telfort.nl. Wilt u mij geen berichten meer sturen op mijn oude e-mailadres, want dat komt niet over. Telefonisch ben ik bereikbaar onder nummer 010-7619068.  De beste tijd om mij te bellen is tussen 17.00 en 18.00 uur, want dan ben ik vrijwel altijd thuis. Natuurlijk staat het u vrij om me op een ander tijdstip te bellen, maar dan kan het zijn, dat u me niet thuis zult treffen. Als u mij pastoraal nodig hebt of behoefte hebt aan een gesprek, laat het me weten, dan maken we een afspraak. Ook in geval ziekte of voor opname in een ziekenhuis  in geval van een operatie kunt u met mij contact opnemen of uw wijkouderling. Denk niet, de dominee hoort het wel in de gemeente van iemand, maar als u prijs stelt op meeleven van mijn kant, neem dan even de moeite om het me zelf mee te delen of te vragen. Ik zeg wel eens gekscherend: er staat geen snuffelpaal op de pastorie, die bij ieder gemeentelid ruikt of en wat er aan de hand is. Graag persoonlijk contact opnemen, dat werkt altijd het beste.

Vrije dag

In principe heb ik mijn vrije dag op vrijdag, dan is ook mijn vrouw vrij en kunnen we onze hoogbejaarde ouders in Hilversum, kinderen en kleinkinderen in Sliedrecht en Huizen bezoeken en niet te vergeten onze vrienden, die we over heel Nederland hebben in de zes andere gemeenten, die we hebben gediend. Uiteraard ben ik beschikbaar op deze dag mocht er een begrafenis zijn. Dan kiezen we een ander moment, maar u wilt er vast wel rekening mee houden, dat we deze dag zoveel mogelijk vrij willen houden.

 

Bijbelkring  nieuwe stijl te beginnen op 1 oktober

Rond 18.00 uur kwamen 20 gemeenteleden bijeen in De Schans voor de eerste Bijbelkring, zeg maar “Nieuwe stijl”. Onder het genot van een drankje bereiden wij ons voor op de maaltijd die voor deze avond was verzorgd door Anneke Bos met assistentie van ondergetekende.  Bijzonder om op deze wijze, als deel van de gemeente bijeen te zijn en met elkaar van deze maaltijd te genieten.

De eerste avond, met totaal 24 mensen onder leiding van Ds, Tanghé, stond in het teken van het thema Wereldgodsdiensten uit het boekje van Ds. André Troost “Als ik op zondag wakker word”. Met elkaar werd gesproken over de vraag hoe het Christelijk geloof zich verhoudt tot andere wereldgodsdiensten. In Christus is God naar ons toegekomen, door Hem zijn wij behouden. Wij dragen daar zelf niets aan bij. Dat is het wonder van het Christelijk geloof.

Voor het vervolg van dit seizoen zal het boekje “Geloven met Petrus” van Jos Douma worden aangeschaft. De eerstvolgende bijeenkomst zal zijnop donderdag 5 november. Hebt u of jij ook interesse, dan graag even aanmelden bij Ds. Tanghé  i.v.m. met de voorbereiding van de maaltijd die dan door Henrike en Co Heijboer zal worden verzorgd.                                                                                 Het was een fijne en inspirerende bijeenkomst. Foto’s zijn te zien op de website                                 Chris Bos

 

Preekrooster 2017

Downlood hier voor het

preekrooster 1e kwartaal 2017

preekrooster 2e kwartaal

preekrooster_3e kwartaal

preekrooster_4e kwartaal

 

Koffie drinken na afloop van de dienst in 2017

Hieronder vindt u de data waarop er koffie en thee is te drinken na afloop van de dienst om zo elkaar te ontmoeten.

 

Koffiedrinken

22 oktober

26 november Einde kerkelijk jaar

18 december

 

 

 

 
 

Laatst gewijzigd op 2 oktober 2017.