Actueel

Op deze pagina vindt u actuele berichten over de Groote Kerk. Meer nieuws vindt u in de wekelijkse Zondagsbrief.

Het RIJNMOND PAASAPPÈL.

Zondag 5 april, 1e Paasdag, in de dienst van 19:00 uur, wordt het bekende Rijnmond Paasappèl gehouden. De eerste keer op de 1e paasdag, de eerste keer in de opzet van een samenzangdienst. Dit maal geen koor maar een dienst waarin u zelf veel kunt meezingen. Prachtige liederen zijn er gekozen, liederen die getuigen van het wonder van Pasen. Daarom beginnen we deze dienst met ‘De Paasfantasie’ van André de Jager. Een muzikale introductie en samenzang van drie Paasliederen waaronder ‘Daar juicht een toon, daar klinkt een stem. Fantasie over de muziek rondom de boodschap waarover niet te fantaseren valt, ‘De Heer is waarlijk opgestaan’. Ds. P. Vermaat houdt in deze dienst een meditatie. In het thema: “Achtervolgd, niet door de dood, maar door het leven” , zal ook weer diezelfde boodschap van een levende Heiland klinken. Ooit begon ds. Vermaat deze Appèldiensten, fijn dat hij er nu weer is om deze dienst, die anders opgezet is dan we gewend waren, te leiden. De muzikale begeleiding wordt verzorgd door André de Jager aan het orgel, Peter Habraken met de klarinet en Jolanda van den Dool met de fluit. Bijna alle liedbewerkingen zijn afkomstig van André de Jager. Een tweetal bewerkingen zijn van de hand van Martin Zonnenberg. Een dienst van Woord in muziek en woord waarbij u allen bent uitgenodigd deze bij te wonen. Samen zingen van een ‘Heer’ die waarlijk opgestaan is’. En ga in deze tijd ook op zoek naar mensen die u mee kunt nemen naar deze dienst, laat hen ook zien wat een rust Pasen heeft gebracht! G. van den Doo

 

14 maart Zaterdagmiddag inloop

Inloop De Schans

Elke maand is er op zaterdag een inloop in het wijkgebouw De Schans. Op zaterdag 14 februari was er een boekenruilmarkt en een winterse maaltijd met erwtensoep. Op 14 maart wordt er een sjoelwedstrijd gehouden en is er ook weer een eenvoudige maaltijd. De inloop is vrij en jong en oud zijn hartelijk welkom!

 

Slotconcert op vrijdagavond 27 februari 

Slot concert op vrijdagavond 27 februari 2015 De slotavond van de Maassluise Muziekweek wordt dit jaar in de Groote Kerk gehouden. Hieraan wordt deelgenomen door de winnaars per categorie.

 

"ORGEL - SPEKTAKEL" IN DE GROOTE KERK VAN MAASSLUIS 21 maart

Op zaterdag 21 maart speelt Arjan Breukhoven een spectaculair programma op het wereldberoemde Garrels-orgel van de Groote Kerk in Maassluis. Een programma met literatuur, transcripties en improvisaties.

Het programma zal ook via de web- site worden bekend gemaakt. Houdt daarom deze site in de gaten! Komt u ook? Het begint om 20.00 uur!
 

Matthäus Passion in de Groote Kerk Maassluis 28 maart

Zaterdag 28 maart Matthäus Passion in de Groote Kerk Maassluis Aanvang 19.00.u Uitvoering door de Reformatorische Oratoriumvereniging "Canto di Lode" te Rotterdam en het Vocaal ensemble "Magnificat" te Middelharnis, begeleid door het barokorkest Florilegium Musicum met medewerking van Wim Diepenhorst (orgel), Schoolkoor CSG Prins Maurits en: Hieke Meppelink - sopraan, Myra Kroese - alt, Frank Fritschy - tenor, James Doing - tenor, Vincent Spoeltman - bas-bariton en Pieter Hendriks - bas-bariton. Geheel onder de deskundige en inspirerende leiding van dirigent Rinus Verhage. Zie verder op http://www.cantodilode.nl/Concerten

Preekrooster

Downlood hier voor het 1e kwartaal.Preekrooster 2015 

Downlood hier voor het 2e_kwartaal.

 

Koffie drinken na afloop van de dienst in 2015

Hieronder vindt u de data waarop er koffie en thee is te drinken na afloop van de dienst om zo elkaar te ontmoeten.

  4 januari 
  1 februari
14 maart, kerkdienst met ds. F.J Tanghé
22 maart, openbare Geloofsbelijdenis i.p.v. 29 maart
26 april
10 mei, afsluiting winterwerk
14 juni
12 juli
  9 augustus
20 september, opening winterwerk
25 oktober, afsluiting VBW
22 november, einde kerkelijk jaar m.m.v het GHK.
20 december