Actueel

Op deze pagina vindt u actuele berichten over de Groote Kerk. Meer nieuws vindt u in de wekelijkse Zondagsbrief.

Ouderenmiddagen  2014_2015 pdf_

 

Hommage aan vorige organist Feike Asma op 27 september

In zijn ‘Hommage aan Feike Asma’ speelt Jaap Kroonenburg op zaterdag 27 september 2014 composities van zijn illustere voorganger op het monumentale Garrels-orgel van de Groote of Nieuwe Kerk van Maassluis.

Jaap Kroonenburg kent Asma’s liedbewerkingen door en door. Hij was zijn toehoorder, leerling en registrant, werd zijn opvolger in Maassluis en legde het gehele koraalrepertoire van Asma vast op zeven cd’s. Of het een blijvend repertoire zal zijn, is niet te voorspellen’, zei Kroonenburg bij een eerder verschenen keuze uit de liedbewerkingen. ‘Maar de reacties na afloop van een concert betreffen toch heel vaak juist de koraalbewerkingen van Asma. Mensen beleven er een boodschap in; ze ontroeren. Asma wist als geen ander de tekst van een psalm of gezang handen en voeten te geven. Muziek was voor hem op dat moment een middel om de boodschap door te geven. Misschien heeft dit alles te maken met nostalgie, met gekleurde herinneringen aan de tijd van weleer, maar de gevoelswaarde die deze koraalbewerkingen hebben, mag daarom nog niet worden onderschat. Ook compositorisch, om die term toch maar te gebruiken, steekt het koraalrepertoire van mijn voorganger goed in elkaar. Het heeft altijd een mooie vorm, het is ook een mooie eenheid’.

In het (gratis) programmaboekje geeft journalist en muziekkenner Piet Warnaar gedetailleerde informatie over de componist(en) en de te spelen werken. Na afloop van het concert signeert Jaap Kroonenburg desgewenst zijn cd’s, die in het Koor van de kerk verkrijgbaar zijn. Een kopje koffie of thee, aangeboden door de Orgelcommissie, is gratis.
Er is eveneens verkoop van de bij de Hommage in 2012 gepresenteerde 3CD-box met radio-opnamen van de NCRV, de door de Orgelcommissie uitgebrachte ‘Feike Asma’ cd’s (8); ook het magazine FEIKE ASMA EN MAASSLUIS is nog verkrijgbaar.

Concertdatum zaterdag 27 september 2014.  Aanvang 20.00 uur.  De kerk is open vanaf 19.30 uur.  De toegangsprijs is € 8,00. Kinderen tot 12 jaar gratis. In de nabije omgeving van de kerk is voldoende (gratis) parkeerruimte aanwezig.

Maassluis, 14 september 2014/GHJ

Rode loper gaat uit voor Groote Kerk in Maassluis tijdens Open Monumentendag

Tijdens Open Monumentendag op 13 en 14 september wordt de Groote Kerk in Maassluis extra in het zonnetje gezet met een rode loper en een levensgrote afdruk van een poster. De Groote Kerk in Maassluis is de winnaar van de posteractie van het Nationaal Restauratiefonds.

Tijdens Open Monumentendag zetten duizenden trotse eigenaren de deuren van hun monument gratis open voor bezoekers. Eigenaren en liefhebbers van monumenten laten zien dat ook zij meedoen door het ophangen van een gepersonaliseerde poster die gratis besteld kon worden bij het Restauratiefonds. Aan de posteractie was dit jaar een verkiezing verbonden: wie maakt de mooiste poster? De winnaar is de monumentale Groote Kerk in Maassluis, gebouwd tussen 1629 en 1639 en een van de eerste Protestantse kerken in Nederland. De kerk de Groote Kerk, gelegen aan de historische haven, krijgt om alle bezoekers welkom te heten een rode loper en een levensgrote afdruk van hun eigen poster.

Wessel Dijkstra, ( Koster) actief lid van de hervormde gemeente in Maassluis deelde via Facebook een foto van de poster staande op een kerkbank met zicht op het  bijzondere Garrels-orgel uit 1730 en de preekstoel uit 1639. De uitverkiezing  tot winnaar van de actie kwam voor dhr. Dijkstra volkomen onverwacht maar hij is erg blij met de extra aandacht voor de Groote kerk “Wij hopen dat de rode loper en het mooie bord zaterdag de 13e extra veel bezoekers naar onze kerk september trekt. Bezoekers kunnen dan de  klokkentoren gebouwd op wel  1000 houten palen (masten) beklimmen.  Het uitzicht is de moeite waard” aldus Dijkstra.

Over het Nationaal Restauratiefonds

Het Nationaal Restauratiefonds is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk, die zich inzet voor het in stand houden van monumenten. Het Restauratiefonds verstrekt financieringen en subsidies voor het restaureren en onderhouden van monumenten. Ook geeft het Restauratiefonds eigenaren informatie over de financiële en procesmatige aspecten van restauratie en onderhoud.

De Commissie Orgelconcerten presenteert
'Zoals de vissers psalmen zongen'

Een overzicht van vier eeuwen Psalmzingen in de Groote of Nieuwe Kerk van Maassluis op zaterdag 20 september 2014, aanvang 14.00 uur - gratis toegang

Wie graag nog eens psalmen zingt, kan op zaterdagmiddag 20 september 2014 terecht in de Groote of Nieuwe Kerk van Maassluis. Dan organiseert de Commissie Orgelconcerten Grote Kerk Maassluis in het kader van ‘400 jaar Maassluis’ het evenement 'Zoals de vissers psalmen zongen'. Kerkmusicus Arie Eikelboom geeft een muzikaal overzicht van vier eeuwen psalmen zingen. Jaap Kroonenburg - eerste organist van het monumentale Garrelsorgel van de Groote Kerk - begeleidt de bezoekers, die kunnen meezingen op de 'korte' wijze, maar ook op de langzame manier die in de achttiende eeuw gangbaar was.

In Nederland worden sinds de 16e eeuw in de eredienst psalmen gezongen. Om die psalmen te kunnen zingen moesten deze worden berijmd. Door de eeuwen heen zijn er verschillende psalmberijmingen gezongen, maar vanaf het einde van de zestiende eeuw wordt in vrijwel iedere gemeente de berijming van Datheen gebruikt, ook in Maassluis. Dit verandert echter op 1 oktober 1773 met de proclamatie van de Staten Generaal voor een Nieuwe Psalmberijming. Een jaar later, op 4 september 1774 wordt de nieuwe berijming ingevoerd.
Dat gaat niet zonder morren. Veranderingen, zeker als het op het geloof aankomt, worden immers niet zondermeer geaccepteerd. Toch zingt de Maassluise kerkelijke bevolking uiteindelijk de nieuwe berijming. De gemoederen raken pas echt verhit als het kerkbestuur in mei 1775 besluit op een nieuwe manier te gaan zingen. Er moet gezongen gaan worden in de ‘korte zingtrant’. Het langzame en gerekte zingen op hele noten moet vervangen worden door ritmisch en sneller zingen. En dat nemen de kerkgangers, voornamelijk vissers, niet! Er breekt een opstand uit, die later als het ‘Maeslandsluyse Psalmenoproer’ landelijke bekendheid zou krijgen.

Op zondag 25 juni van dat jaar laat Dominee Daniël van Sprang van de Groote Kerk zijn gemeente voor het eerst op de nieuwe kortere manier de psalmen zingen. De meeste vissers zijn dan op zee. Deze eerste keer verloopt zonder incidenten, maar de Maassluizers laten zich niet ongemoeid. Vanaf het begin zijn er inwoners die strijden voor het behoud van de oude zingtrant; ze gaan de straat op en maken smaadschriften waarin ze voorstanders van de korte zingtrant bedreigen, al trekken die zich daar weinig van aan.
Op zondag 27 augustus saboteren verschillende Maassluizers het zingen in de Groote Kerk door zich tussen het zingen door te gedragen als schapen en luidkeels te blaten. Vanaf dat moment blijft het onrustig en wordt het van kwaad tot erger. Zowel de ‘korte’ als ‘lange’ zangers laten zich niet onbetuigd en er wordt heel wat door elkaar heen gezongen en geschreeuwd.
Op vrijdag 22 september gaat een groep vissers, jongens en vrouwen de Groote Kerk in, waar ze dominee Van Sprang en organist Bruyninkhuizen uitschelden. Daarbij dreigen ze het orgel kapot te maken als niet wordt teruggegaan naar de oude manier van zingen. Ze krijgen hun zin. Op 24 september 1775 wordt weer gezongen op de oude manier.

Benieuwd hoe het verder ging? Wat de verschillen waren tussen de ‘oude’ en de ‘nieuwe’ toon? Laat u zich de 20e september begeleiden bij een tocht door vier eeuwen psalmzingen in de prachtige Groote Kerk, met zo’n heftig historisch verleden. En natuurlijk om te luisteren naar de monumentale ‘Oude Dame’ van Jaap Kroonenburg! Het programmaboekje met teksten van de te zingen psalmen en het complete verhaal van het Psalmenoproer ligt gratis voor u klaar/GHJ.

 

Brief over het ambt aan de gemeente

Dr. Plaisier, scriba van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland, heeft een brief over het ambt aan alle gemeenteleden geschreven.

Kom naar de Schans, inloopzaterdag

uitnodiging_inloopzaterdag_schans_

Gemeentegids 2014

Klik hier om de nieuwe gemeentegids te downloaden.

Kerkradio via internet te beluisteren

Zoals in eerdere berichtgeving is aangegeven is het nieuwe kerkradiosysteem via iSKN een feit. Beluisteren van de kerkdiensten kan op twee manieren. 1: via computer of tablet met een internetaansluiting. 2: via een KWR (apart kastje). Kosten zijn als volgt: Luistert u een dienst via een computer of tablet dan is dit geheel gratis. Wenst u de dienst te beluisteren via een apart, daarvoor bestemd kastje dan zijn er twee mogelijkheden. Huur voor een jaarbedrag van 50 Euro per jaar, of koop voor een bedrag van 228 Euro. In beide gevallen zijn er geen extra kosten verbonden aan een abonnement. Het beluisteren kost u geen telefoontikken.

Voor het beluisteren van een dienst via computer of tablet gaat u als volgt te werk: Ga naar http://www.kerkomroep.nl Aan de rechterkant van het scherm kunt u zoeken op Plaatsnaam, Kerknaam, Voorganger, Schriftlezing, Thema of samenvatting. Heeft u nog geen kerkradio en wenst u een KWR (kastje), neem dan contact op met de scriba. hij zal er voor zorgen dat u in contact komt met de juiste persoon.

Vacature

De wijkgemeente Groote Kerk is sinds 1 oktober 2013 vacant, na het vertrek van ds J. van Belzen die met vervroegd emeritaat is gegaan. De wijk heeft toestemming gekregen om te gaan beroepen. Het beroepingswerk is gestart. Natuurlijk hopen wij dat zo snel mogelijk voorzien kan worden in een nieuwe predikant. Voor de nieuwe predikant is een profielschets opgesteld. Nadere informatie over de profielschets en de procedure is te verkrijgen bij de voorzitter van de wijkkerkenraad.

Preekrooster

Downlood hier het preekrooster_3e_kwartaal 2014

Koffie drinken na afloop van de dienst

Hieronder vindt u de data waarop er koffie en thee is te drinken na afloop van de dienst om zo elkaar te ontmoeten.