Actueel

Op deze pagina vindt u actuele berichten over de Groote Kerk. Meer nieuws vindt u in de wekelijkse Zondagsbrief.

HOHE MESSE 30 MEI

 

 

Rommelmarkt/Bazaar 12 september

Wie herinnert zich nog de Oud-Hollandse markten in de jaren 80/90, die gehouden werden op de markt in het centrum van Maassluis. 12 september is het weer zo ver, dan willen we een kleinere rommelmarkt/bazaar gaan houden. Deze dag staat in het teken van Open Monumentendag. We willen op het plein (rond het monument) allerlei activiteiten organiseren. Er zal op het carillon worden gespeeld. Er zal weer hoog van de toren worden geblazen met een Althoorn. Er komen zo’n 15 kraampjes, kinderspelen, rad van avontuur, videovoorstelling van het bespelen van het carillon, koffiehoek. Wat wij voor deze dag nodig hebben, is bruikbare materialen om te verkopen. Wij zoeken klein materiaal zoals elektra, boeken, snuisterijen, hebbedingentjes, prijzen voor het rad van avontuur). De opbrengst komt ten goede van de kerk. Zegt u, ja maar ik heb helemaal niets om aan te bieden, dan kunt u ons ook sponseren. Uw gift mag u overmaken naar de wijkkas Groote Kerk, Ibannr. NL91INGB0001850403 o.v.v. Bazaar. Laat ons niet in de steek en draag ook hierin uw steentje bij.

Zaterdag 13 juni, 25 juli en 22 augustus staan wij klaar, in de Immanuelkerk en de Groote kerk van 10.00 uur tot 12.00 uur om uw spullen voor de rommelmark/bazaar in ontvangst te nemen.

Geen grote spullen, maar wel bruikbaar om te verkopen

Bij voorbaat onze hartelijke dank, Sander Wakker Wessel Dijkstra

 

Ds. J.F. Tanghé neemt beroep aan

Met veel blijdschap kunnen wij meedelen dat ds J.F. Tanghé het beroep naar onze wijkgemeente heeft aangenomen. Dominee Tanghé is nu predikant te Sliedrecht. Samen met hem en zijn echtgenote zijn wij verwonderd, maar vooral dankbaar dat onze wegen door God op deze wijze bij elkaar zijn gebracht. De bevestiging van dominee Tanghé zal naar verwachting nog voor de zomer plaatsvinden. Wij wensen het echtpaar Tanghé sterkte toe bij de voorbereidingen van het vertrek uit en het afscheid van Sliedrecht en wij wensen de gemeente te Sliedrecht Gods zegen toe bij het gaan zoeken van een opvolger voor hun herder en leraar.

De wijkkerkenraad

Inloop De Schans

Elke maand is er op zaterdag een inloop in het wijkgebouw De Schans. Op zaterdag 14 februari was er een boekenruilmarkt en een winterse maaltijd met erwtensoep. Op 14 maart wordt er een sjoelwedstrijd gehouden en is er ook weer een eenvoudige maaltijd. De inloop is vrij en jong en oud zijn hartelijk welkom!

 

Preekrooster

Downlood hier voor het 1e kwartaal.Preekrooster 2015 

Downlood hier voor het preekrooster_2e kwartaal_2015_

 

Koffie drinken na afloop van de dienst in 2015

Hieronder vindt u de data waarop er koffie en thee is te drinken na afloop van de dienst om zo elkaar te ontmoeten.

  4 januari 
  1 februari
14 maart, kerkdienst met ds. J.F. Tanghé
22 maart, openbare Geloofsbelijdenis i.p.v. 29 maart
  5 April 20.00u
26 april
17 mei, afsluiting winterwerk
21 juni bevestiging en intrede dienst J.F. Tangé
12 juli
  9 augustus
20 september, opening winterwerk
25 oktober, afsluiting VBW
22 november, einde kerkelijk jaar m.m.v het GHK.
20 december