Actueel

Op deze pagina vindt u actuele berichten over de Groote Kerk. Meer nieuws vindt u in de wekelijkse Zondagsbrief.

Inleveren spullen voor de rommelmarkt

Zaterdag 22 augustus staan wij voor de laatste keer klaar, in de Immanuelkerk en de Groote kerk van 10.00 uur tot 12.00 uur om uw spullen voor de rommelmark/bazaar in ontvangst te nemen.

 

 

 16 augustus 19.00 uur                                                                                                                      Zomervakantie Zondagavond-Zangdienst in de Groote Kerk Maassluis.

 

Zondagavond, 16 augustus a.s., ’s avonds om 19:00 uur is er weer een zang- en evangelisatie dienst in de Groote Kerk Maassluis. Dit keer staat de dienst in het teken van de vakantie. Natuurlijk zijn er misschien nog een aantal gemeenteleden met vakantie maar er zijn ook mensen van elders die hier in de buurt met vakantie zijn. Daarom richten we ons naast u als gemeente of vaste bezoeker, speciaal op deze categorie mensen en nodigen vooral hen uit om in deze dienst onze gast te zijn. Dat gebeurt door middel van posters op de vakantieverblijven die we in de omgeving hebben, door middel van  publicaties in de plaatselijke bladen en via de diverse internetsites. U hoeft natuurlijk geen vakantieganger te zijn om deze zangdienst te bezoeken, iedereen is welkom.

Als ook u als gemeentelid uw steentje bijdraagt, mensen in uw omgeving uitnodigt en meeneemt naar deze dienst, dan moet dit een dienst worden waarin weer veel mensen het Woord horen, het Woord in woord en muziek, het Woord gesproken en gezongen.

De wijkpredikant, ds. J.F. Tanghé houdt een meditatie in deze dienst. Het thema is op dit moment nog niet bekend maar zal ongetwijfeld te maken hebben met ‘vakantie’.

Daarnaast is er veel muziek en samenzang. Het prachtige orgel van de kerk wordt deze avond bespeeld door André de Jager. Peter Habraken bespeelt de klarinet en Jolanda van den Dool bespeelt de fluit. Deze muzikanten zijn inmiddels geen onbekenden in onze gemeente, alle drie hebben zij al een aantal keren in onze diensten gespeeld. De bewerkingen die worden gespeeld als inleiding op de samenzang zijn afkomstig van André de Jager en Martin Zonnenberg.

U bent van harte uitgenodigd en iedereen die u mee wilt brengen is welkom.

 G. van den Dool

Ds. Tanghé zal de eerstvolgende zondagen een prekenserie houden over het bijbelboek Ruth

Het boek Ruth is het 8e boek en bevat 85 verzen in 4 hoofdstukken.
Daarin komen 5 titels voor:

Bij het aanklikken van de hoofdstukken zie u de bijbelgedeelten.

 

Ruth 1 1 - 22 Naómi en haar schoondochters
Ruth 2 1 - 23 Ruth op den akker van Boaz
Ruth 3 1 - 18 Ruth en Boaz
Ruth 4 1 - 12 Boaz huwt Ruth
  13 - 22 Geboorte van Obed

 

 

Orgelconcert 1 augustus

 

Ds Tanghé, een man met een missie, vertrekt

overgenomen uit Het Kompas te Sliedrecht

SLIEDRECHT Na acht jaar als voorganger in de Hervormde Gemeente Sliedrecht te hebben gewerkt maakt de 61-jarige dominee J.F. Tanghé voor de zevende keer opnieuw een stap. Hij vertrekt, nadat hij werd beroepen, naar de Hervormde Wijkgemeente Groote Kerk van de Protestante Gemeente Maassluis waar hij op 21 juni in dienst zal treden. Een bevlogen, verbindend mensenmens vertrekt in de wetenschap dat hij de weg van God volgt, zoals hij zelf zegt.                                                                                                                                                     Jan Wieman

,,Het afscheid kost me moeite. Het is een heel avontuur maar ik vertrek omdat ik vind dat de kleinere kerkelijke gemeenschap daar me harder nodig heeft dan de grote hier," vertelt Tanghé. ,,Zij hebben me beroepen omdat zij een predikant wilden die op een eigentijdse manier de verbinding kan maken tussen het evangelie en het leven van alle dag."
Hij twijfelde wel of hij het beroep aan moest nemen, maar gelooft dat God hem daarin geleid heeft. ,,Ik ga vol vertrouwen, Hij gaat met mij mee, het is altijd goed gegaan, nu zal dat ook het geval zijn", klinkt het.

Enthousiast vertelt hij over zijn nieuwe werkplek. ,,De kerk staat in het hart van Maassluis. Het was een van de eerste kerken gebouwd voor de Protestante eredienst in Nederland, gebouwd tussen 1629 en 1639 in de vorm van een Grieks Kruis. Het is een super-monument en er staat een orgel met een prachtig geluid. De Kerkenraad vindt dat de kerk weer in het hart van de samenleving moet komen te staan. Dat betekent dat er nieuw leven in geblazen moet worden en ik kan daar daar een handje bij helpen, volgens hen. En ik hoop het daar toch een beetje rustiger te krijgen", zegt hij, waarop direct een ,,maar... het bloed kruipt waar het niet gaan kan", volgt.

BEVLOGEN MENS Deze dominee is nu eenmaal een bevlogen mens, betrokken bij zijn geloof, de kerkgemeenschap en mensen. Niet alleen in de kerkgemeenschap ook in de Sliedrechtse samenleving heeft hij een dienende rol willen spelen. ,,Ik vind dat je als dominee ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebt. Je staat midden in de samenleving; ook daar heb je een taak," zegt hij.
Bijvoorbeeld, samen met de werkgroep Derde Merwedehaven - "zij verdienen de credits, wij hebben ze alleen een duwtje in de rug gegeven" - streed hij tegen 'de belt aan de overkant', zoals hij het noemt. Daarmee doelend op de asbeststortplaats die dankzij de acties vijf jaar eerder werd afgedekt dan gepland was. Die strijd had een breed draagvlak in Sliedrecht en had een verbindend karakter.

COHESIE Tanghé is ook een dominee die streeft naar die verbinding. Het versterkende effect van de cohesie tussen mensen en alle bevolkingsgroepen gaat hem aan het hart en hij roept op tot respect voor elkaars (geloofs)overtuiging. Van polarisatie en onderdrukking moet hij niets hebben; de hokjesgeest verafschuwt hij. Daarbij verwijzend naar de laatste dodenherdenking. ,,Nog nooit heb ik daar zoveel mensen gezien, zoveel jongeren ook. De aanwezigheid was een dwarsdoorsnede van de samenleving. Dat beeld zie ik graag."

Er zijn veel hoogtepunten in het persoonlijke en functionele Sliedrechtse bestaan te noemen door hem. De geboorte en doop van hun kleinkinderen en zoveel anderen, de bevestiging van vele lidmaten en de huwelijken van hun kinderen en andere leden van de kerkgemeenschap. Hun veertigjarig huwelijk. Het grote aantal kinderen en jongeren dat de kerk bezoekt. De vele Sliedrechtse vrijwilligers, ook jongeren, binnen de kerkgemeenschap en daarbuiten is volgens hem uniek voor Nederland. ,,Ze denken hier wel dat dit normaal is maar in veel andere plaatsen is dit helemaal niet zo gewoon. Daar is bijvoorbeeld de jongste vrijwilliger 50 jaar. Dit moeten we koesteren."

De verhuisdozen liggen opgestapeld in de hal van hun huis. Eerst nog even een paar weken op vakantie en dan afscheid nemen en verhuizen naar een kleinere woning. Deze bibliofiel zal zelfs een deel van zijn boeken moeten gaan opruimen wat hem niet licht valt.
Een man met een missie vertrekt en neemt de geschiedenis met zich mee van veel gelovigen en niet-gelovigen met wie hij soms zeer diepgaand sprak. Hij gaat gemist worden en hij zal hen missen. De dominee kijkt met dankbaarheid terug op zijn Sliedrechtse periode.

Foto: Ds.Tanghé, een man met boeken- én mensenwijsheid

 

Afscheid ds. J. F. Tanghé van Hervormde Gemeente Sliedrecht

overgenomen van de website, Hervormdsliedrecht.nl

Ds. J.F. Tanghé heeft ter afscheid het volgende bericht aan de Hervormde Gemeente van Sliedrecht gezonden:
“Zondagmorgen 14 juni komt er na 8 jaar een einde aan mijn ambtsbediening in Sliedrecht. 24 Juni 2007 werd ik bevestigd als predikant van wijk 1 en op 20 juni a.s., een dag voor de intrede in Maassluis, eindigt volgens de kerkelijke regels mijn periode als dienaar van het Woord in uw midden. Het wordt de zesde keer dat we van een gemeente afscheid nemen, maar wennen doet het niet. Eerlijk gezegd zijn we er best wel emotioneel onder dat we u gaan verlaten en daar komt natuurlijk ook nog bij, dat de afstand naar onze kinderen en kleinkinderen ook groter wordt. Al is de afstand naar Maassluis goed te doen, het even bij elkaar op de koffie gaan of samen voetbal kijken gaat minder gemakkelijk.
Het zijn acht bewogen jaren geweest, waar ik eerst en vooral in dankbaarheid op terugkijk. Allereerst omdat God me al die jaren de kracht heeft gegeven het dienstwerk in gezondheid te verrichten. Maar ook ben ik dankbaar voor de vele goede en sterke banden, vriendschappen, die met menigeen in de gemeente zijn gegroeid. Sliedrecht is een mooie gemeente, maar ook een gemeente die veel van zijn predikanten vraagt. Daar is niets mis mee, maar het betekent wel dat de werkdruk hoog is en dat er veel is te doen. Het is niet gemakkelijk geweest in de afgelopen paar jaren en dat heeft veel van de kerkenraden en ook van mij als predikant van wijk 1 gevergd.
Ik prijs me gelukkig dat de kerkenraad van wijk 1 in zijn verschillende samenstellingen altijd mij als predikant gedragen en gesteund heeft. Ik ben de broeders daar zeer dankbaar voor, dat we elkaar ondanks de verschillen, die er natuurlijk ook waren en zijn, altijd hebben vastgehouden. Dat is zeker de leiding en de werking van Gods Geest geweest!
Veel zou nog gezegd kunnen worden, maar dat laat ik achterwege, want uiteindelijk zijn wij als predikanten niet meer dan voorbijgangers en u en jij, de gemeente blijft. Sliedrecht is niet de gemeente van ons predikanten, maar van onze Here Jezus Christus. Hij is de Heer van de Kerk en ook van dit deel van de wijngaard, dat Sliedrecht heet. Ik ben er van overtuigd, dat de kerkenraad op zoek gaat naar een predikant die de gemeente wil dienen met het volle evangelie van Jezus Christus en die gekruisigd voor zondige mensen zoals wij. Ik wens ze daar van harte Gods zegen bij en ik roep u en jou op om in de komende vacaturetijd trouw te blijven. Draag de broeders in het gebed en bid dat hun weg spoedig die van een nieuwe herder en leraar mag kruisen, zodat de vacature snel kan worden vervuld.
Met vreugde en dankbaarheid denk ik terug aan al die (jonge) mensen, die in de afgelopen acht jaar belijdenis deden, van wie ik het huwelijk mocht bevestigen en de kinderen, die ik mocht dopen, waaronder zes van onze kleinkinderen. Ook de diverse kringen vond ik heerlijk om te doen. Het direct contact met gemeenteleden, jong en oud, vind ik heel belangrijk. Onze wegen gaan nu scheiden, maar afscheid nemen willen we niet! We gaan gewoon ergens anders onze roeping volgen, maar we hopen, als de Here ons spaart en bewaart, elkaar nog geregeld te ontmoeten. Is het niet in een kerkdienst, dan is het wel ergens in Sliedrecht, want omdat hier zes kinderen en vijf kleinkinderen blijven wonen, zult u ons nog geregeld in Sliedrecht zien. De band met elkaar blijft, er komt alleen wat meer rek op, maar dat kan onze relatie met gemak hebben, daar zijn we van overtuigd.
Ook namens mijn vrouw dank ik iedereen die in de afgelopen tijd ons lieve en hartelijke woorden hebben toegevoegd per brief, kaart, e-mail of persoonlijk hebben laten weten, dat ze het betreuren, dat we weggaan, maar ons Gods zegen toewensten in Maassluis. Een aantal mensen heeft ons speciaal laten weten dat ze niet bij de dienst aanwezig kunnen zijn of op de receptie zaterdagmiddag, omdat ze op vakantie zijn.
Wat de bevestigings- en intrededienst op 21 juni om 10.00 uur betreft: u en jij bent daar van harte welkom. Ik vind het fijn, dat collega Sparreboom mij bevestigt en ben blij dat hij daarin direct toestemde, toen ik hem dat vroeg! Uiteraard konden we niet iedereen een kaart sturen, maar weet u zelf welkom. De kerk is groot genoeg en voor de wijkgemeente Groote Kerk in Maassluis, maar ook voor onszelf, zou het mooi zijn, als er velen zouden komen! U en jij steekt op deze wijze niet alleen ons, maar vooral ook de gemeente daar, een hart onder de riem, want men is naar eigen zeggen de laatste jaren wat kerkgang betreft niet erg verwend geweest. Na afloop is er koffie en voor de genodigden is er een broodmaaltijd. Ook is er een mogelijkheid de prachtige kerk te bezichtigen, er is veel bijzonders te zien.
Het adres van de kerk is: Kerkplein 2, 3144 EK Maassluis.
Ons nieuwe adres in Maassluis is per 3 juli: Kastanjedal 12, 3142 AP Maassluis. Komt u eens in Maassluis of naar de kerk, de deur staat open! U en jij bent welkom. Een nieuw telefoonnummer hebben we nog niet, maar dat zal ik de scriba wel melden, zodra dat bekend is. Op het bekende dsjftanghe@upcmail.nl mailadres blijf ik bereikbaar.

Ter afsluiting wil ik u en jou, mede namens mijn vrouw, van harte bedanken voor het vertrouwen dat u en jij in ons gesteld hebt en voor alle liefde ons bewezen en alle goede wensen ons toegevoegd. Bovenal wensen wij u en jou Gods zegen in alles toe. A Dieu!
J.F. Tanghé”

 

Rommelmarkt/Bazaar 12 september

Wie herinnert zich nog de Oud-Hollandse markten in de jaren 80/90, die gehouden werden op de markt in het centrum van Maassluis. 12 september is het weer zo ver, dan willen we een kleinere rommelmarkt/bazaar gaan houden. Deze dag staat in het teken van Open Monumentendag. We willen op het plein (rond het monument) allerlei activiteiten organiseren. Er zal op het carillon worden gespeeld. Er zal weer hoog van de toren worden geblazen met een Althoorn. Er komen zo’n 15 kraampjes, kinderspelen, rad van avontuur, videovoorstelling van het bespelen van het carillon, koffiehoek. Wat wij voor deze dag nodig hebben, is bruikbare materialen om te verkopen. Wij zoeken klein materiaal zoals elektra, boeken, snuisterijen, hebbedingentjes, prijzen voor het rad van avontuur). De opbrengst komt ten goede van de kerk. Zegt u, ja maar ik heb helemaal niets om aan te bieden, dan kunt u ons ook sponseren. Uw gift mag u overmaken naar de wijkkas Groote Kerk, Ibannr. NL91INGB0001850403 o.v.v. Bazaar. Laat ons niet in de steek en draag ook hierin uw steentje bij.

Geen grote spullen, maar wel bruikbaar om te verkopen

Bij voorbaat onze hartelijke dank, Sander en Wessel 

 

Inloop De Schans

Elke maand is er op zaterdag een inloop in het wijkgebouw De Schans. Op zaterdag 14 februari was er een boekenruilmarkt en een winterse maaltijd met erwtensoep. Op 14 maart wordt er een sjoelwedstrijd gehouden en is er ook weer een eenvoudige maaltijd. De inloop is vrij en jong en oud zijn hartelijk welkom!

 

Preekrooster

Downlood hier voor het 1e kwartaal.Preekrooster 1e kwartaal 2015 

Downlood hier voor het preekrooster 2e kwartaal2015_

Downlood hier voor het preekrooster_3e kwartaal 2015

Nieuwsbrief Garrelsorgel

nieuwsbrief_febr_2015.

 

Koffie drinken na afloop van de dienst in 2015

Hieronder vindt u de data waarop er koffie en thee is te drinken na afloop van de dienst om zo elkaar te ontmoeten.

  
  9 augustus
20 september, opening winterwerk
25 oktober, afsluiting VBW
22 november, einde kerkelijk jaar m.m.v het GHK.
20 december