Actueel

Op deze pagina vindt u actuele berichten over de Groote Kerk. Meer nieuws vindt u in de wekelijkse Zondagsbrief.

 

Programma ouderenenmiddag_2014 -2015

 

Brief over het ambt aan de gemeente

Dr. Plaisier, scriba van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland, heeft een brief over het ambt aan alle gemeenteleden geschreven.

Kom naar de Schans, inloopzaterdag

uitnodiging_inloopzaterdag_schans_

Gemeentegids 2014

Klik hier om de nieuwe gemeentegids te downloaden.

Kerkradio via internet te beluisteren

Zoals in eerdere berichtgeving is aangegeven is het nieuwe kerkradiosysteem via iSKN een feit. Beluisteren van de kerkdiensten kan op twee manieren. 1: via computer of tablet met een internetaansluiting. 2: via een KWR (apart kastje). Kosten zijn als volgt: Luistert u een dienst via een computer of tablet dan is dit geheel gratis. Wenst u de dienst te beluisteren via een apart, daarvoor bestemd kastje dan zijn er twee mogelijkheden. Huur voor een jaarbedrag van 50 Euro per jaar, of koop voor een bedrag van 228 Euro. In beide gevallen zijn er geen extra kosten verbonden aan een abonnement. Het beluisteren kost u geen telefoontikken.

Voor het beluisteren van een dienst via computer of tablet gaat u als volgt te werk: Ga naar http://www.kerkomroep.nl Aan de rechterkant van het scherm kunt u zoeken op Plaatsnaam, Kerknaam, Voorganger, Schriftlezing, Thema of samenvatting. Heeft u nog geen kerkradio en wenst u een KWR (kastje), neem dan contact op met de scriba. hij zal er voor zorgen dat u in contact komt met de juiste persoon.

Vacature

De wijkgemeente Groote Kerk is sinds 1 oktober 2013 vacant, na het vertrek van ds J. van Belzen die met vervroegd emeritaat is gegaan. De wijk heeft toestemming gekregen om te gaan beroepen. Het beroepingswerk is gestart. Natuurlijk hopen wij dat zo snel mogelijk voorzien kan worden in een nieuwe predikant. Voor de nieuwe predikant is een profielschets opgesteld. Nadere informatie over de profielschets en de procedure is te verkrijgen bij de voorzitter van de wijkkerkenraad.

Preekrooster

Downlood hier het preekrooster_3e_kwartaal 2014

Koffie drinken na afloop van de dienst

Hieronder vindt u de data waarop er koffie en thee is te drinken na afloop van de dienst om zo elkaar te ontmoeten.