Actueel

Op deze pagina vindt u actuele berichten over de Groote Kerk. Meer nieuws vindt u in de wekelijkse Zondagsbrief.

 

 

 

 

Sinfonia Rotterdam 26 April (Koningsdag)

sinfonia_rotterdam.pdf

 

Wijkavond 26 maart

Op 26 maart 2014 zal een wijkavond worden georganiseerd in verenigingsgebouw „De Schans” De avond start om 20:00 uur en de zaal is open vanaf 19:30. Tijdens deze avond zal Ds. Snaterse uit Vlaardingen een inleiding houden en vertellen over zijn werk in Kenia. Ook het beroepingswerk en de status daarvan zal worden toegelicht. Tevens zal er tijdens de avond voldoende ruimte zijn voor onderlinge gesprekken en gezellig samenzijn. U bent van harte uitgenodigd.

Kronen poetsen

Elk half jaar worden de kronen van de Groote Kerk ge­poetst, zodat ze weer een tijdje prach­tig kunnen glimmen. Op woensdag 26 maart is het zover! Het is altijd een flinke klus en daarom hopen we dat een grote groep vrijwilli­gers/sters ons komt helpen. Want vele handen maken licht werk. Natuurlijk wordt er weer voor koffie/thee met iets lekkers ge­zorgd.

Noteer u deze datum! Woensdag 26 maart vanaf 9.00 uur gaan we beginnen.

Altijd erg gezellig en van harte aanbevolen!  U/jij komt toch ook?                                                 

                                                                        Koster Wessel Dijkstra

Gemeentegids 2014

Klik hier om de nieuwe gemeentegids 2014_2.pdf downloaden.

Gelegenheidskoor zingt op 2 maart

Op 1 maart, eerste lijdenszondag, verleent het Gelegenheidskoor o.l.v. Leo den Broeder zijn medewerking aan de morgendienst.

Sirkelslag 2014


Bekijk foto's en filmpjes van Sirkelslag in ons fotoalbum.

Vrijdagavond 7 februari heeft onze jeugd van de Ichthus club, onder de naam Ichthus guppen meegedaan aan Sirkelslag 2014. De avond begon rond 19:00 uur in de Schans en om klokslag 19:30 uur werd ingelogd op de site van Sirkelslag. De presentator, Klaas van Kruistum, trapte de avond af met het thema „LIEFDE" vaak bezongen in moderne liedjes, maar ook in de bijbel komt dit thema vaak voor. Gedurende de avond zijn vragen beantwoord, spellen gespeeld en opdrachten uitgevoerd. Spellen bestonden onder anderen uit het raden van liefdeskoppels aan de hand van geluiden. Liefeskoppels waren onderandere Daphne Dekkers en Richard Krajicek en Adam en Eva. De spellen bestonden uit een dropveter en spaghetti spel en een foto opdrachten spel en het componeren van een cupsong. Zeker deze laatste twee waren hilarisch te noemen. Van aanbellen bij wildvreemde om een foto te mogen maken van een liefdestegeltje tot een bezoek aan een dierenwinkel teneinde een echte kikker te kunnen kussen. Al met al een zeer geslaagde avond waarvan ook de aanwezige belangstellende erg genoten hebben. De Jury bestond uit Jaap en Arie Willem. organisatie Nelleke en Leanne. Van de ongeveer 500 deelnemende groepen is onze jeugd, met 250 punten, terechtgekomen op de 147ste plaats. Je denkt dan wellicht als snel 147ste, geloof me, dat is een hele prestatie. De winnaar had 286 punten en op de laatste plaats is men geëindigd met 16 punten. Al met al dus ver boven het landelijk gemiddelde.

Kerkradio via internet te beluisteren

Zoals in eerdere berichtgeving is aangegeven is het nieuwe kerkradiosysteem via iSKN een feit. Beluisteren van de kerkdiensten kan op twee manieren. 1: via computer of tablet met een internetaansluiting. 2: via een KWR (apart kastje). Kosten zijn als volgt: Luistert u een dienst via een computer of tablet dan is dit geheel gratis. Wenst u de dienst te beluisteren via een apart, daarvoor bestemd kastje dan zijn er twee mogelijkheden. Huur voor een jaarbedrag van 50 Euro per jaar, of koop voor een bedrag van 228 Euro. In beide gevallen zijn er geen extra kosten verbonden aan een abonnement. Het beluisteren kost u geen telefoontikken.

Voor het beluisteren van een dienst via computer of tablet gaat u als volgt te werk: Ga naar http://www.kerkomroep.nl Aan de rechterkant van het scherm kunt u zoeken op Plaatsnaam, Kerknaam, Voorganger, Schriftlezing, Thema of samenvatting. Heeft u nog geen kerkradio en wenst u een KWR (kastje), neem dan contact op met de scriba. hij zal er voor zorgen dat u in contact komt met de juiste persoon.

Vacature

De wijkgemeente Groote Kerk is sinds 1 oktober 2013 vacant, na het vertrek van ds J. van Belzen die met vervroegd emeritaat is gegaan. De wijk heeft toestemming gekregen om te gaan beroepen. Het beroepingswerk is gestart. Natuurlijk hopen wij dat zo snel mogelijk voorzien kan worden in een nieuwe predikant. Voor de nieuwe predikant is een profielschets opgesteld. Nadere informatie over de profielschets en de procedure is te verkrijgen bij de voorzitter van de wijkkerkenraad.

Preekrooster

Download hier het preekrooster 1e kwartaal 2014

Download hier het preekrooster 2e kwartaal 2014

Koffie drinken na afloop van de dienst

Hieronder vindt u de data waarop er koffie en thee is te drinken na afloop van de dienst om zo elkaar te ontmoeten.