Thuiscollecte

College van Diakenen en College van Kerkrentmeesters

Fijn dat je ook tijdens deze crisistijd wilt bijdragen aan een betere wereld en een krachtige kerk. Hieronder vind je de collectedoelen. Uw bijdrage wordt per datum 50/50 verdeeld over de doelen, tenzij anders vermeld. Onderstaand de collectedoelen met QR-code en de link om de collecte over te maken.

20 september:

1e diakonie
Immanuelkerk: vredeswerk kerk in actie en PAX in oorlogsgebieden
Groote Kerk: medische zorg op het Indonesische eiland Java
Koningshof: geen dienst
2e kerk
Immanuëlkerk: landelijk werk van Raad van Kerken Nederland
Groote Kerk: kerk
Koningshog: geen dienst
3e kerk
Groote Kerk: kerk

Zie voor verdere informatie: de Kerkwijzer van 11 september

QR-code:

Klik hier om uw collecte voor 20 september over te maken

 

Eerdere zondagen (overmaken is nog mogelijk)

13 september:

1e diakonie:
KH/Iona - hulp aan Syrische kerken
GK - voedselbank
2e kerk: - pastoraat
3e diakonie
KH/Iona - algemene middelen
3e kerk
GK - pastoraat

QR code

Klik hier om uw collecte voor 13 september over te maken

 

Laatst gewijzigd op 16 september 2020.