Kerkwijzer

Kerkwijzer is het kerkblad van de Protestantse Gemeente te Maassluis. Hieronder kunt u een verkorte webversie downloaden. Wanneer u een abonnement neemt, ontvangt u de volledige Kerkwijzer tweewekelijks in uw brievenbus.

Kerkwijzer special is een speciale uitgave, met iedere keer een ander thema.

Special

Webversie downloaden

Colofon

Kopij wijkberichten

Inleveren uitsluitend bij de wijkpredikant of de scriba voor maandagmorgen 9.00 uur.

Kopij overige berichten

Als Wordbestand platte tekst zonder opmaakgegevens uit Times New Roman 10 punt. In e-mailbericht afzender en rubriek van plaatsing vermelden. Geen docx-bestanden. kerkwijzer@pknmaassluis.nl

Inleveren uiterlijk maandag 12.00 uur.

Redactie

Bezorgklachten

Mevr. C. Buitelaar-Schellenboom, buitelaar@caiway.nl. Klachten over de bezorging kunt u tot uiterlijk zaterdag 12.00 uur doorgeven.

Administratie

Adreswijzigingen doorgeven aan Mevr. C. Buitelaar-Schellenboom, zie hierboven.

Bankrekening nummer NL81 RABO 0373724756 t.n.v. Protestantse Gemeente Maassluis inzake Kerkwijzer.

Abonnementsprijs € 16,00 per half jaar via automatische incasso.

Het abonnement kan slechts worden opgezegd per 1 januari of 1 juli met een opzegtermijn van 1 maand. Alle wijzigingen van adres etc. graag doorgeven aan bovenstaand adres.