Kerkelijk bureau

Voor het aanvragen van doopbediening en huwelijksbevestiging, het doorgeven van overlijden, adreswijziging enz. is het Kerkelijk bureau in de Immanuëlkerk, Lange Boonestraat 5, geopend op maandagavond van 19.00 - 21.00 uur. Tijdens de openstelling kunt u ook collectemunten kopen.

Kanselmededelingen kunt u tot vrijdagmiddag 17.00 uur doorgeven aan het kerkelijk bureau via het e-mailadres of deponeren in de brievenbus van de Immanuëlkerk.

Postadres

Lange Boonestraat 5
3142 CC Maassluis

Contactpersoon

Frans van der Pol
telefoon: 010-8800227
e-mail: kerkelijkbureau@pknmaassluis.nl