Kerkbalans

Kerkbalans 2020

 

Kerkbalans 2020, het voorlopig resultaat.

In de afgelopen tijd hebben wij u per e-mail of via onze vrijwilligers benaderd voor Kerkbalans 2020. Maandag 27 januari jongstleden werd de actie uitgeluid met de inzamelavond in de Immanuëlkerk. Alle ontvangen reacties zijn inmiddels verwerkt. Hoewel het nog te vroeg is voor een definitief resultaat willen wij u toch al een eerste voorlopige indicatie geven. 

Tot op heden zijn er ruim 1700 positieve reacties binnengekomen. Al die reacties samen zijn goed voor een bedrag van ruim € 455.000,= aan toezeggingen. Een bemoedigend resultaat waarmee een forse eerste stap is gezet naar het bereiken van het voor dit jaar begrote bedrag van € 479.000,=.

Er komen nog dagelijks reacties en nieuwe toezeggingen binnen. Het zal dan ook nog wel een aantal weken duren voordat het definitieve resultaat van Kerkbalans 2020 bekend is. Toch willen wij u mede namens het College van Kerkrentmeesters en alle vrijwilligers van Kerkbalans 2020 nu al heel hartelijk danken voor de door u toegezegde bijdrage

Een meer dan welgemeend BEDANKT! geldt natuurlijk ook voor alle vrijwilligers die dit jaar weer hebben meegeholpen om Kerkbalans 2020 mogelijk te maken! 

Heeft u nog geen toezegging gedaan, dan vragen we u om dat alsnog te doen. U kunt nog steeds via de website van de kerk reageren: www.pknmaassluis.nl/kerkbalans . Of neem contact op met uw wijkkerkrentmeester. Direct een bijdrage overmaken blijft natuurlijk ook altijd mogelijk: NL06 RABO 0373 7247 48 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Maassluis inzake Kerkbalans-VVB

Namens het CvK en de werkgroep Kerkbalans 2020

Irene en Aat Benard

kerkbalans@pknmaassluis.nl

Digitaal toezeggen via de website? Ga naar www.pknmaassluis.nl/kerkbalans

Het rekeningnummer waarnaar u uw bijdrage kunt overmaken is NL06RABO0373724748 t.n.v. CvK Protestantse  Gemeente te Maassluis inzake Kerkbalans-VVB.