Actie Tekort

Actie tekort 2019

In de derde week van oktober hebben gemeenteleden samen bijna 2170 brieven rondgebracht voor de Actie Tekort 2019 onder het motto “Samen Sterk”. Bij u is vast en zeker zo’n brief bezorgd.

Kerk zijn betekent voor velen naast het gebouw “kerk” kerkdiensten bezoeken of beluisteren, spreken met elkaar over de betekenis van het geloof van elke dag, de ander opzoeken, een luisterend oor, een gesprek, een zieke bezoeken, iemand feliciteren, iemand tot steun zijn of zomaar een boodschap doen voor een ander. Voor een ander houdt gemeentelid zijn van onze kerkgemeenschap soms niet zo veel meer in. We worden bijna allemaal vaak door zoveel beslommeringen in beslag genomen.

Toch proberen wij, als Protestantse Gemeente Maassluis, velen van jong tot oud bij onze gemeenschap te blijven betrekken door velerlei manieren van samenkomsten, door activiteiten doordeweeks voor iedereen en door deelname aan vrijwilligerswerk zoals voor de Voedselbank, Stichting Boom en met diverse activiteiten in en rondom onze drie kerkgebouwen. Uw persoonlijke inzet en steun om met elkaar gemeente te zijn is daarbij onmisbaar.

Wij vinden het niet altijd gemakkelijk om bij u aan te kloppen voor een financiële bijdrage om het werk van de kerk mogelijk te blijven maken. Maar uw steun is ook hiervoor echt hard nodig zoals u in de brief hebt kunnen lezen.

Wij zijn dankbaar voor de vele reacties die we hebben mogen ontvangen op onze oproep.

De eindstand van de Actie tekort “Samen Sterk” is dat wij per bank of in collecten ca. 600 giften met een totaalbedrag van € 18.524 mochten ontvangen op ons bankrekeningnummer NL56RABO 0373724721 (CVK Protestantse Gemeente Maassluis) per 13-01-’20.