Activiteiten van de diaconie

Deze webpagina bevat specifieke en algemene informatie.
Kijkt u vooral verder door de schuifbalk naar beneden te bewegen.

 

===========================================================================================
===========================================================================================

Mededelingen van het College van Diakenen

Collecte giften kunt u storten op bank nr. NL47 INGB 0000 3952 25 t.n.v. P.G. Maassluis.Uw gift is van harte welkom en wordt gedeeld tussen kerk en diaconie.Of ga naar www.pknmaassluis.nl/algemeen/thuiscollecte

We gaan er van uit dat we allemaal deze zo belangrijke collectes op deze manier mogen blijven ondersteunen.

Op zondag 13 september is de 1e  Collecte in de Groote Kerk voor de Voedselbank en in de Immanuelkerk en Koningshof bestemd voor hulp aan de wederopbouw van Syrische kerken.

De 3e collecte in de Immanuelkerk en Koningshof is bestemd voor de Algemene Middelen in Coronatijd.

Voedselbank Maassluis.

Voedselbanken zetten alles op alles om ook in deze lastige tijd voedsel uit te delen aan mensen die dat hard nodig hebben. Met de nodige creativiteit en veerkracht is het logistieke proces en de uitgifte aangepast. We houden rekening met de 1,5 meter richtlijnen. Sommige voedselbanken werken daardoor met minder vrijwilligers. Anderen huurden tijdelijk extra ruimte om de pakketten klaar te kunnen maken.  Overal werden de hygiëne maatregelen doorgevoerd. In meerdere talen worden de hygiëneregels aan de klanten uitgelegd.

Diverse voedselbanken bezorgen tijdelijk de voedselpakketten thuis. Met eigen vrijwilligers of met andere organisaties zoals lokale taxibedrijven en Thuisbezorgd.
Bij andere voedselbanken worden klanten uitgenodigd om op een vooraf vastgesteld tijdstip langs te komen. Via een loket of een brede tafel worden plastic zaken met voedsel aangereikt. Het winkelconcept wordt momenteel vrijwel nergens gebruikt.

Voedselbanken ervaren het als een enorm gemis dat het contact met de klanten momenteel echt minder is. Er is nauwelijks tijd voor een belangstellend praatje. En de arm om de schouder zit er nu echt niet in. De eenzaamheid bij veel van onze klanten was al een probleem en die is nu alleen maar groter geworden. We verheugen ons, net zoals velen, op het moment dat we ons werk weer op de normale manier kunnen doen.

We bevelen deze collecte in deze moeilijke tijd zeer bij jullie aan.

Bouw de kerk in Syrië weer op

De jarenlange burgeroorlog in Syrië heeft diepe sporen nagelaten: meer dan 12 miljoen mensen zijn van huis en haard verdreven en een groot deel van de bevolking leeft in armoede. Ook de kerk heeft het zwaar. Veel christenen moesten vluchten, kerkgebouwen zijn verwoest. Toch wil de kerk in Syrië, juist in deze enorme nood, een baken van hoop zijn.

De kerk biedt hulp aan mensen die zijn getroffen door geweld of moesten vluchten, ongeacht hun afkomst of geloof. In regio’s waar mensen voorzichtig terugkeren, helpt ze bij het herstel van kerkgebouwen, scholen, bejaardenhuizen en gemeenschapscentra, kortom bij het weer opbouwen van een kerkgemeenschap. Herstel van de kerk, het hart van de christelijke gemeenschap, betekent immers herstel van de hele samenleving en hoop voor de toekomst. Kerk in Actie steunt de kerken in Syrië. Samen zijn we de kerk in actie en blijven we trouw in onze steun aan zusters en broeders in Syrië. 

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?

Hartelijk dank!

 

Zondag 20 september , Vredeszondag door het platform van kerken (Koningshof geen kerk)

De 1e collecte in de Immanuelkerk is bestemd voor vredeswerk kerk in actie en PAX in oorlogsgebieden. 

Vrede is niet vanzelfsprekend. Wereldwijd zijn 65 miljoen mensen op de vlucht voor oorlog en geweld. In Nederland zien we polarisatie toenemen. Juist nu is het belangrijk te werken aan vrede. Als Protestantse Kerk doen we dat onder meer door samen met plaatselijke kerken praktische hulp of een luisterend oor te bieden aan vluchtelingen. Daarnaast ondersteunen we vredesactiviteiten in oorlogsgebieden en stellen we onrecht aan de kaak. Werken aan vrede en veiligheid is urgenter dan ooit. In de Vredesweek vragen Kerk in Actie en PAX daar met klem aandacht en financiële steun voor. Doet u mee?

Op zondag 20 september is de 1e collecte in de Groote Kerk bestemd voor Indonesie. De opbrengst is bestemd voor medische zorg op het Indonesische eiland Java.

MEDISCHE ZORG OP JAVA

‘Arme mensen mogen niet ziek worden.’ Op Java is dit een bekend gezegde. Dat geldt helemaal voor arme mensen die in afgelegen dorpen wonen. De stichting ‘Sion’ heeft twee medische posten in de berggebieden. Ook heeft men een bus omgebouwd tot mobiele kliniek, waarmee men de dorpen langsgaat. Professionele artsen en verpleegkundigen werken vrijwillig of voor een klein salaris graag aan dit gezondheidsprogramma mee. Ernstig zieke mensen worden thuis bezocht, ondervoede kinderen worden geholpen en er worden vrijwilligers getraind die eerste hulp kunnen bieden. Suratmi is één van de vrijwilligers. Ze is christen, terwijl haar man en schoonouders moslim zijn. Het is moeilijk voor haar om als christen in een moslimfamilie te wonen. Suratmi heeft op de trainingen van Sion veel medische kennis opgedaan en heeft daardoor ook veel voor haar schoonouders, die kampten met lichamelijke klachten, kunnen betekenen. 

Door goede behandelingen en verantwoorde medicijnen is hun situatie sterk verbeterd. Suratmi wordt nu door haar schoonfamilie zeer gewaardeerd…Kijk voor meer informatie op de website van Project 10 27: https://www.project1027.nl/project/ medische-zorg-op-java/. 

Project 10 27 - De naam van het diaconale programma van de GZB is ontleend aan Lukas 10 vers 27, waarin we worden opgeroepen God lief te hebben boven alles en de naaste als onszelf.

Laatst gewijzigd op 8 september 2020.