Activiteiten van de diaconie

 


 

Deze webpagina bevat specifieke en algemene informatie.
Kijkt u vooral verder door de schuifbalk naar beneden te bewegen.

 

===========================================================================================
===========================================================================================

Mededelingen van het College van Diakenen

Rondgangcollecte 2019;    vanaf zondag  19 mei 2019     zie projecten

           gift te storten op NL63INGB0000160100     t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Maassluis
                 
mededeling:   Rondgangcolllecte

Doelen: 1) Diaconaal Centrum Pauluskerk
              2) Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg
              3) Hulpverlening in Moldavië

 Agenda overige activiteiten; zie projecten

College van Diakenen

Op zondag  20 oktober is de 1e collecte in alle kerkgebouwen voor

 Zorg voor kwetsbare ouderen in Moldavië

Op zondag  27 oktober is de 1e Collecte in de Immanuelkerk en Koningshof ( H.A.)bestemd voor Zimbawe.  De 1e collecte in de Groote Kerk Missionair Binnenland – de Bijbel dichterbij. De 3e collecte in de Immanuelkerk en Koningshof is eveneens bestemd voor Missionair Binnenland – de Bijbel dichterbij.

Zorg voor kwetsbare ouderen in Moldavië (Werelddiaconaat)

In Moldavië, het armste land van Europa, staan zieke en kwetsbare ouderen er helemaal alleen voor. De zorg die ze zo hard nodig hebben, is niet voorhanden. Vanwege de hoge werkloosheid zijn hun kinderen in het buitenland op zoek gegaan naar werk. De ouderen blijven achter en leven in afgelegen dorpen zonder voorzieningen dikwijls in erbarmelijke omstandigheden.Met steun van Kerk in Actie biedt de organisatie Home Care thuiszorg en ondersteunt mantelzorgers. Ze zorgen voor medische hulpmiddelen, zoals krukken en rolstoelen, en komen op voor de rechten van ouderen. De kennis die men door jarenlange ervaring heeft opgaan, wordt gedeeld met andere organisaties in Moldavië. Jaarlijks ontvangen 200 ouderen liefdevolle thuiszorg en worden vrijwilligers en professionals getraind in het bieden van zorg op maat. Met de opbrengst van deze collecte steunt Kerk in Actie het werk voor ouderen in Moldavië en andere werelddiaconale projecten. Helpt u mee?

Zimbabwe

De meeste landen in Afrika laten de laatste jaren mooie ontwikkelingen zien, maar vanwege slecht bestuur en economische sancties zakt Zimbabwe steeds verder weg.  Stichting KOZA spant zich al jaren in voor voedselhulp en onderwijs in Harare, via het kerkelijke netwerk van de City Life Church. Veel mensen in Maassluis hebben dat werk financieel ondersteund, en ook dit jaar wordt er via de avondmaalscollectes in de Immanuelkerk en Koningshof werk van gemaakt. Hoewel de globale situatie slechts weinig profiteert van een enkel lokaal initiatief, hebben we veel mensen kunnen helpen. In het bijzonder gaat het dan om de meiden van het kindertehuis, die door de kerk in Harare worden verzorgd en opgevoed.

U kunt ons werk in Zimbabwe steunen via de avondmaalscollectes in de Immanuelkerk en Koningshof. Ook kunt u uw bijdrage direct overmaken via NL68TRIO0198352077, ten name van stichting KOZA.

Met vriendelijke groet van ds. Martijn van Leerdam

De Bijbel dichterbij

De Bijbel is een bronboek voor ons geloof en kerk zijn. In de seculiere Nederlandse context is het lezen van de Bijbel niet vanzelfsprekend. Daarom ondersteunt de Protestantse Kerkinitiatieven die Bijbellezen bevorderen en mensen, soms opnieuw, enthousiast maken voor deBijbel. Bij contextueel Bijbellezen bijvoorbeeld lezen mensen bijbelverhalen met andere ogen en zijn ze verrast over wat ze ontdekken. Samen met lokale gemeenten en plaatselijke initiatieven uit het hele land brengt de Protestantse Kerk in beeld hoe je op een inspirerende manier met de Bijbel kunt werken. Deze voorbeeldenworden zo breed mogelijk gedeeld, zodat andere gemeenten daarvan kunnen leren. Zo konden deelnemers aan het symposium ‘De Bijbel in Nederland’, dat afgelopen december plaatsvond, inworkshops kennismaken met verschillende initiatieven en werkvormen rond Bijbellezen. Tijdens ditsymposium werd ook de gelijknamige essaybundel ‘De Bijbel in Nederland’ gepresenteerd, over het Bijbelgebruik en de betekenis van bijbelverhalen in onze huidige tijd.De collecteopbrengst is bestemd om deze en vergelijkbare initiatieven verder te ontwikkelen, metals doel bijbelgebruik en bijbelbeleving in Nederland te bevorderen. Helpt u mee?

Op 17 oktober is het Wereldarmoededag.  20 oktober willen we daar in de kerkdienst bij stil staan

Samen Hart voor Mensen is de campagne van de kerken in samenspel met SchuldHulpMaatje. Met elkaar willen we het taboe rondom schulden doorbreken, omdat mensen dan ook eerder hulp zullen vragen.

Eén op de vijf huishoudens in Nederland heeft schulden.

In onze kerk helpen we  regelmatig mensen met geldzorgen. Vorig jaar hebben we veel huishoudens geholpen. We gunnen iedereen met geldzorgen nieuwe hoop en perspectief.Doe mee door een Lichtkaart te downloaden of het Open Kaart Spel te spelen met je kring, netwerk of vriendengroep:

www.samenhartvoormensen.nl/doemee

Samen Doen

Maassluis is een plek voor Iedereen. Met hulp van alle inwoners zorgen om prettig samen te leven. Betrokken inwoners bevorderen praten over geldzaken en taboes. Alle inwoners stimuleren inwoners met ( dreigende) geldzorgen om tijdig passende hulp te zoeken.

Wat is er aan de hand?

In Maassluis kunnen waarschijnlijk 2200 inwoners hun rekeningen en schulden niet tijdig betalen.

Waar hulp/ begeleiding krijgen bij geldzaken?

Vraagraak (Haydenlaan 3 ) kan inwoners helpen bij allerlei soorten problemen ( geldzorgen gaan vaak samen met andere problemen ); elke werkdag van 9-12 uur kan telefonisch contact mogelijk via 010-5931500 en elke werkdag ( behalve woensdag) is er inloopspreekuur aan de Haydenlaan 3. Elke maandag van 9-12 uur houdt een schuldhulpconsulent(e) van Stroomopwaarts ook inloopspreekuur bij Vraagraak. Stichting BOOM Maassluis kan ingeschakeld worden voor begeleiding thuis bij op orde brengen van de administratie en bij geldproblemen. Stichting BOOM Maassluis helpt tevens bij vragen over geldzaken tijden diverse geldzorgspreekuren.  Tel.nr.06-40608609

 

KIAM beëindigt werkzaamheden per januari 2019.

Zie dit artikel onder de Pagina van Iona en Koningshof.

===========================================================================================

ALGEMENE INFORMATIE:

Stichting Voedselbank Maassluis
 

Voedselmand

·         Voedselmand hal Immanuëlkerk en Koningshof

Iedere zondag kunt u verpakt voedsel (het liefst rijst,pasta’s , wasmiddelen e.d.) in de mand in de hal van de Immanuëlkerk en Koningshof leggen. Wij zorgen er dan voor dat het de vrijdag daarop bij de Voedselbank terecht komt.

Contact:Adres   : Troelstraweg 6  , 3144 XC  Maassluis.

Tel.                   :  06 427 059 23  (Joke Cats of Cees v.d.Boom)

Openingstijden iedere vrijdagmorgen van 07.00 uur tot ca. 15.00 uur

Email               :  info@voedselbankmaassluis.nl      

Website           :  www.voedselbankmaassluis.nl                    Rekeningnr. :  1210107

Taalmaatje

Zoals bekend hebben buitenlandse medeburgers vaak moeite met onze taal. Het taalmaatje project wordt gedaan met de EGMA gemeente (Maranathakerk) en de Nederlands Gereformeerde Kerk. Eenmaal per week b.v. samen boodschappen doen of samen een ingewikkelde brief lezen. Of je keukenkastje leeghalen en alles benoemen. Het gaat om 1 keer per week een ontmoeting. Iedere 3e woensdag van de maand kunnen taalmaatjes elkaar ontmoeten in een zaal van de Immanuëlkerk om ervaringen uit te wisselen. Opleiding/cursus is niet nodig ! Een betrokken hart en Nederlands kunnen spreken/schrijven zijn voldoende.

Contactpersoon: Joke Cats  , tel. 5911569

SchuldHulpMaatje

Stichting BOOM (Budget Op Orde Maken) Maassluis is op 1 februari 2013 opgericht door de Protestantse Gemeente, de Evangelische Gemeente en de Nederlands Gereformeerde Kerk in Maassluis. Het doel van BOOM is om inwoners van Maassluis met (dreigende) geldzorgen de helpende hand te bieden. Niet door het geven van geld, maar door het inzetten van SchuldHulpMaatjes, die samen met de hulpvrager op zoek gaan naar structurele oplossingen.

Voor meer informatie zie de website  www.stichtingboommaassluis.nl  en

de Landelijke website :    www.SchuldHulpMaatje.nl

 

Mantelzorg

In onze wijkgemeente zijn er maar liefst ongeveer 350 mantelzorgers actief. Deze mensen zorgen zeer intensief voor een dierbare, welke hulpbehoevend is.

Vaak is dit heel intensief en zetten ze zich dag en nacht in! Wij willen door middel van een luisterend oor, advies en bovenal praktische hulp er zijn voor de mantelzorgers die hier behoefte aan hebben.

Bij het geven van praktische hulp kan men denken aan boodschappen doen, chauffeuren, een klusje doen, een rondje wandelen met de hulpbehoevende, etc.

Een toegewijd hart is het enige wat nodig is evenals af en toe een uurtje tijd vrij maken!

Contactpersoon  :  Caroline Mateovics, tel 010-5916759

     Email:  vdburgt.mateovics@versatel.nl

Laatst gewijzigd op 15 oktober 2019.