Diaconie

College van Diakenen

Postadres

Diaconie Protestantse Gemeente te Maassluis

Lange Boonestraat 5

3142 CC  Maassluis

e-mail:

cvd@pknmaassluis.nl

Bankrekening:

NL63INGB0000160100 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Maassluis

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Alg. Adjunct

(a.i.)  Wim van der Schee

 

 

 

Tel. 010-5915473

Nan van der Vlist- van den Bos

 

 

 

Tel. 010-5914761

Mevr. H.C. van den Berg

 

010-5923266

       Vacant

 

 

 

 

Leden namens Iona

 

Cees van der Boom,

 

Leden namens Groote Kerk

      Vacant

Sander Wakker

Leden namens Koningshof

Dirk van der Eijk

 

 

 

 

 

De Protestantse Gemeente te Maassluis en haar Diaconie is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) op grond van een groepsbeschikking die door de belastingdienst is afgegeven aan de Protestantse Kerk in Nederland. 

Informatie: RSIN (fiscaal nummer) Diaconie:: 8241.33.183 ten name van de Diaconie Protestantse Gemeente te Maassluis..

Diaconie Beleids- en Werkplan 2013-2017  beleids_en_werkplan_cvd_2015_2017.pdf

Diaconie Financiën    -  resultatenrekening_2017.pdf

                                   -  begroting_2018.pdf

Zie de activiteitenpagina voor alle actuele zaken.

Laatst gewijzigd op 12 juni 2019.